سهمیه بنزین امشب درکارت‌های سوخت

جام جم آنلاین: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی و عمومی امشب در کارت های هوشمند سوخت واریز می‌شود.

۶۰ لیترسهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی مانند ماه های گذشته و بدون هیچ گونه تغییری ، ساعت ۲۴ در کارت های هوشمند سوخت واریز خواهد شد.تصمیمی هم برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها گرفته نشده است.

بر پایه اطلاعات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوختسهمیه بنزین امشب درکارت‌های سوخت


۶۰ لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه خودروهای شخصی و عمومی امشب در کارت های هوشمند سوخت واریز می‌شود.

۶۰ لیترسهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی مانند ماه های گذشته و بدون هیچ گونه تغییری ، ساعت ۲۴ در کارت های هوشمند سوخت واریز خواهد شد.تصمیمی هم برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها گرفته نشده است.

بر پایه اطلاعات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در مردادماه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه ای هر لیتر ۴۰۰ تومان واریز می شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه ماه گذشته واریز خواهد شد.

در مرداد همچنین ۵۰۰ لیتر بنزین با نرخ آزاد هر لیتر ۷۰۰ تومان در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی قابل استفاده خواهد بود.(شانا)

 کشور، در مردادماه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه ای هر لیتر ۴۰۰ تومان واریز می شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه ماه گذشته واریز خواهد شد.

در مرداد همچنین ۵۰۰ لیتر بنزین با نرخ آزاد هر لیتر ۷۰۰ تومان در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی قابل استفاده خواهد بود.(شانا)

 


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *