سیستم قضایی مستقل باید فارغ از التهاب ها عمل کند

یک حقوقدان گفت: سیستم قضایی مستقل باید فارغ از التهاب ها عمل کند و به عوامل درونی و بیرونی اتفاقات توجه نشان ندهد.

البرزی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره نظر مردم در مورد احکام صادر شده پرونده جنجالی اخیر اظهار داشت: دستگاه قضا نباید به نظرات مردم اعتنا کند، تاثیرپذیری هر دادگاهی از افکار عمومی احقاق حق را خدشه دار می کند.

این حقوقدان ادامه داد: قانون، آیین دادرسی کیفری را مشخص کرده و به هیچ وجه فشارهای مردم نباید مانع از رسیدگی به یک پرونده و یا عدم بررسی آن شود.

البرزی با بیان اینکه سیستم قضایی مستقل باید فارغ از التهاب ها عمل کند، تصریح کرد: گاهی رسانه های جمعی به مسئله ای دامن می زنند که استقلال قضایی خدشه دار می شود و مردم تحت تاثیر تبلیغات، توقعاتی را مطرح می کنند که از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: گاهی آنچنان التهابات در بعضی پرونده ها تاثیر می گذارد که روند رسیدگی از مسیر قانون منحرف شده و حتی در بعضی مقاطع اگر قضات اشد مجازات را برای متهمان صادر نکنند به عنوان همدست متخلفان شمرده می شوند.

البرزی با اشاره بهاجرای احکام پرونده های قضایی جنجالی گفت: قانون روند اجرای احکام را پیش بینی کرده است، وقتی روند رسیدگی به پایان می رسد و احکام متناسب صادر می شود باید مراحل قانونی خود را طی کرده و اجرایی شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: سیستم قضایی مستقل نباید تحت تاثیر صاحبان قدرت و یا مردم باشد./پ۳


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *