قیمت تازه بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی +لیست قیمت

سهشنبه ۱۶آبان۹۱ به نقل از باشگاه خبر نگاران جوان در پورتال خبری ممتاز نیوز انتشار یافته است،

لیست قیمت تازه بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال افزایش ۶۵ درصدی را انتشار یافت.

به گزارش تفسیری خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران لیست قیمت تازه بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال افزایش ۶۵ درصدی را انتشار یافت.

شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش داده، ضمن اینکه سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ نموده است.

برهمین اساس، جدول قیمت تازه بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با اعمال ۶۵ درصد افزایش به طور متوسط به شرح ذیل است:  

قیمت قدیم و تازه قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی

مبدا

مقصد

نرخ قدیم بلیت (ریال)

نرج تازه بلیت (ریال)

آبادان

اردبیل

۹۴۹٫۰۰۰

۱٫۵۶۵٫۸۱۵

آبادان

سبزوار

۱٫۱۰۸٫۰۰۰

۱٫۸۲۸٫۲۰۰

آبادان

سیری

۸۶۸٫۰۰۰

۱٫۴۳۲٫۲۰۰

آبادان

قشم

۹۰۷٫۰۰۰

۱٫۴۹۶٫۵۵۰

آبادان

کیش

۸۰۲٫۰۰۰

۱٫۳۲۳٫۳۰۰

آبادان

یزد

۷۴۸٫۰۰۰

۱٫۲۳۴٫۲۰۰

اراک

بندرعباس

۱٫۰۵۶٫۰۰۰

۱٫۷۴۲٫۴۰۰

اراک

عسلویه

۹۴۱٫۰۰۰

۱٫۵۵۲٫۶۵۰

اردبیل

دزفول

۷۴۰٫۰۰۰

۱٫۲۲۱٫۰۰۰

ارومیه

قشم

۱٫۴۹۰٫۰۰۰

۲٫۴۵۸٫۵۰۰

اصفهان

آبادان

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

اصفهان

ارومیه

۸۴۱٫۰۰۰

۱٫۳۸۷٫۶۵۰

اصفهان

اهواز

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

اصفهان

بم

۷۷۸٫۰۰۰

۱٫۲۸۳٫۷۰۰

اصفهان

بندرعباس

۸۰۹٫۰۰۰

۱٫۳۳۴٫۸۵۰

اصفهان

چابهار

۱٫۰۸۷٫۰۰۰

۱٫۷۹۳٫۵۵۰

اصفهان

زاهدان

۹۰۶٫۰۰۰

۱٫۴۹۴٫۹۰۰

اصفهان

سیری

۸۱۷٫۰۰۰

۱٫۳۴۸٫۰۵۰

اصفهان

عسلویه

۶۹۴٫۰۰۰

۱٫۱۴۵٫۱۰۰

اصفهان

قشم

۸۶۹٫۰۰۰

۱٫۴۳۳٫۸۵۰

اصفهان

کرمانشاه

۶۴۴٫۰۰۰

۱٫۰۶۲٫۶۰۰

اصفهان

کیش

۷۵۲٫۰۰۰

۱٫۲۴۰٫۸۰۰

اصفهان

ماهشهر

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

اهواز

بندرعباس

۸۷۷٫۰۰۰

۱٫۴۴۷٫۰۵۰

اهواز

رشت

۷۷۴٫۰۰۰

۱٫۲۷۷٫۱۰۰

اهواز

زاهدان

۱٫۴۵۷٫۰۰۰

۲٫۴۰۴٫۰۵۰

اهواز

ساری

۸۰۲٫۰۰۰

۱٫۳۲۳٫۳۰۰

اهواز

عسلویه

۷۶۲٫۰۰۰

۱٫۲۵۷٫۳۰۰

اهواز

قشم

۹۱۹٫۰۰۰

۱٫۵۱۶٫۳۵۰

اهواز

کرمانشاه

۷۵۸٫۰۰۰

۱٫۲۵۰٫۷۰۰

اهواز

کیش

۸۱۹٫۰۰۰

۱٫۳۵۱٫۳۵۰

ایلام

مشهد

۱٫۱۶۰٫۰۰۰

۱٫۹۱۴٫۰۰۰

بندرعباس

آبادان

۸۶۲٫۰۰۰

۱٫۴۲۲٫۳۰۰

بندرعباس

بیرجند

۷۶۱٫۰۰۰

۱٫۲۵۵٫۶۵۰

بندرعباس

چابهار

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

بندرعباس

رشت

۱٫۱۸۴٫۰۰۰

۱٫۹۵۳٫۶۰۰

بندرعباس

ساری

۱٫۳۰۸٫۰۰۰

۲٫۱۵۸٫۲۰۰

بندرعباس

کرمانشاه

۱٫۲۵۱٫۰۰۰

۲٫۰۶۴٫۱۵۰

بندرعباس

کیش

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

بندرعباس

گرگان

۱٫۲۶۷٫۰۰۰

۲٫۰۹۰٫۵۵۰

بندرعباس

یزد

۶۲۸٫۰۰۰

۱٫۰۳۶٫۲۰۰

تبریز

اصفهان

۷۷۵٫۰۰۰

۱٫۲۷۸٫۷۵۰

تبریز

اهواز

۹۰۵٫۰۰۰

۱٫۴۹۳٫۲۵۰

تبریز

بندرعباس

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۳۱۰٫۰۰۰

تبریز

عسلویه

۱٫۲۱۶٫۰۰۰

۲٫۰۰۶٫۴۰۰

تبریز

قشم

۱٫۴۶۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۹٫۰۰۰

تبریز

کیش

۱٫۳۳۷٫۰۰۰

۲٫۱۰۵٫۰۵۰

تبریز

ماهشهر

۹۷۴٫۰۰۰

۱٫۶۰۷٫۱۰۰

تهران

آبادان

۶۹۷٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۵۰

تهران

اردبیل

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

تهران

ارومیه

۶۴۳٫۰۰۰

۱٫۰۶۳٫۹۵۰

تهران

اصفهان

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

تهران

اهواز

۶۱۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۶٫۵۰۰

تهران

ایرانشهر

۱٫۲۳۲٫۰۰۰

۲٫۰۳۲٫۸۰۰

تهران

ایلام

۵۸۶٫۰۰۰

۹۶۶٫۹۰۰

تهران

بجنورد

۶۷۳٫۰۰۰

۱٫۱۱۰٫۴۵۰

تهران

بحرگان

۸۰۵٫۰۰۰

۱٫۳۲۸٫۲۵۰

تهران

بم

۹۵۷٫۰۰۰

۱٫۵۷۹٫۰۵۰

تهران

بندرعباس

۱٫۰۸۶٫۰۰۰

۱٫۷۹۱٫۹۰۰

تهران

بندرلنگه

۱٫۰۴۸٫۰۰۰

۱٫۷۲۹٫۲۰۰

تهران

بوشهر

۸۰۷٫۰۰۰

۱٫۳۳۱٫۵۵۰

تهران

بیرجند

۸۲۵٫۰۰۰

۱٫۳۶۱٫۲۵۰

تهران

پارس‌آباد

۶۴۸٫۰۰۰

۱٫۰۶۹٫۲۰۰

تهران

تبریز

۵۹۴٫۰۰۰

۹۸۰٫۱۰۰

تهران

توحید

۸۹۹٫۰۰۰

۱٫۴۸۳٫۳۵۰

تهران

جهرم

۸۵۳٫۰۰۰

۱٫۴۰۷٫۴۵۰

قیمت بلیت رفت و برگشت در مسیرهای مختلف پروازی ۲ برابر می‌شود. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر ۵ درصد عوارض فرودگاهی و ۵ درصد عوارش شهرداری می باشند.
 
سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را روز قبل به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و از امروز سه شنبه قیمت‌های تازه اعمال شد.

باتوجه به اینکه بها‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی تامین نشد، باید قیمت بلیت هواپیما ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت اما شورای عالی هواپیمایی مجوز افزایش به طور میانگین ۶۵ درصدی را صادر نمود.

با توجه به افزایش شدید بها‌های ارزی شرکتهای هواپیمایی، این شرکتها در حال حاضر به طور متوسط ۱٫۵ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ