سیلوها خالی از گندم

چکیده: کاهش بهای خرید تضمینی گندم باعث پائین آمدن تولید و خالی شدن سیلو شده است.

عمرانی نماینده مردم اصفهان با بیان مطلب فوق افزود: مدیریت واحد در بخش تولید، واردات و تنظیم بازار از نوسانات قیمتی محصولات می کاهد و باعث کنترل وضعیت بازار محصولات کشاورزی می شود.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش وظایف وزارت جهاد کشاورزی این سازمان قابلیت در اختیار قرار دادن برخی از وظایف بازرگانی این بخش را در زمینه تولید و واردات را دارد.

عمرانی تصریح کرد:  مدیریت واحد در بخش کشاورزی بسیاری از مشکلات این بخش را کاسته و زمینه توسعه تولید محصولات می شود.

وی اضافه کرد: افزایش قیمت محصولات کشاورزی تنها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه سایر بخش ها در عدم تعادل قیمت ها نیز کم کاری کرده اند.

نماینده مردم اصفهان در خصوص خرید تضمینی گندم افزود: کاهش قیمت خرید تضمینی گندم باعث خالی شدن سیلوها شده که اگر قیمت گذاری درست انجام می گرفت با کاهش این محصول استراتژیک روبرو نمی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: با کاهش قیمت خرید تضمینی گندم، محصول مهم کشور به دامداری ها و مرغداری ها فروخته شده است.


ارانیکو – آخرین اخبار و مقالات

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.