سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینما مجمع الجزایر سینمای شناوری است که توسط طراح چینی، اله شرین ساخته شده و اهالی منطقه در طول جشنواره فیلم های سینمایی در آن فیلم تماشا می کرده اند. این سینما از مواد بازیافتی ساخته شده بود و تنها در زمان برگزاری جشنواره مورداستفاده قرار می گرفت.

تماشاچیان در حین نمایش فیلم روی الوار چوبی می نشینند و کشتی آنها را حمل می کند.

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

سینمایی رویایی ، شناور روی دریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *