صنعت بیمه پویا و درحال حرکت است

بینا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از عملکردصنعت بیمه در سال گذشته گفت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و توسعه ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه سیاستگذاری در این صنعت را دارد و نقش هیات و عامل و شورای عالی بیمه در این بین نقش تاثیر گذاری است.
به گزارش بینا، دکتر حسینی تلاشهای بیمه مرکزی  برای تهیه گزارش مناسب برای ارائه به مجمع را تحسین و رضایت خود را از تائید حسابها و صورتهای مالی توسط سازمان حسابرسی اعلام کرد.
رئیس مجمع بیمه مرکزی با تاکید بر انجام مراقبت های مالی توسط بیمه مرکزی گفت: این نهاد سیاستگذار باید به گونه ای عمل کند که با رعایت قوانین و مقررات مالی ترکیب سهامداران شرکت های بیمه ای را طوری بچیند که آن شرکت فقط کار بیمه ای کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی  در مجمع بیمه مرکزی با اشاره به نقش مهم بیمه مرکزی و تلاشهای صورت گرفته اخیر گفت : اقدامات انجام گرفته شده نشان می دهد که صنعت بیمه پویا و در حال حرکت است.
وی با تاکید براینکه  نظارت بر صنعت بیمه از کانال شما می گذرد تصریح کرد با توجه به لزوم برقراری نظام یکپارچه دربخش های مالی ، اعتباری و سرمایه گذاری کشور، نقش بیمه این بخش ها نقش تاثیر گذار وقابل اتکایی است.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش آموزش وپژوهش در پویایی صنعت ببمه  اشاره و اضافه کرد: ما کشوردانشمند و ثروتمندی هستیم ولی باید هوشمند نیز باشیم، قطعابا توجه به رشد قابل ملاحظه بیمه در دنیاما نیازمند توسعه و گسترش عمقی این صنعت در بخش های مختلف هستیم، تلاشهای انجام شده برای تربیت نیروهای متخصص بیمه ای قابل تقدیر است ولی تقویت و تلاش بیشتر با حمایت های مالی و پشتیبانی ضروری است.

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *