طرح جامع آبخیز داری در کمیسیون کشاورزی بررسی می شود
اعضای کمیسیون آب و منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی در هفته جاری از استعدادهای بخش کشاورزی مازندران و خسارات وارده ناشی از سیل به استان گلستان به این دو استان سفر خواهند کرد.


به گزارش خبرنگارایانا اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در صبح یک شنبه میزبان معاونین و مدیران کل سازمان بازرسی کل کشور هستند و گزارش معاونین این سازمان را استماع خواهند کرد.
اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در روز یکشنبه و سه شنبه طرح جامع منابع طبیعی و آبخیز داری کشور را رسیدگی خواهند کرد.
همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی از بعدازظهر چهارشنبه تا جمعه با سفر به استان گلستان از استعدادهای بخش کشاورزی آب و منابع طبیعی ومحیط زیست استان مازندران بازدید خواهند کرد.
اعضای کارگروه کشاورزی در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بعد از ظهر یکشنبه طرح جامع کاداستر را بررسی می کنند.
بر اساس این گزارش کارگروه منتخب کمیسیون کشاورزی آب ومنابع طبیعی در راستای خسارات وارده ناشی از سیل به بخش کشاورزی دوشنبه هفته جاری به استان گلستان سفر خواهند کرد.
کارگروه دام کمیسیون کشاورزی آبو منابع طبعی نیز وضعیت موجود تولیدات دامی کشور و بحث پیرامون میزان تولیدات داخلی واردات گوشت قرمز و سفید را در یعد از ظهر سه شنبه بررسی خواهند کرد.

کشاورزی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *