قیام مهدی امت از زبان پیامبر اکرم (ص)

قیام مهدی امت از زبان پیامبر اکرم (ص)

به گزارش ممتاز نیوز، نبی مکرم اســلام (ص) در بارۀ رسالت امام زمان (عج) در عصر ظهور و حضور می فرماید : ” قیامت بر پا نمی شــود جز هنگامی کــه قائمــی از ما بر حق قیــام کند و این هنگامی اســت که خداونــد اذن ظهورش دهد . “

رســول اکرم (ص) در آخرین روزهای حیات خویش با دست مبارک به شانه امام حســین (ع) زد و خطاب به حضرت زهرا (س) فرمود: مهدی امت، از نســل اوست ، دنیا ســپری نمی شــود جز اینکه مردی از اولاد حســین (ع) به پــا خیزد و جهان را پــر از عــدل کند چنانکه پــر از ظلم و ستم شــده باشــد. بار دیگر آن حضرت با دســت مبارکشان به ســوی امام حسن و امام حسین علیهم السلام اشاره کرده و فرمودنــد : مهدی امت ، از آنان اســت در ایــن باره مروی اســت دختر امام حســن مجتبی (ع) مادر امام محمد باقر (ع) است. از ایــن رهگذر امامان بعدی را حســنی و حسینی گویند، در واقع حضرت مهدی نوۀ پســری امام حسین(ع) و نوۀ دختری امام حسن(ع) می باشد.

رسول اکرم (ص) در این باره فرموده اند: “قسم به پروردگاری که مرا به حق مبعوث کرد ، مهدی امت ، از اینان اســت هنگامی که دنیا هرج ومرج شــد وفتنه ها آشکار گشت و راهها نا امن شد و مردم از چپاول یکدیگــر درامــان نبودنــد و بزرگترها بر کوچکترها رحم نکرده و کوچکترها احترام بزرگترها را رعایت نکردند. خداوند در چنین زمانی از نسل این دو  (امام حسن وامام حسین ) کسی را بر می انگیزد که قلعه های ضلالت را به تســخیر خــود در می آورد و دل هــای نفوذ ناپذیر را تحت ســیطره خود قــرار می دهد ، او ( مهدی) برای احیای شریعت در آخرالزمان قیــام می کند ، آن چنــان که من در اول زمان قیام کردم .” حال به امید فرا رسیدن آن روز موعود روزی که حجت زمان به اذن پروردگار منان بیایند و حق بر باطل پیروز شــود و بنای عدل و داد بر جهان هستی سایه افکند . امام زمان حضرت ولیعصر ( عج ا….) فرمودند : من آنقــدر ناگهانی خواهم آمد که بســیاری از دوســتداران هم از دیدارم تعجب خواهند کرد. خدایا فرج و گشایش امر (حکومــت) ولی ات را زودتر برســان وگشــایش وضع ما را با فرج ایشان قرار ده ای مهربانترین مهربانان.

اللـهم عجـل لولیـک الفـرج

پی نوشت : ۱-المحجه البیضاء ج۳ ص۲۹۰ ۲-منتهی اآلمال ج۱ص۳۴

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ