شروط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تعیین شد

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه با تصویب بندی مقرر کردند،بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است.

وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری به دولت اجازه دادند به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه را از بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای هزینه ای صندوق مذکور اضافه نمایند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی های سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.

وکلای ملت همچنین مقرر کردند در کلیه دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس از انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند دیگری مقرر کردند افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ۱۰ درصد هریک از ردیف های اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوست های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است.

وکلای ملت همچنین مصوب کردند افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم ثابت باقی بماند انجام می پذیرد.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *