عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها بر اساس تخصص، سوابق اجرایی و سابقه عضویت انجام می‌شود

۱۹م اسفند ،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنای عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را تخصص، سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون و انجام امتیازبندی بر اساس این اولویت‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات بودجه سه دوازدهم سال آینده، ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را پس از بحث و بررسی فراوان و موافقت نکردن نمایندگان با اصل ماده، حذف ماده و اصلاحات پیشنهادی نمایندگان در نهایت موافقت کردند تا عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی بر اسا س امتیازبندی انجام شود که مبنای این امتیازبندی تخصص، سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون در دوره‌های قبل مجلس، قرار گیرد.

مرجع این امتیازبندی کمیته مشترکی از هیات رئیسه مجلس و روسای شعب تعیین شد. ۱۷۵ نفر از ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که در ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از عبارت تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، تخصص، سوابق اجرایی و سابقه عضویت در کمیسیون‌های مجالس قبل مبنای امتیاز بندی برای عضویت در کمیسیون‌ها قرار گیرد.

انتهای پیام


ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.