عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

قدم به جایی می‌گذاری که بر خلاف همیشه بالای سرت تاریک است و پایین پا پرنور. باور نمی‌کنی که کسی تاکنون پایش را اینجا نگذاشته. حسی آمیخته از ترس، شوق، هیجان تو را فرا می‌گیرد. با غارنوردی وارد دنیای دیگری می‌شوی.

این بار غار دنگزلو سمیرم مکانی است که سمیرا زارعی تنها غواص غارنورد زن ایران، برای غواصی انتخاب کرده است، اما او به تنهایی نمی تواند غواصی دراین غار را تجربه کند. هر غواصی حداقل نیاز به یک گروه شش نفره دارد تا بتواند به مکان موردنظر برسد. بردن کپسول های هوا و وسایل تخصصی این رشته خود کار آسانی نیست.

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

عکس هایی از تنها بانوی غواص غارنورد ایرانی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.