شال گردن تان را به شکل یک پاپیون زیبا گره بزنید!! + مخصوص زنان

شال گردن تان را به شڪل یڪ پاپیون زیبا گره بزنید!! + آموزش تصویری

شال گردن یڪی از لباسهای زمستانی است ڪه می تواند تاثیر بسیاری در شیڪ پوشی  شما بگذارد. روشهای بسیاری برای بستن شال گردن وجود دارد. یڪی از این روش ها بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون بزرگ و زیبا است.

آموزش تصویری بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله اول بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله اول بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله دوم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله دوم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله سوم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله سوم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله چهارم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله چهارم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله پنجم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله پنجم بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله آخر بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

مرحله آخر بستن شال گردن به شڪل یڪ پاپیون زیبا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *