عرضه مرغ ۴۷۰۰ تومانی در مشهد/ گزارش تصویری

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784830886215849.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784832116590010.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784832110818000.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784832104733990.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784831512868950.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784831507096940.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784831501168930.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784831495396919.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784831489780910.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784830928803924.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784830923031914.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784830917259904.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.

/Images/News/Larg_Pic/30-4-1391/IMAGE634784830911487894.jpg توزیع مرغ گرم در واحد‌های صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش‌ تعین شده در مشهد آغاز شده است.


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *