طراحی خیابان فردوسی تا پایان سال تمام می‌شود

مدیر بافت‌های تاریخی شهرتهران گفت: «طراحی برای ساماندهی خیابان فردوسی در مراحل پایانی است و تا پایان سال به اتمام می‌رسد.»

بهروز کاشف با بیان این مطلب افزود:« خیابان فردوسی یکی از خیابان‌های قدیمی و با هویت شهر تهران است و از این رو ساماندهی آن به عنوان یکی از طرح‌های در دست اقدام مورد توجه قرار گرفته است.»

وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به خیابان‌های اصیل شهر تهران تصریح کرد:«
در طراحی که به این منظور شده ضوابط و مقررات برای تسهیل ترافیک، ویژگی‌های
کالبدی و شهرسازی دراین خیابان تعریف می‌شود.»

مدیر بافت‌های تاریخی شهر تهران در ادامه گفت:« هم اکنون طراحی این خیابان در مراحل نهایی است و امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.»

کاشف خاطر نشان کرد:« با توجهی که به حفظ بافت‌های قدیمی و با اصالت
پایتخت شده است، ساماندهی خیابان‌های جمهوری، لاله‌زار، چشمه علی، پیاده
راه سازی محور تاریخی تهران و غیره نیز در دست اقدام است که مراحل طراحی و
تصویب و اجرای آن به تدریج انجام خواهد شد.»

اخبار شهری : سایت اول

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *