قیمت روز خودرو دوشنبه ۳۰ آذر ۹۴


به گزارش سرویس اخبار ایران و جهان ممتاز نیوز:

قیمت

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )

پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۰۱,۰۰۰
پژو SLX 405 یورو ۴ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۱۸,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۲۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۸۳,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۷۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴,۸۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۲,۱۰۰,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸

پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۹۵,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۹,۰۰۰
وانت باردو یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
پژو پارس ELX . یورو ۴ ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
وانت دیزل تونلند ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۸۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۸,۲۰۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۹۰,۰۰۰
وانت باردو جدید.دوگانه سوز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو جدید ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
وانت باردو جدید . یورو ۴ ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو جدید ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۵۱,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
وانت دیزل تونلند

رانا LX . TU5 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۳۲,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۳۶,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز

رنو تندر E2 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
تندر E1 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رانا TU5 ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۸,۳۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9
۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۱۱۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۵۰,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۵,۹۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX ۴۳,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU5 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲,۳۲۸,۰۰۰
پژو پارس معمولی دوگانه سوز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۷,۰۰۰
سمند سریر

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۲۸,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 مالتی پلکس ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF7 بدون مالتی پلکس ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۲۶,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۴۰۰,۰۰۰
سمند سورنMUX با رینگ معمولی ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن MUX ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۴۴۸,۰۰۰
سمند LX ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
سمند SE ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۲۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

پژو روآ سال سفارشی

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید (cop) ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰


قیمت خودرو – خودروهای تولید داخل – سایپا

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )

تیبا EX یورو ۴
۲۵,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۵۱ TL ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۶۹,۰۰۰
سیتروئن C5

سیتروئن زانتیا

وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX

وانت Z24 دیزل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت Z24 گازسوز ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت Z24 ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
اس ۳۰۰ ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۵۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۱۹,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۸,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۱۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۵,۶۰۰,۰۰۰
پراید TL 131 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
زانتیا . مشابه صفر ۸۹

وانت شوکا گازسوز
۲۶,۴۲۰,۰۰۰
وانت شوکا
۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰ . صفر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
تیبا LX ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SL

پراید EX 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید EX 131 ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید SE 131 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۸,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید SX 131 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۲۱,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۲۹,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL
۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE

پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰


قیمت خودرو – خودروهای تولید داخل – گروه بهمن

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )

بسترون . آسا B50
۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
بسترون . فاو B50 ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۳۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن
۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر
۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50
۶۳,۲۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت خودرو – خودروهای تولید داخل – مدیران خودرو

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۳۰ آذر ۴۵ : ۱۱ قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )

تیگو _ X33
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۶۴,۱۶۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۹۰۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

MVM 110 چهار سیلندر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۰,۰۰۰


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ