قیمت خودرو کاهش می‌یابد

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از
قول مساعد خودروسازان برای کاهش سریع مطالبات قطعه‌سازان به سه ماه خبر داد
و خاطرنشان کرد:« با تحقق این امر شاهد کاهش قیمت‌های کاذب خودرو در بازار
خواهیم بود.»

ایسنا نوشت: فرهاد به‌نیا اظهار کرد: بحران نقدینگی خودروسازان
در چند ماه گذشته موجب افزایش مطالبات قطعه‌سازان شده و کاهش تولید قطعه و
در نهایت خودرو را به دنبال داشته است.

وی با بیان این که با کاهش عرضه خودرو، دلالان و واسطه‌ها پررنگ‌تر از
گذشته دست به کار شده و قیمت‌های غیر واقعی و کاذبی را در بازار ایجاد
کرده‌اند، خاطرنشان کرد:« در این شرایط چندی پیش جلسه مشترک اعضای هیات
مدیره انجمن قطعه‌سازان و مدیرعامل ایران خودرو برگزار شده و مقرر شد با
پرداخت سریع، حجم مطالبات قطعه‌سازان به سه ماه کاهش یابد.»

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: «هم چنین طبق توافقات
صورت گرفته با مدیرعامل ایران خودرو مقرر شد که با توجه به رشد و نوسان نرخ
ارز، قیمت قطعات تحویلی به خودروساز هر دو ماه یکبار بازنگری و رشد
هزینه‌های تولید در آن دیده شود.»

وی افزود:« در این شرایط در صورت تسریع در روند پرداخت مطالبات
قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور، شرایط نقدینگی جامعه قطعه‌سازی به
حالت عادی بازگشته و کاهش حدود ۵۰ درصدی تولید قطعه و خودرو جبران خواهد
شد.»

به‌نیا تصریح کرد:« با افزایش تولید قطعات، تولید انواع خودرو نیز افزایش
یافته و با رشد عرضه قیمت‌های کاذب فعلی خودروها در بازار کاهش خواهد
یافت.»

اخبار شهری : سایت اول

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.