شرایط احراز پست مدیریت حرفه ای تعیین شد

به گزارش روزشنبه ایرنا به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد بند’ج’ و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی بند ‘ج’ و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و برای اجرا ابلاغ کردند.

این مصوبه به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری تصویب شد.

براساس این مصوبه، مدت دوره مدیریت حرفه ای چهار سال است و تمدید آن در صورت کسب حداقل ۸۰ درصد کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول دوره تصدی بنا به پیشنهاد مدیر بلافصل و تایید مقام مافوق وی، بلامانع است.

همچنین تغییر سمت مدیران حرفه ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در صورت ارتقا به پست های مدیریتی بالاتر، انتصاب به پست های هم سطح و عزل مدیر یا تنزل پست مجاز است.

بر اساس این مصوبه، در صورت درخواست کتبی مدیر با ارایه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام پیشنهاد دهنده پست و صادر کننده حکم، حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت و واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون، تغییر سمت مدیران حرفه ای بلامانع خواهد بود.

در این مصوبه، دولت دستگاه های اجرایی را مکلف کرد: در صورت تقاضای مدیر حرفه ای، دلایل عزل، تنزل یا تغییر را به وی اعلام کنند.

همچنین یکی از پست های مدیریتی شامل؛ استانداران، سفیران و معاونان وزیران با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه مربوط و تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در تشکیلات تفصیلی آن دستگاه به عنوان پست ثابت تعیین می شود.

براساس این مصوبه، داشتن حداقل ۱۰ سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه مربوط، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته های مدیریت یا یکی از مدارک تحصیلی مرتبط برای احراز تصدی پست مورد نظر و کارمند رسمی بودن در دستگاه اجرایی محل انتصاب از شرایط انتصاب به پست مدیریت ثابت در دستگاه های اجرایی است.

طبق این مصوبه ، عزل متصدی پست ثابت مدیریت در دستگاه های اجرایی در صورتی که بر اساس حکم مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فرد محکوم به تنزل مقام و یا محروم از انتصاب به پستهای مدیریتی در دستگاه های اجرایی شده باشد و سه سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از ۷۰ درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد، امکان پذیر خواهد بود.

‘محمدرضا رحیمی’ معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را پس از تأیید رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرد.

سیام / ۱۷۲۳**۱۳۳۶

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰۰۱۷۵


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *