عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتگو با آریا:گزینه مطلوب هاشمی رفسنجانی در انتخابات عارف است/هاشمی زیرک تر از آن است که از خاتمی حمایت کند/اصلاح طلبان وامدار هاشمی هستند

خبرگزاری آریا-  هاشمی رفسنجانی زمینه پیروزی آقای خاتمی را در دوم خرداد ۷۶فراهم کرد.
فاطمه آلیا عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا درباره موضع گیری اصلاح طلبان نسبت به هاشمی رفسنجانی می گوید: موضع گیری اردوگاه اصلاح طلبان نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی متفاوت است یعنی به دلیل تشتتی که در طیف اصلاح طلبان وجود دارد موضع گیری ها نیز درباره ایشان متفاوت است.
وی افزود: بخشی از اصلاح طلبان آقای هاشمی را اصلاح طلب اطلاق می کنند و برخی دیگر هاشمی را اصلاح طلب نمی دانند البته این مساله بیشتر به رفتار سیاسی خود آقای هاشمی رفسنجانی بازمی گردد زیرا در مواقع مختلف ما شاهد موضع گیری های مختلفی از سوی ایشان بوده ایم اما در مجموع گرایش هاشمی رفسنجانی بیشتر به سمت اصلاح طلبان است تا به سمت تفکر اصولگرایی، آنهم به دلیل حمایتهایی است که از اصلاح طلبان داشته یا سکوتی که در جریان فتنه اتخاذ کرد.
آلیا تصریح کرد: از طرف دیگر هماهنگی هایی که فرزندان هاشمی با مجموعه های افراطی اصلاح طلبان داشتند همه اینها باعث شده که در این مقطع تاریخی شخصیت هاشمی رفسنجانی به این صورت تحلیل شود زیرا همانطور که اشاره کردم تاکنون آقای هاشمی به طور شفاف یا صریح موضع گیری نکرده اند و حتی گروههایی که به حضور می پذیرند و نقطه نظراتی که اعلام می کنند گویایی این حقیقت است که وی به اصلاح طلبان نزدیک تر است در واقع موضع گیری اصلاح طلبان درباره هاشمی به رفتارهای سیاسی ایشان باز می گردد.
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تاکید کرد: البته باید یادآور شوم موضع گیری اصلاح طلبان نسبت به هاشمی رفسنجانی مقداری عجیب و غریب است زیرا یک زمانی اصلاح طلبان آقای هاشمی را در مجلس ششم به عنوان نماینده ردیف ۳۰ هم قبول نداشتند اما بعدها تعاملاتی بین اینها صورت گرفت که موضع گیری های امروز این طیف را درباره هاشمی رقم زده است.
وی اذعان داشت: واقعیت جامعه امروز ما این است که آقای هاشمی زمینه پیروزی آقای خاتمی را در دوم خرداد ۷۶فراهم کرد و رفتار سیاسی وی باعث پیروزی اصلاح طلبان شد از این رو به نوعی این طیف وامدار آقای هاشمی رفسنجانی هستند و می خواهند در نوبت بعدی این مساله را جبران کنند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: ما باید منتظر باشیم و ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ می دهد و اصلاح طلبانی که بیشتر به آقای هاشمی نزدیک هستند و یا نسخه هایی که آقای هاشمی رفسنجانی می پیچند ، نسخه هایی مثل ائتلاف ملی به چه صورت است زیرا در محافل داخلی اصلاح طلبان از افرادی به عنوان نامزد حمایت می کنند که به یک شکلی به هاشمی نزدیک هستند که نه در تئوری بلکه در عمل آن قصه ائتلاف اتفاق خواهد افتاد.
وی گزینه مطلوب هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را عارف می داند و می گوید: هاشمی زیرک تر از آن است که از خاتمی حمایت کند زیرا مردم و جامعه نگاهی به خاتمی ندارند و به نوعی پرونده ایشان بسته شده است لذا هاشمی زیرک تر از این حرفهاست که از خاتمی حمایت کند، اما با این وجود سعی می کند از کسانی که به خاتمی نزدیک تر هستند پشتیبانی کند لذا احتمالا آقای عارف اقبال بیشتری دارد که مورد حمایت هاشمی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: البته عارف به نوعی خود را حفظ کرده است یعنی از اصلاح طلبانی بوده که در جریان فتنه ملاقاتی که برخی از شخصیتهای این طیف با عوامل فتنه داشتند را نداشته و به نوعی خود را در یک پیله ای نگه داشته است بنابراین به همین نسبت مقبولیت هایی در بخشی از طیف معتدل اصلاح طلبان دارد.
آلیا اظهار داشت: ممکن است آقای هاشمی به لحاظ عقلی و منطقی حتی در محافل خصوصی از عارف که به آقای خاتمی نزدیک تر است حمایت کند.


خبرگزاری آریا

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.