صحبت های شنیدنی رضا داودنژاد در مورد “اهدا اعضای عسل بدیعی”

به گزارش بویرنیوز، رضا داود نژاد بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار حوزه سینما باشگاه خبرنگاران گفت: به هر حال با توجه به این اتفاقی که برای من در سال گذشته رخ داد و همه ی خانواده این موضوع را از نزدیک احساس کردند قدر اهدا عضو را همه ی ما از جمله خود من به خوبی می دانیم به قول خود آقای بدیعی پدر عسل که پارسال در جشن نفس از خانواده کاکاوند تشکر کردند و گفتند عطیه ی بخشیدن را خدا به این خانواده داده است.

وی ادامه داد :حال این موضوع برای خود خانواده ی بدیعی اتفاق افتاده به هر حال به طور حتم حکمتی دراین ماجراست و این موضوع که خود خانم بدیعی در سینما کار خود را با فیلم “بودن یا نبودن” که پیرامون این موضوع است شروع کردند وحال امروز این اتفاق طوری رقم می خورد که اعضایش را با رضایت خود و رضایت کامل خانواده اهدا کرد قلب وی را خود دکتر ماندگار که در فیلم پیوند را انجام دادند پیوند می زند.

این بازیگر عنوان کرد‌: این رضایت، رضایت سختی برای خانواده اهدا کننده و گیرنده است من خود یک گیرنده ام برای من هم به شخص سختی های خودش را دارد و به طور قطع کسانی که گیرنده هستند قدر خیلی از مسائل را می دانند چون به هرحال این موضوع اززندگی گیرنده ها و خانواده هایشان حذف نمی شود.

داود نژاد اظهار داشت :این تصمیم یک تصمیم سخت و این حرکت یک کار بزرگ است و نمونه ی بارز آن خود من هستم که اکنون با شما صحبت می کنم در صورت نبود بخشیدگی یک خانواده اکنون من هم این جا نبودم این فرهنگ بزرگ در حال جا افتادن برای خانواده هاست.

وی افزود: هنگامی که چنین موضوع بزرگی برا ی یک خانواده اتفاق می افتد و چنین تصمیم بزرگی گرفته می شود خواهش من از سازمان پیوند اعضا آسان کردن مراحل این داستان است من گیرنده بودم و این موضوع را نمی دانستم اما اکنون که خودمان دهنده هستیم می فهمم که بعد از رضایت یک خانواده برای پیوند اعضا و قرار گرفتن در چنین شرایط حساسی فرد برعهده دارنده کفالت باید برا ی انجام مراحل با وجود داغ به پزشک قانونی ونیروی انتظامی برود.

این بازیگر بیان کرد : بهترین حالت برای این سیستم بعد از دادن رضایت این است که همه ی کارها دراین جا انجام شود و خانواده پیکر عزیز خود را از همین جا دریافت کند وخواهش من از مسئولان برا ی جا افتادن این فرهنگ راحت تر کردن مراحل این کار است.

داود نژاد تصریح کرد: حال که خانواده این قدرت را برای بخشندگی پیدا کرده باید مراحل را آسانتر بکنند زیرا ما دراین مدت مجبور شدیم پدر خانم بدیعی را برای نامه نگاری به پزشک قانونی ونیروی انتظامی ببریم در عین حال از همه ی مردم به خاطر حمایتشان از خانواده ی بدیعی دراین مدت تشکر می کنم.

وی ادامه داد : با کسانی که در این مدت حرف های نامربوط زدند صحبت خاصی ندارم چراکه خدا پس از دادن درد صبرآن را هم می دهد این خانواده نیز با این صبر تاکنون تحمل کرده است اما برای این دسته از افراد متاسفم ولی هیچ گاه آرزو نمی کنم که چنین داستانی برای آن ها رخ دهد فقط به آن ها پیشنهاد به جلوی آیینه رفتن و این موقعیت را تصور کردن را می کنم.

این بازیگر گفت : یک آرامش خاص برای خانواده هایی که این رضایت را می دهند وجود دارد و به علت رضایت کامل همه ی اعضا قابل استفاده برای آدم های دچار مشکل استفاده می شود و به واسطه ی عسل افرادی توان ادامه ی زندگی را خواهند داشت و تمام اعضا کبد، ریه، قلب، کلیه و قرنیه ها نیز اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد :حال این موضوع برای خود خانواده ی بدیعی اتفاق افتاده به هر حال به طور حتم حکمتی دراین ماجراست و این موضوع که خود خانم بدیعی در سینما کار خود را با فیلم “بودن یا نبودن” که پیرامون این موضوع است شروع کردند وحال امروز این اتفاق طوری رقم می خورد که اعضایش را با رضایت خود و رضایت کامل خانواده اهدا کرد قلب وی را خود دکتر ماندگار که در فیلم پیوند را انجام دادند پیوند می زند.

این بازیگر عنوان کرد‌: این رضایت، رضایت سختی برای خانواده اهدا کننده و گیرنده است من خود یک گیرنده ام برای من هم به شخص سختی های خودش را دارد و به طور قطع کسانی که گیرنده هستند قدر خیلی از مسائل را می دانند چون به هرحال این موضوع اززندگی گیرنده ها و خانواده هایشان حذف نمی شود.

داود نژاد اظهار داشت :این تصمیم یک تصمیم سخت و این حرکت یک کار بزرگ است و نمونه ی بارز آن خود من هستم که اکنون با شما صحبت می کنم در صورت نبود بخشیدگی یک خانواده اکنون من هم این جا نبودم این فرهنگ بزرگ در حال جا افتادن برای خانواده هاست.

وی افزود: هنگامی که چنین موضوع بزرگی برا ی یک خانواده اتفاق می افتد و چنین تصمیم بزرگی گرفته می شود خواهش من از سازمان پیوند اعضا آسان کردن مراحل این داستان است من گیرنده بودم و این موضوع را نمی دانستم اما اکنون که خودمان دهنده هستیم می فهمم که بعد از رضایت یک خانواده برای پیوند اعضا و قرار گرفتن در چنین شرایط حساسی فرد برعهده دارنده کفالت باید برا ی انجام مراحل با وجود داغ به پزشک قانونی ونیروی انتظامی برود.

این بازیگر بیان کرد : بهترین حالت برای این سیستم بعد از دادن رضایت این است که همه ی کارها دراین جا انجام شود و خانواده پیکر عزیز خود را از همین جا دریافت کند وخواهش من از مسئولان برا ی جا افتادن این فرهنگ راحت تر کردن مراحل این کار است.

داود نژاد تصریح کرد : حال که خانواده این قدرت را برای بخشندگی پیدا کرده باید مراحل را آسانتر بکنند زیرا ما دراین مدت مجبور شدیم پدر خانم بدیعی را برای نامه نگاری به پزشک قانونی ونیروی انتظامی ببریم در عین حال از همه ی مردم به خاطر حمایتشان از خانواده ی بدیعی دراین مدت تشکر می کنم.

وی ادامه داد : با کسانی که در این مدت حرف های نامربوط زدند صحبت خاصی ندارم چراکه خدا پس از دادن درد صبرآن را هم می دهد این خانواده نیز با این صبر تاکنون تحمل کرده است اما برای این دسته از افراد متاسفم ولی هیچ گاه آرزو نمی کنم که چنین داستانی برای آن ها رخ دهد فقط به آن ها پیشنهاد به جلوی آیینه رفتن و این موقعیت را تصور کردن را می کنم.

این بازیگر گفت : یک آرامش خاص برای خانواده هایی که این رضایت را می دهند وجود دارد و به علت رضایت کامل همه ی اعضا قابل استفاده برای آدم های دچار مشکل استفاده می شود و به واسطه ی عسل افرادی توان ادامه ی زندگی را خواهند داشت و تمام اعضا “کبد”، “ریه”، “قلب”، “کلیه”، “پانکراس” و “قرنیه ها” نیز اهدا خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ