فقیرترین کشورهای اروپایی کدامند؟ – اخبار اقتصادی

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851226200706815.jpg لتونی در میان کشورهای اروپایی در رتبۀ فقیرترین ها قرار دارد. ۲۱٫۳% از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. طبق اطلاعات موجود از جمعیت ۲٫۳ میلیونی این کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر نزدیک به ۱۰ سال است که زیر خط فقر هستند. جمعیت زیر خطر فقر در سال ۲۰۱۰ : ۰٫۵ میلیون /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۶% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰: ۵٫۳+

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851226207102826.jpg رومانی در سال ۲۰۱۰ از جمله کشورهایی بود که بالاترین میزان فقر را داشت و نزدیک به ۲۱٫۱% از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کردند. طی ۱۱ سال اخیر میزان فقر در این کشور افزایش قابل توجهی داشته و از ۱۷% در سال ۲۰۰۰ به ۲۲٫۲% در سال ۲۰۱۱ رسیده است. جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰: ۴٫۵ میلیون نفر /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۷% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰: ۴٫۱+ کشور دیگری که در ردیف رومانی قرار دارد بلغارستان است که ۲۰٫۷% از جمعیت آن در سال ۲۰۱۰ فقیر بودند. در میان جمعیت ۷٫۶ میلیونی بلغارستان، نزدیک به ۱٫۶ میلیون نفر فقیر هستند.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851226213498837.jpg اسپانیا که بیشترین خسارات را از بحران اقتصادی متحمل شده، در ردیف سوم کشورهای فقیر اروپا قرار دارد. نزدیک به ۲۰٫۷% از جمعیت این کشور زیر خط فقر به سر می برند. اسپانیا در نرخ فقر در ردیف کشورهای رومانی و بلغارستان قرار دارد. از جمعیت ۴۵٫۸ میلیون نفری این کشور نزدیک به ۹٫۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. در سال ۲۰۱۰ نرخ فقر در این کشور رقم ۲۰٫۷% را نشان می داد، یعنی از هر ۵ اسپانیایی ۱ نفر فقیر محسوب می شد. اما طی ۱۰ سال اخیر نرخ بیکاری از ۱۸% تجاوز نکرده است. جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰: ۹٫۵ میلیون نفر /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۸% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰: ۲٫۷+

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851226219894849.jpg کرواسی با ۲۰٫۵% جمعیت فقیر در جایگاه پنجم کشورهای فقیر اروپایی قرار دارد. از جمعیت ۴٫۳ میلیونی کرواسی نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. لیتوانی با ۲۰٫۲% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ ششمین کشور فقیر اروپا قرار دارد. یونان نیز که بیشترین صدمات را از بحران اقتصادی متحمل شده، نزدیک به ۲۰٫۱% از جمعیت آن زیر خط فقر هستند. یونان در میان ۱۰ کشور اروپایی است که بیشترین میزان فقر را دارد.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851227645425352.jpg ایتالیا با جمعیت ۱۸٫۲ درصدی نرخ فقر در میان کشورهای فقیر اروپایی است. از جمعیت ۶۰ میلیونی این کشور نزدیک به ۱۰٫۹ میلیون نفر فقیر هستند. جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰: ۱۰٫۹ میلیون نفر /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۸% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰: ۰٫۲+

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851227651821364.jpg پرتغال با ۱۷٫۹% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ نهم کشورهای فقیر اروپا قرار دارد. پرتغال از جمله نادرترین کشورهای اروپایی است که طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ شاهد کاهش میزان فقر بوده است. در مجموع در سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱٫۹ میلیون نفر از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کردند. لهستان نیز با ۱۷٫۶% جمعیت زیر خط فقر در ردیف دهم کشورهای فقیر اروپایی قرار دارد.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851227658529375.jpg در انگلستان نزدیک به ۱۷٫۱% جمعیت ۶۱٫۷ میلیونی کشور یعنی ۱۰٫۵ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. گفتنی است انگلستان توانسته میزان فقر را طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به میزان ۲٫۷ درصد کاهش دهد. جمعیت زیرخط فقر در سال ۲۰۱۰: ۱۰٫۵ میلیون /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۹% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ : ۱٫۹-

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851227666329389.jpg ایرلند با ۱۶٫۱% جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰ در ردیف دوازدهم کشورهای فقیر اروپا قرار دارد. از جمعیت ۴٫۵ میلیون نفری این کشور نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. قبرس نیز با جمعیت ۱۵٫۸ درصدی جمعیت زیرخط فقر در ردیف سیزدهم و آماری نزدیک به ایرلندی دارد. استونی هم با جمعیت ۱۵٫۸ درصدی زیر خط فقر در ردیف سیزدهم کشورهای فقیر اروپایی قرار دارد. البته استونی در مقایسه با همسایگان خود یعنی لتونی و لیتوانی که به ترتیب در رتبه های اول و ششم کشورهای فقیر اروپا قرار دارند، وضعیت بهتری دارد. در سال ۲۰۱۰ از جمعیت ۱٫۳ میلیونی نفر کشور ۲۰۰ هزار نفر زیر خط فقر بودند که البته ۵۱ هزار نفر کمتر از سال ۲۰۰۹ بود.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851229156444006.jpg آلمان با جمعیت ۱۵٫۶ درصدی زیر خط فقر در رتبۀ پانزدهم فقر در اروپا قرار دارد. آلمان را که موفق ترین الگوی اقتصادی اروپا می شناسند نزدیک به ۱۲٫۶ میلیون نفر فقیر در خود دارد. نبود حداقل دستمزد و افزایش مشاغل نیمه وقت که حقوق زیادی ندارند، وضعیت اقتصادی مردم را شکننده کرده است. جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰: ۱۲٫۶ میلیون نفر /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۰% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰: ۵٫۶+ کشور دیگری که در ردیف آلمان قرار دارد، مالت است. جزیرۀ کوچک مالت با مساحت ۳۱۶ کیلومتر مربع و جمعیت ۴۱۰ هزار نفر در جنوب ایتالیا واقع شده و نزدیک به ۱۵٫۵% جمعیت زیر خط فقر دارد. این رقم مربوط به سال ۲۰۱۰ است، اما طی ۱۰ سال اخیر میزان فقر در این کشور کوچک ثابت بوده است.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851229162996018.jpg کشور کوچک سوئیس با ۱۵% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ هفدهم فقر در اروپا قرار دارد. طبق گزارش گروه مشاوره ای بوستون در سال ۲۰۱۱ سوئیس نزدیک به ۳۲۲ هزار نفر میلیونر داشت. سوئیس، کشور ثروتمندان در سال ۲۰۱۰ تنها ۱٫۱ میلیون نفر یعنی ۱۵% فقیر زیر خط فقر داشت. شاخص فقر در این کشور، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی رقم بالایی است و ۱۸۴۰۹ یورو را نشان می دهد که البته با توجه به بالا بودن هزینه ها در سوئیس طبیعی است. جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰: ۱٫۱ میلیون نفر

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851229169392029.jpg بلژیک با ۱۴٫۶% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ هجدم فقر در اروپا قرار دارد. نکتۀ قابل توجه در مورد بلژیک اینست که این کشور ثروتمندان پرمالیات فرانسوی را جذب می کند. در سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱٫۶ نفر از بلژیکی به عنوان شهروندان فقیر محسوب می شدند. شاخص فقر در این کشور برای هر فرد رقم ۱۱۶۷۸ یورو در سال یعنی ۹۷۳ یورو در ماه است. جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰: ۱٫۶ میلیون نفر /نرخ سال ۲۰۰۰: ۱۳% تغییرات طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰: ۱٫۶+ کشور دیگری که تقریبا آماری نزدیک به بلژیک دارد، لوکوزامبورگ است. لوکوزامبورگ با جمعیت ۱۴٫۵% زیر خط فقر در رتبۀ نوزدهم فقر در اروپا قرار دارد. البته باید توجه داشت که این رقم نسبی است. در سال ۲۰۱۰ شاخص ریسک فقر به ۱۹۴۰۰ یورو در سال برای هر نفر می رسید یعنی ۵۰% بیش از شاخص فقر در فرانسه.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851229175944041.jpg فرانسه با جمعیت ۱۳٫۳% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ بیستم فقر در اروپا قرار دارد. گفته می شود طی ۱۰ سال اخیر این نرخ حتی شاهد کاهش ۲٫۷ درصدی نیز بود. خدمات اجتماعی و نحوۀ تقسیم آن تا اندازه ای از نابرابری ها کاسته و نرخ فقر در نزد بیش افراد بالای ۶۵ سال در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار پائینی را نشان می دهد(۹٫۷%) در سال ۲۰۱۰ کمتر از ۸٫۱ میلیون نفر از فرانسویها فقیر بودند. دانمارک نیز با ۱۳٫۳% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ بیستم فقر در اروپا قرار دارد. این کشور که بالاترین میزان خدمات اجتماعی را به شهروندان می دهد شاخص فقر را ۱۵۴۰۱ یورو برای هر نفر قرار داده است. فنلاند نیز با جمعیت ۱۳٫۱ درصدی جمعیت فقیر در رتبۀ بیستم فقر در اروپا قرار دارد و آماری نزدیک به فرانسه و دانمارک دارد. میزان جمعیت زیر خط در این کشور ۷۰۰ هزار نفر است که در سال ۲۰۱۰ نیز به میزان ۳۳ هزار نفر از جمعیت فقیران کاسته شده است.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851230132381721.jpg سوئد با جمعیت ۱۲٫۹ درصدی زیر خط فقر در رتبۀ بیست و سوم فقر در اروپا قرار دارد. نزدیک به ۱٫۲ میلیون نفر در این کشور با کمتر از ۶۰% درآمد متوسط یعنی برای هر فرد ۱۱۸۲۵ یورو زندگی می کنند. با این حال سوئد وضعیت نامساعدی به لحاظ فاصلۀنرخ فقر میان مردان و زنان را دارد(به ترتیب ۱۱٫۴% در مقابل ۱۴٫۳%) جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۱۰ در این کشور رقم ۱٫۲ میلیون نفر را نشان می داد. کشور دیگری که آماری نزدیک به سوئد دارد، اسلوونی است. اسلوونی با ۱۲٫۷% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ ۲۴ قرار دارد. اسلوونی در سال ۱۹۹۱ استقلال یافت و از مارس ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در سال ۲۰۰۷ به پول واحد اروپایی پیوست. نرخ فقر در این کشور رقم کمتر از ۲٫۸ را نشان می دهد. شاخص ریسک فقر در این کشور برای هر فرد سالیانه ۷۰۴۲ یورو است. مجارستان نیز با نرخ ۱۲٫۳% جمعیت زیر خط فقر در ردیف ۲۵ فقر در اروپا قرار دارد. مجارستان پائین ترین میزان فقر را دارد. این کشور در سال ۲۰۱۰ نیز شاهد کاهش میزان فقر بود.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851230138777732.jpg اتریش با جمعیت ۱۲٫۱ درصدی زیر خط فقر در رتبۀ ۲۶ فقر در اروپاست. اتریش را شاگرد زرنگ اروپا می دانند به این دلیل که نرخ فقر در این کشور ۳٫۴ امتیاز پائین تر از رقم متوسط اروپاست. شاخص فقر در اتریش برای هر نفر ۱۲۳۷۱ یورو است. جمعیت فقیران در سال ۲۰۱۰ در این کشور رقم ۱ میلیون نفر را نشان می داد. اسلواکی نیز با ۱۲% جمعیت زیر خط فقر آماری شبیه به اتریش دارد. اسلواکی در سال ۲۰۰۹ پول واحد اروپایی را پذیرفت و رشد برق آسایی را در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی داشت.(۴٫۲% در سال ۲۰۱۰)

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851230145329743.jpg نروژ با ۱۱٫۲% جمعیت زیر خط فقر در رتبۀ ۲۸ فقر در اروپا قرار دارد. نروژ توانسته است با درآمدهای حاصل از فروش نفت تا حد زیاد در مبارزه با فقر موفق عمل کند. این کشور جمعیتی کمتر از ۵۰۰ هزار نفر فقیر دارد. شاخص فقر در این کشور بالاترین رقم یعنی ۱۹۴۳۸ یورو را نشان می دهد. هلند نیز با ۱۰٫۳% جمعیت زیر خط فقر یعنی ۱٫۷ میلیون در سال ۲۰۱۰ پایین ترین آمار فقر را دارد. ایسلند با ۹٫۸% جمعیت زیر خط فقر نزدیک به ۱۰ سال است که توانسته این رقم را به مدد کمک های اجتماعی ثابت نگه دارد.

/Images/News/Larg_Pic/14-7-1391/IMAGE634851230151725755.jpg جمهوری چک نیز با ۹% جمعیت فقیر در رتبۀ آخر جدول فقر در اروپا قرار دارد. چک را قهرمان مبارزه با فقر در اروپا لقب داده اند. در چک به زحمت از هر ۱۰ نفر یک نفر زیر خط زندگی می کند، در حالیکه در اسپانیا و یا سوئد از هر ۴ جوانِ بین ۱۶ تا ۲۴ سال، یک نفر فقیر محسوب می شود. شاخص فقر در این کشور برای هر نفر ۴۲۳۵ یورو است.


خبرآنلاین
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ