ضمانت سپرده های بانکی در مقابل ورشکستگی

در این بخشنامه آمده است :صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است که در راستای حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، سپرده‌های مردم را که نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد. از این رو، در صورتی ‌که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که قبلاً از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت داشته است، رأساً اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران می‌نماید. در همین رابطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را با بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین نموده است.
شایان ذکر است «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نهایتاً در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲ﻫ مورخ ۲۲/۵/ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است.
این بخشنامه می افزاید: در اجرای بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیش‌نویس تصویب‌نامه مورد نیاز برای تعیین میزان حق عضویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در این بانک تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال گردیده است که پس از نهایی شدن، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
/۳۱۳۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *