قطع دیگر خطوط ارتباطی مشترکان بدهکار از اپراتورها سلب شد

گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، امکان قطع ارتباط سایر خطوط ارتباطی مشترکان اپراتورها به‌دلیل بدهی یک خط را لغو کرد.
 
به گزارش عصر ارتباط، براساس مصوبه رگولاتوری، درصورتی‌که مشترک بدهکار دارای چند امکان ارتباطی از یک اپراتور باشد، تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط او نیست. همچنین اپراتور مجاز به درج مطلبی با مفهوم کسب اجازه از مشترکان برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکان بدهکار در فرم قراردادهای خود نیست. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه دائمی را در یکصد‌و‌ششمین جلسه خود به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روابط میان ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکان و حفظ حقوق آنان برای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان این خدمات با مشترکان بدهکار و وصول به‌موقع مطالبات آنان تدوین و تصویب کرد. براساس این مصوبه، طول مدت زمان صورت‌حساب‌گیری و صدور صورت‌حساب که براساس نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود، نباید کمتر از دو ماه باشد. اپراتورها باید مشترک را از وضعیت بدهی خود با درج در صورت‌حساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیکی آگاه کند.همچنین مهلت پرداخت صورت‌حساب نباید کمتر از ۱۵ روز از تاریخ صدور آن باشد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه دائمی را نیز تعیین کرد، به‌طوری‌که حد نصاب کارکرد برای تلفن‌‌های ثابت بدون سپرده دائمی ۲۰ هزار تومان و برای همراه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین حد نصاب کارکرد تلفن دائمی دارای سپرده برای تلفن‌های ثابت و همراه ۸۰ درصد مبلغ سپرده و برای تلفن دائمی دارای تضمین پرداخت نیز برای تلفن ثابت و تلفن همراه ۸۰ درصد مبلغ سپرده است.
 
میزان کارکردهای تعیین‌شده در این جدول با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری داخل‌شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
 
اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه دائمی بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، اپراتور پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۲۴ ساعت برای پرداخت اقدام کند. در‌صورتی‌که تا پایان زمان تعیین‌شده مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مطابق دستورالعمل اقدام کند.
 
اگر کارکرد۳۳۳ خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۷۲ ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در‌صورتی‌که تا پایان زمان تعیین‌شده مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار اقدام کند.در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورت‌حساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورت‌حساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار اقدام کند.
 
فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار نیز به این صورت است که هر‌گاه مشترک براساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به سبب بدهکاری شود، پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، اپراتور می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به‌مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.
 
درصورت پرداخت‌نکردن بدهی ظرف مهلت مقرر، اپراتور ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش‌ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌صورت کامل اقدام کند و در نهایت در صورت پرداخت‌نکردن بدهی، اپراتور مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.
 
در‌صورتی‌که خط تلفن به‌دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز به مشترک واگذار شده باشد، اپراتور موظف است به‌مدت حداقل دو سال علاوه بر مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت پرداخت‌نکردن بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت‌شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.
 
اپراتور موظف است خطوط تلفن مشترکانی را که به‌مدت حداقل ۱۰سال به‌صورت تجاری کارکرد داشته‌اند، به‌مدت حداقل یک‌سال علاوه بر مهلت شش‌ماهه تعیین‌شده حفظ کند.
 
در‌صورتی‌که بدهی خط تلفن در مهلت تعیین‌شده به‌دلیل فوت مشترک یا مسافرت خارج از کشور وی پرداخت نشده باشد، اپراتور موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش‌ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می‌تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب‌ امتیاز اقدام کند.
 
همچنین در صورت مراجعه مشترک سلب‌ امتیاز ‌شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند. در صورت پرداخت‌نکردن صورت‌حساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورت‌حساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به‌هیچ‌عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود. اپراتور باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به‌دلیل بدهی، در‌صورتی‌که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکان قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.
 
همچنین در‌صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند و در‌صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، اپراتور می‌تواند به‌منظور وصل مجدد خط تلفن قطع‌شده صرفا نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.
 
درصورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست تازه و پرداخت هزینه اتصال براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و اپراتور با رعایت شرایط تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.
 
اپراتور می‌تواند درصورت تمایل مشترکان، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان «فوق‌العاده سپرده» برای جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. این مبلغ در پایان هر دوره صورت‌حساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود، اما این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نیست و به این مبلغ هیچ‌گونه سود یا بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت. در صورت درخواست مشترک، اپراتور می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها در زمینه پرداخت صورت‌حساب‌ها فراهم کند.

ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ