قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی – آذر ۱۴۰۱

طبق آمار گرفته شده از قیمت لاستیک در بازار تهران، قیمت روز انواع لاستیک خودرو ایرانی و خارجی در بازار امروز

[ hana-code-insert ] 'price' is not found
به شرح زیر اعلام میگردد:
توجه داشته باشید که قیمتها حدودی بوده و قیمت لاستیک با توجه به تاریخ تولید و نیز میزان موجودی در بازار ممکن است تغییر کند

قیمت انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۷۱۷,۰۰۰
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۵٫۰۰۰ ۷۷۸,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک نکسن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۱,۱۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۱٫۳۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک بارز ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارز ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک گود یر ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک گود یر
قیمت لاستیک دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دنا سایز پهن ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره جنوبی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشال سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسس چهارفصل ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسس سایز پهن ۲۰۵٫۷۰٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک پتلاس / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پتلاس / ترکیه
قیمت لاستیک لاسا / ترکیه برفی مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا / ترکیه
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک تری انگل

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک ایران تایر karena ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک گلدستون GS2000 ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۴۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۵۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کورسا
قیمت لاستیک آپولو ساخت هند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آپولو
قیمت لاستیک آپولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آپولو
قیمت لاستیک کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ سایز پهن سمند ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک لاسا ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک لاسا ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن ساخت فرانسه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک تری انگل
قیمت لاستیک نانکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ۱۹۵٫۵۵٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک لینگ لانگ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک مارشال سایز پهن سمند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰٫۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک تری انگل ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک تری انگل
قیمت لاستیک ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک کویر تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک آچیلس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آچیلس
قیمت لاستیک آچیلس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آچیلس
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک جی تی چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک اورنت ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک اورنت
قیمت لاستیک اورنت ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک اورنت
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کورسا
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک گود یر ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گود یر
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سونار
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک هانکوک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتو
قیمت لاستیک سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سایلون
قیمت لاستیک پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پرسا
قیمت لاستیک پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پریمول
قیمت لاستیک مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنا فابریک وانت پیکان ۵۶۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دنا لاستیک عقب وانت پیکان ۵۹۰-۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک مکسیس ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسیس
قیمت لاستیک مکسیس UE168 ۱۷۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسیس
قیمت لاستیک مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک بارز ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر
قیمت لاستیک کویر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک یزد تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک اسبکتورا
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک ایران تایر ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک ایران تایر
قیمت لاستیک دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک دلیوم
قیمت لاستیک رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک کورسا
قیمت لاستیک کومهو ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک گلدستون ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک نکسن دور سفید . چین ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سومیتومو دور سفید/ساخت ژاپن ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک دنا فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۵۰٫۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک دنا لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنا
قیمت لاستیک گلدستون فابریک وانت مزدا ۶۵۰-۱۴ ۴۰٫۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک گلدستون لاستیک جلو وانت نیسان ۷۰۰-۱۶ ۴۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون
قیمت لاستیک گلدستون لاستیک عقب وانت نیسان ۷۵۰-۱۶ ۵۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گلدستون

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های ریو . تیبا. دوو اسپیرو

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک لینگ لانگ ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰٫۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لینگ لانگ
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یزد تایر
قیمت لاستیک کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کویر تایر
قیمت لاستیک بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بارز
قیمت لاستیک آچیلس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک آچیلس
قیمت لاستیک اورنت ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک اورنت
قیمت لاستیک رودستون ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک زیتکس
قیمت لاستیک مکسیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسیس
قیمت لاستیک جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جی تی
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز پهن تیبا ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰٫۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۸۰٫۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک مارشال سایز فابریک تیبا ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال

انواع لاستیک خارجی و ایرانی برای خودرو های مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک بریجستون ساخت اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو سایز پهن ماکسیما ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک سومیتومو ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک سومیتومو
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ سایز تویوتا آریون ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۶۵٫۷۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۷۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک دنلوپ ساخت ژاپن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی کاپرا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت تایلند ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک کومهو اسپورت پژویی ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو سایز پژو ۴۰۷ ۲۰۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک کومهو سایز اصلی کیا اپیروس ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن سایز BMW X3 ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن سایز BMW X3 – محور عقب ۲۷۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز اصلی رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک هانکوک ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک بنز C200 ۲۲۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره جنوبی ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰ ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ۲۳۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک یوکوهاما
قیمت لاستیک مارشال سایز سوناتا ۶ سیلندر- کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشال ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک مارشال سایز اصلی هیوندای آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مارشال
قیمت لاستیک لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی
قیمت لاستیک لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لوسینی . تایوان
قیمت لاستیک جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک جینیو
قیمت لاستیک هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰٫۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هدوی
قیمت لاستیک مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مونتانا
قیمت لاستیک گودیر ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک گودیر سایز پانامرا – عقب ۲۸۵٫۴۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک گودیر سایز پانامرا – جلو ۲۴۵٫۴۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر
قیمت لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۷۵٫۳۵٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پیرلی
قیمت لاستیک پیرلی مناسب برای بی ام و سری ۵ ۲۴۵٫۴۰٫۲۰ ۷۰٫۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پیرلی
قیمت لاستیک پیرلی بنز E Class – محور عقب ۲۷۵٫۳۰٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک پیرلی
قیمت لاستیک مکسس سایز هیوندای النترا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک مکسس سایز MG6 ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۱۹۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۴۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۲۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۴۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک نانکن ساخت تایوان ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نانکن
قیمت لاستیک لاسا ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا
قیمت لاستیک لاسا ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک لاسا

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
قیمت لاستیک دنلوپ سایز فابریک تویوتا پرادو GX ۲۱۶٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک دنلوپ
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز سانگ یانگ اکتیون ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰٫۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک نکسن
قیمت لاستیک فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۶۵٫۷۰٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک فالکن ۲۸۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک فالکن
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک سانتافه و سورنتو ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک نیو سانتافه ۲۳۵٫۵۵٫۱۹ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک هانکوک سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک هانکوک
قیمت لاستیک کومهو MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک کومهو
قیمت لاستیک رودستون MVM X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰٫۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک توسان ۲۲۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰٫۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰٫۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک رودستون سایز فابریک وراکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰٫۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک رودستون
قیمت لاستیک گودیر / آلمان سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰٫۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک گودیر / آلمان
قیمت لاستیک میشلن سایز پورشه کاین ۲۹۵٫۳۵٫۲۱ ۹۰٫۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک میشلن
قیمت لاستیک مکسس سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰٫۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک مکسس
قیمت لاستیک بریجستون سایز ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون
قیمت لاستیک بریجستون فابریک تویوتا پرادو ۲۶۵٫۶۵٫۱۷ ۹۰٫۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ قیمت روز لاستیک بریجستون

تا این لحظه ۲۳۶نظر ثبت شده
 1. Majid گفت:

  قیمت لاستیک

 2. حسین صادقی گفت:

  به این قیمتا کجا میفروشن؟ کسی سراغ داره زنگ بزنه ۰۹۱۲۸۳۵۸۳۹۵
  ۹۱۲۸۳۵۸۳۹۵

 3. جواد گفت:

  سلام دوستان فقط یه چیزیرو به یاد بسپارید تو میدون شوش خیابان ری که رفتین خرید کنید مواظب باشید
  یاعلی مدد.

 4. اسحاق گفت:

  سلام منچهار حلقه لاستیک مارشال ۱۴،۶۰،۲۰۵ تولید ۲۰۱۹ هستن یک ماه کار کردن کسی خواست میفروشم ۰۹۳۷۳۹۳۵۵۵۶

 5. امین گفت:

  خودتونو مسخره کنین ن ملت و

 6. مسعود گفت:

  تو این قیمتها لاستیک یزد برای پراید سایز استاندارد خریدارم
  ۰۹۱۴۳۱۰۶۸۹۲

 7. سلام،مهدی هستم چهار حلقه کویر سایز ۱۹۵×۶۰×۱۵ میخواستم گفت:

  ۰۹۱۲۶۲۷۷۵۲۱

 8. مهدی گفت:

  این قیمت ها اصلن درست نیست، یک هفته هست دنبال تایر پراید هستم کوموهو جفتی ۱۷۰۰ !

 9. علیرضا نوروزی نژاد گفت:

  سلام قیمت لاستیک ۱۳/۷۰/۱۸۵ خارجی لطفا
  ممنون از شما

 10. مهدی گفت:

  سلام خریدار عمده هستم لطفا شماره تماس بدهید.

 11. رامین گفت:

  واقعا جالبه اینا قیمت های آبانه؟!!! قشنگ مشخصه کسی که این مطلب رو نوشته فقط برای رفع وظیفه نوشته و اصلا تحقیق نکرده
  همه قیمت هاتون ماله سال ۹۷ هست..یک نمونش رو خدمتتون عرض کنم الان لاستیک میشلن ۲۰۵/۵۵/۱۶ یک حلقش ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومنه که اونم مال سال ۲۰۱۹٫٫ارزونترین این نمونه رو دیجی کالا با ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومن میده اونم تو تخفیفاتش..اونوقت شما نوشتین ۷۵۰ هزارتومن؟؟؟؟ خنده داره

 12. r.heydary@gmail.com گفت:

  ببخشید این قیمتها را از کجایتان درآورده اید لطفا آدرس فروشنده ها را هم اعلام بفرمائید.

 13. افشین گفت:

  با سلام دوستانی که بصورت عمده فروش لاستیک فعالیت دارند لطفا برای خرید لیست قیمتشونو برای من ارسال کنند . ممنون میشم
  ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
  هر کی لاستیک عمده میفروشه من خریدارم

 14. حسین گفت:

  سلام ببخشید قیمت لاستیک کمهو ۱۷۵ واسه پراید میخواستم.ممنون

 15. مخالف گراني گفت:

  دولت تمام عوامل گرانفروشی رو در اختیار گرانفروشها گذاشته اینجور محاسبه میشه ۲۵۰۰۰۰تومن مصرف کننده+ ۹در صد ارزش افزوده +۱۰۰درصد حمل ونقل . مصرف کننده حرف نباشه ۶۰۰۰۰۰تومن اخ کن

 16. موسوی گفت:

  سلام
  امروز ۸ تیر ۹۸ یک جفت لاستیک کویر برای دنا ۱۹۵/۶۰/۱۵ قیمت ۷۰۰ تومان برای یک جفت بوده، چطور این قیمت ها را زدن، این قیمت برای فروشنده های میدان شوش بوده

 17. اسنکی گفت:

  سلام
  ببخشید از کجا باید به این قیمت لاستیک نیسان وانت خرید ؟
  من همین الان خواستم بخرم فروشنده گفتن قیمت لاستیک جلو هر جفت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومن و جفت عقب ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتومن.
  لطفا اگه میشه آدرس مراکز فروش لاستیک به این قیمت هایی که اعلام فرمودین رو هم بگین.

 18. عبداله گفت:

  عامو یه سر به بازار بزنین بعد قیمت بزارین نکنه مثل اصحاب کهف تازه از خواب بیدار شدین.قیمت هاتون واسه ۲ سال پیشه

 19. جاهواری گفت:

  تو رو خدا با این قیمتهای پرت ملت رو سر کار نذارید. شما لاستیک ۱۷ و ۱۸ رو زدی ۸۰۰ تومن و بیرون بالای ۲ تومن هستش. بساط دروغ رو جمع کنید لطفا.

 20. محمد گفت:

  سلام : اگر ممکنه آدرس فروشگاههایی که با قیمتهای فوق لاستیک میفروشن رو اعلام کنید. جاهایی که بنده پرسیدم قیمتها در مورد همه برندها و سایزها حتی بیش از دوبرابر نرخهای اعلامی در سایت شماست.

 21. مسعود گفت:

  اقا ببخشید مشخره نکنیدا قیمتا برا یه لا ستیکه یا یه جفت؟؟

  • محمد گفت:

   سلام دوست عزیز، بنظر من با این قیمتها برای نیم لاستیک میباشد. و برای خرید یک حلقه لاستیک باید تقریبا دوبرابر این مبلغ را پرداخت کنید.

 22. Alirez_021 گفت:

  با سلام، ۴ حلقه لاستیک ۲۲۵/۵۰/۱۸ مارک نکسن یا رودستون چند قیمته؟! لطفا” پاسخ؛ آدرس و شماره تماس مرکز تهبه را بفرمایید

 23. محسن گفت:

  درود بر دوستان گرامی
  لاستیک ایرانی میخوام سبد کامل خرید نقدی
  هر برندی باشه
  حداقل خرید ۵۰۰ حلقه تشکر
  تاریخ ۲۳/۱۱/۹۷
  ۰۹۳۸۲۰۲۷۶۷۷
  تشکر از شما دوستان گرامی

 24. Mahsa گفت:

  آره ارواح پدرتون ،، هرچی زده رو باید ضرب در دو کرد

 25. هادی گفت:

  سلام ۱جفت لاستیک برای وانت پیکان میخوام به چه شکل میتونم خرید کنم

 26. وحیدفرخی گفت:

  Vahidfarokhi341@gmail.com

 27. فرهاد بهمن نیا گفت:

  سلام. فروش تایر به صورت تکی هم دارید، یا فقط به صورت عمده است.

 28. فرشاد گفت:

  والا این قیمتایی که زدین عالیه ولی رفتم بازار پرسیدم لاستیک سوناتا ۲۲۵.۴۵.۱۸ کومهو گفتن ۲۸۰۰۰۰۰ اونوقت اینجا زده ۸۴۰۰۰۰ همین قیمتی که شما زدین کجا میشه خرید ادرس بدین لطفا

 29. محمودی لاستیک فروش گفت:

  سلام،،من لاستیک فروشی دارم ولی واسه خرید واقعا با مشکل مواجه هستیم و این قیمتها با بازار خیلی فاصله داره،،،،فک نکنم عمده فروشی با این قیمت گیر بیاد

 30. محمد عظیمی گفت:

  سلام نحوه خرید اینترنتی به چه صورتی هست؟

 31. جوادکریمی گفت:

  ۲۱۵/۷۵/۱۵
  ۲۰۵/۶۵/۱۵
  ۲۲۵/۷۵/۱۵
  ۱۹۵/۷۰/۱۴
  ۱۸۵/۷۰/۱۴
  سلامـدوستان .بنده تعدادی لاستیک خارجی ،اندونزیایی بدون تاریخ از دبی اوردم ودارم میفروشم ،وکسی اگرخواست باشماره زیر تماس بگیره .،،لاستیکها من خیلیهاش فروختم وزیرماشین خودم هم انداختم وچندتادوستام هم خریدن ،همه هم راضی هستن وخیلی مقاوم وخوب است و تضمین هم میکنم،و این شماره لاستیکها است.
  تماس ؛ ۰۹۳۶۵۷۶۱۷۸۹

 32. مهدی گفت:

  سلام قیمت دو جفت تایر کومهو ساخت کشور کره برای پراید چند میشه؟؟؟؟

 33. امیر گفت:

  مهر فروشنده ای که این قیمتها رو داده عمرا خودش به این قیمت بفروشه

 34. صوفی گفت:

  سلام .من لاستیک رودستون برای سمند میخوام.اینجا (گرگان وگنبد)که خیلی گرونه.اگه کسی میتونه یهراهی نشون بده که بتونم با قیمت مناسب وراحت تهیه کنم خدا خیرش بده بگه .ممنون

 35. علیرضا گفت:

  قیمت لاستیک ۲۰۵/۵۵/۱۶ برای سمند میخواستم ممنون میشم قیمت بدین

 36. ناصر گفت:

  سلام این این قیمت‌ها برای یک حلقه است یا دو حلقه

 37. Majid گفت:

  اقایون من این قیمت هاروعصردیدم تواین سایت و سریع رفتم قیمت گرفتم ازبازاراین سایت وقیمتاش کلا الکین و مربوط به سال۹۶هستن الان لاستیک ایرانی مثل یزدسایز۲۰۵قیمتش۶۲۰هزارتومنه

 38. Majid گفت:

  سلام وجدانا واقعیته این قیمتها یا الکیه باروح روانمون بازی نکنین من الان۴تا هانکوک ۲۰۵میخوام

 39. سید میلاد گفت:

  سلام ادمین جان .
  برای پراید زدین که
  قیمت لاستیک بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
  قیمت لاستیک هانکوک — ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰٫۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰

  اینا واقعا اینقد اومدن پایین قیمتاشون ؟ چون من ۱ مهر چک کردم قیمت ۱ جفت بارز ۴۳۰ و هانکوک ۷۸۰ بودش

  بعد اینکه اینا تولید ۲۰۱۸ هستن ؟

  مرسی

 40. محمد گفت:

  با سلام به ادمین گرامی …
  لطفا عوامل بازاریاب و کسب قیمت خود را به سطح بازار بفرستید و این قیمتها را اصلاح و بروز نمایید من چندتا از قیمتها رو دیدم یه آن احساس اصحاب کهف بهم دست داد فکر کنم آخرین بار حدود هشت ماه قبل استعلام قیمت داشتید . بنده فروشنده تایر در خیابان ملت تهران هستم . ۹۷/۷/۲

 41. شهنام گفت:

  سلام،ببخشید شیراز کجا میتونم با این قیمت لاستیک پیدا کنم.. باتشکر

 42. طباطبایی گفت:

  لطفاً آدرس بفرمایید برای خرید .سپاس

 43. جواد گفت:

  سلام من به دو حلقه لاستیک ۱۶/۵۵/۲۰۵ نیاز دارم لطفا اگر کسی داره یا جایی هست که میدونه داره باهام تماس بگیره

 44. محمدحسام گفت:

  سلام
  برای خودروی پارس الیکس چه سایز های خوبه؟

 45. محمد گفت:

  مطمئن هستین این قیمت ها درسته ؟
  اصفهان لاستیک هانکوک ۲۰۵/۶۰/۱۵ رو زیر ۶۵۰ تومن نمیدن
  چطوری امروز بوده جفتی ۵۲۰ تومن ؟؟

 46. مجید از فارس گفت:

  کسی لینک گروه لاستیک فروشا رو نداره تا عضو بشیم

 47. مجید از فارس گفت:

  سلام.من تو استان فارس لاستیک فروشی دارم.به نظر شما لاستیکهای ایرانی رو ازتهران بخرم ارزون تره یا فارس.اگه کسی آدرسی از عمده فروش تو تهران داره برام بفرسته. ممنون

 48. وحید گفت:

  سلام. مطمئن هستین اینا قیمت امروز هستن؟ حداقل ۱۰۰ تومن زیر قیمتن.(مثلا هانکوک ۱۴ /۲۰۵ حدود ۶۰۰ تومنه الان)

  کجا این قیمته؟ من لازم دارم

 49. محمد گفت:

  با توجه باینکه بنده فروشنده عمده تایر در بازار (خیابان ملت) هستم قیمتهای درج شده تا حدودی نزدیک به قیمتهای بازار میباشد ….اما چیزی که بیشتر توجه بنده را جلب کرد یکی از معرفه های تایر بعنوان میزان کارکرد میباشد و برای هر برند تعیین شده است سوال اینجاست که ملاک و معیار برای مقدار کارکرد لاستیک بر مبنای کیلومتر چه چیزی بوده است مثلا سایزی در یک برند مرغوب ژاپنی ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعیین ودر برند چینی اتفاقا آنهم مرغوب ۷۰۰۰۰ کیلومتر تعیین شده است !!! درحالیکه کارکرد بیشتر هر تایر نسبت به دیگری به عوامل بسیاری وابسته است از جمله : طرح آج تایر و میزان چسبندگی به سطح جاده ؛وضعیت جادهها ؛ میزان باد تایرها ؛ وضعیت تعلیق خودرو یا همان جلوبندی و فرمان و … ؛ وضعیت آب و هوایی از نظر خشکی و رطوبت ؛ از همه مهمتر چگونه رانندگی کردن فرد در دفعات و شدت ترمز گیری و …… در صورتیکه مقایسه دو یا چند برند در شرایط یکسان و با رعایت موارد مذکور انجام گرفت نتیجه بدست آمده صحیح و قابل اعتماد میباشد .

 50. سعید ساغری گفت:

  فروشگاه لاستیک پارس
  اصفهان ۰۹۳۳۹۶۰۹۰۸۱
  ارسال پیام ۰۹۳۶۱۳۳۴۴۹۵

 51. سعید ساغری گفت:

  با سلام فروشگاه لاستیک پارس
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ بارز ۲۰۵۰۰۰۰﷼
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ایران ۱۹۰۰۰۰۰﷼
  ۱۶۵/۶۵/۱۳فالکن ۲۷۰۰۰۰۰﷼
  ۱۶۵/۶۵/۱۳جی تی ۲۸۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰/۱۳فالکن ۳۳۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰۱۳جی تی ۳۲۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ایران ۲۱۰۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۷۰/۱۳ایران ۲۱۵۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۶۰/۱۳بارز ۲۴۵۰۰۰۰﷼
  ۱۷۵/۷۰/۱۳بارز ۲۴۵۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴بارز۲۵۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴دنا۲۴۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴ایران۲۴۵۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴جی تی۳۵۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۴ فالکن ۴۲۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۵بارز ۲۵۰۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۵/۱۵ایران۲۴۰۰۰۰﷼
  ۱۸۵/۶۰/۱۳پرسا ۳۱۵۰۰۰۰﷼
  ۲۱۵/۶۰/۱۵کوپر ۴۵۰۰۰۰۰﷼
  ۲۱۵/۵۵/۱۷ یوکوهاما ۷۹۰۰۰۰۰﷼
  ….……
  ……….
  ……….‌‌‌‌..‌

  • باسلام، من یک جفت بارز 185865814 خریدارم .لطفاً شریط خرید را بفرمایید با سپاس گفت:

   والا من ۱هفته است که دنبال لاستیک هستم و با این قیمت ها پیدا نکرده ام . اگر امکان دارد مراکز فروش با این قیمت ها را نیز بفرمایید . با تشکر // طباطبایی

  • احدی گفت:

   سلام اقای ساغری ،من فروشنده لاستیکم،خرید عمده میخواستم،ایدی تلگرام ،یا شماره تلفن بزارید ممنون میشم

  • نام شما...رضا مولایی گفت:

   سلام لطفا شماره تماس بدید برای خرید تماس بگیریم

 52. هادی گفت:

  با سلام. بهترین نوع لاستیک برای سمند ، مورد استفاده در استان یزد چیست ؟ با تشکر .

  • admin گفت:

   بهترین لاستیک برای سمند لاستیک ایرانی بارز و لاستیک خارجی میشلن یا هانکوک کره

 53. محمد حبیبی گفت:

  من یک جفت لاستیک سمند۱۸۵/۶۵R15 لازم دارم ۰۹۱۲۱۳۳۵۱۳۸

  • مسعود گفت:

   خوب دوست عزیز لاستیک لازم داری برو از لاستیک فروشا بخر.یجور میگی لاستیک سمند انگار نسلش منقرض شده

  • سعیدذوالفقار گفت:

   با سلام و عرض ادب و احترام عرضه انواع لاستیک استوک دست دوم تیوبلس درجه یک از سایز ۱۳ تآ سایز ۱۸با قیمت بسیار مناسب بصورت عمده ارسال به سراسر نقاط کشور هر حلقه ۸۰۰۰۰ت
   فروش عمده لاستیک بغل زده گل بالا مخصوص آپارات قیمت هر حلقه ۴۰۰۰۰ت
   اصفهان تلفن ۰۹۲۳۲۸۸۹۵۸۴
   تلفن مغازه ۰۳۱۳۲۲۳۳۷۱۳

 54. Antonia گفت:

  i need money now and fast
  can i get a loan
  payday loan direct lender only

 55. بهیار کاظمی گفت:

  سلام یک جفت لاستیک بزرگ برای عقب فینیشر مدل فوگل ( دستگاه پخش آسفالت ) .۱۴۰۰R25 . ارتفاع یا بلندی یا قطر لاستیک یکمتر و سی و پنج سانتیمتر نو یا دست دوم خریداریم ۰۹۱۷۱۱۷۹۱۹۹ . . ۰۹۳۹۰۰۴۶۶۶۴ کاظمی

 56. بهیار کاظمی گفت:

  سلام یک جفت لاستیک بزرگ برای عقب فینیشر مدل فوگل ( دستگاه پخش آسفالت ) ۱۴۰۰ R25 ارتفاع یا بلندی یا قطر لاستیک یکمتر و سی و پنج سانتیمتر

 57. حقیقت گفت:

  سلام، یک تلفن تماس و آدرس اگر لطف کنید میخواستم

 58. علی گفت:

  جچوری میشه با پشتیبانی سایت تماس گرفت یکی کمک کنه

 59. علی گفت:

  سلام خدمت دوستان یه سوال داشتم این قیمت پهار حلقه لاستیکه یا یه جفت یا یه دونه ؟
  چون قیمت ها تو جایی که ما هستیم بسیار متفاوته

 60. Raouf گفت:

  سلام،من ماشین جیلی دارم،ماشینم خشکه،چه لاستیکی زیرش بندازم که مقداری از خشکی ماشین گرفته بشه؟؟
  سایز فابریکی:۱۶/۵۵/۲۱۵

  • محمّد گفت:

   دوست عزیز بهترین برندی که علاوه از نرمی و انعطاف پذیری ؛ استحکام خوبی هم داشته باشه سومیتومو ژاپن و رودستون یا نکسن کره(که در یک کارخانه تولید واز هر نظر مشابهند) میباشد . موفق باشید

 61. شاهرخ گفت:

  سلام به نظر شما کدوم مارک رو برای ۲۰۶ بخرم بهتر جواب میده برای گرمسیر و سردسیر

  • Raouf گفت:

   میشلن بهترین مارک موجود تو بازاره ،البته مقداری هم گرونه

   • نام شما...علی گفت:

    سلام برادر
    یا میشلن آلمان بنداز اگه میبینی گرونه هانکوک کره

 62. اسی گفت:

  من یه جفت ۱۸۵ پژویی خریدم ۱۳۰۰۰۰تومن با یک سال گارانتی ۸ماهه رو ماشینه خوب جواب داده نصف قیمت نو

 63. اسی گفت:

  نظرتون در مورد لاستیک روکش چیه

 64. اسی گفت:

  نظرتون در مورد لاستیکهای روکش چیه چون هم گارانتی داره هم نصف لاستیک نو هستش من خودم ۱۸۵ اسپورتی رو یک جفتشو ۱۳۰۰۰۰تومن خریدم ماله ۴۰۵

 65. شهاب گفت:

  ممنون از ازلاعات خوبتون. پیشنهاد میکنم از لاستیک های اروپایی و بعد اسیای شرقی مثل میشلن و سومیتومو و هانکوک و… استفاده کنید و در مرحله اخر ایرانی. دوستانی که تجربه استفاده از میشلن و لاستیک های اروپایی داشتن میدونن من چی میگم.

 66. شهاب گفت:

  سلام. ممنون از این که قیمت ها رو در سایتتون قرار دادید. برای دوستانی که دنبال خرید هستن عرض کنم بنده مدتی پیش از سایت خرید کردم ۴ حلقه لاستیک میشلن قیمتش هم خوب بود

 67. احمد گفت:

  فقط لاستیک خودرو هست

 68. امیر گفت:

  لاستیک فقط dunlop دانلوپ ژاپن – بهترین در چهار فصله

 69. شکیبا گفت:

  سلام اگه کسی تو مشهد لاستیک پیکان به قیمتی که درج شده اگه داره من یه جفت خریدارم ۰۹۳۸۸۳۷۵۵۶۴

 70. امین گفت:

  سلام چجوری میتونیم از لیست بالا خرید کنیم نه شماره تلفنی داره نه ادرسی!؟!

 71. لاستیک پاترول آفروود گفت:

  لاستیک پاترول آفروود میخوام

 72. رضا گفت:

  سلام
  میشه لطفا آدرس هم بدید برای خرید تو تهران

 73. حمید نورزاده گفت:

  سلام من خریدارم چگونه میتونم تماس داشته باشم با شما

 74. محمد گفت:

  سلام.۲ جفت لاستیک ۲۰۵ سمند میخوام ؟
  قیمت و کجا میتونم تهیه کنم.آیا در اصفهان هم نمایندگی دارید؟
  متشکرم

 75. سامان گفت:

  ممنون از قیمت های بروز تان

 76. سعید ساغری گفت:

  با سلام فروش عمده لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی با قیمت مناسب از سایز۱۳تا۱۸ ارسال به تمام نقاط کشور

 77. سعید ساغری گفت:

  با سلام انواع لاستیکهای کارکرده تیوبلس سواری بسیار عالی به صورت عمده ارسال به تمام نقاط کشور در کمترین زمان

  • حمزهنام شما... گفت:

   سلام اقای ساغری شماره تماستون رو میشه بدین

   • سعید ساغری گفت:

    با سلام ۰۹۱۳۳۰۲۵۰۲۳ در خدمتم

 78. مصطفی گفت:

  به نظرم میشلن ساخت ۴فرانسه باشه نه المان

 79. یاسر گفت:

  ۱۶×۷۰۰دنا.ایران تایر…..یزدتایر…گلدستون
  ۱۴×۶۵۰دنا..ایران تایر…یزدتایر….گلدستون
  ۱۶×۷۵۰ایران تایر…..
  سلام لطفا قیمت های لاستیک های فوق رو اعلام کنید

 80. mohammad گفت:

  سلام من لاستیک سایز ۲۵۵٫۶۰٫۱۸ نکسن لازم دارم لطفا قیمت را اعلام بفرمایید تا در صورت موافقت ۴ حلقه خریداری کنم

 81. شرکت تایر سومیتومو گفت:

  تنھا نمایندہ مرگزی فروش تایر سومیتومو ژاپن در ایران
  توزیع تایرھای سومیتومو ژاپن با گارانتی رسمی شرکت بدون واسطہ جہت ھمکاران سراسر کشور
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…..۳۶۴۰۰۰۰][۱۸۵/۶۵/۱۵…۳۶۰۰۰۰۰]۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۰۵۰۰۰۰][۲۰۵/۶۰/۱۵….۴۵۹۰۰۰۰]
  جھت اطلاعات بیشتر وشرایط فروش با شمارہ ھای … تماس بگیرید
  ارسا
  ل جہت ھمکاران عزیز در سراسر کشور انجام میگردد…. sumitoomo tires of japon 2016

  • شاهین گفت:

   شماره تماس بدید لطفا

 82. Hamid گفت:

  فروش تکی ھم دارید۔۲جفت ۱۸۵/۶۵/۱۴کویرنیازدارم۔

 83. Fariborz گفت:

  قیمتہاتون عالیہه میڅواستم بدونم چک ھم قبول میکنید
  از ھمہ سائز ھا ۱۰ جفت سفارش بدم در گرج لاستیک فروشی دارم

 84. Amir گفت:

  Namayandegi lastik sumitomo Japon
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…۳۶۵۰۰۰۰
  ۱۸۵/۶۵/۱۵….۳۹۵۰۰۰۰
  ۱۹۵/۶۰/۱۴…۳۹۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۶۰/۱۴…۴۱۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۷۵/۱۴…۴۸۹۰۰۰۰
  ۱۹۵/۶۰/۱۵….۴۲۰۰۰۰۰
  ۲۱۵/۵۵/۱۶….۵۵۵۰۰۰۰
  ۲۰۵/۶۰/۱۵…۴۶۵۰۰۰۰
  ۲۳۵/۵۵/۱۷…۷۴۰۰۰۰۰
  ۲۱۵/۴۵/۱۷….۶۳۹۰۰۰۰

  • Masoud گفت:

   kheily Khobe …man.. 185/65/14..sumitomo japon ro
   ۴۷۰۰۰۰۰ az tehranpars kharidam …

  • احمدی گفت:

   سلام اگه نمایندگی فروش اصفهان دارید لطف کنید

  • هاشمی گفت:

   سلام وقت شما بخیر.بزرگوار یه شماره تماس محبت میکنید.بنده عمده خرید دارم.
   ۰۹۳۳۵۱۰۳۷۷۲

  • نام شما...مصطفي دولتخواه گفت:

   سلام من ۴حلقه لاستیک ٢١۵/۵۵/١۶ میخوام لطفا جهت هماهنگی شماره تماس یا ادرس

   • عليرضا گفت:

    سلام
    ۴ حلقه لاستیک هانکوک نیاز دارم
    ٢۴۵.۶٠.١٨ جهت خرید لطفا قیمت بفرمایید

 85. Amir گفت:

  ۱۶۵/۶۵/۱۳٫٫irantire 1550000…
  ۱۶۵/۶۵/۱۳…kavirtire..1650000..
  ۱۸۵/۶۵/۱۴…kavirtire…2130000
  ..
  ۱۸۵/۶۵/۱۴….goldeston..1700000
  ۱۸۵/۶۵/۱۵٫٫goldeston…1750000
  ۱۸۵/۶۵/۱۴٫٫barez…2450000…
  ۱۸۵/۶۵/۱۵…bares…2390000
  ۱۷۵/۶۰/۱۳٫٫lkavir…1850000
  ۱۷۵/۶۰/۱۳…dena…1700000
  ۲۰۵/۶۰/۱۵٫kavir…2880000
  ..۲۰۵/۶۰/۱۴….sumitomo japon…4140000

  • یوسف گفت:

   سلام، خوبین، میخواستم بدونم قیمت هاتون واسه عمده است؟ آیا قیمت ها واسه هرجفته یا تکیه؟

   • یوسف گفت:

    سلام اگه امکانش هست آدرس و شماره تماس تون رو برام ایمیل کنید، ممنون میشم از لطفتون.

  • یوسف گفت:

   سلام اگه امکانش هست آدرس و شماره تماس تون رو برام ایمیل کنید، ممنون میشم از لطفتون

  • یوسف گفت:

   سلام اگه امکانش هست آدرس و شماره تماس تون رو برام ایمیل کنید، ممنون میشم از لطفتون.

  • یوسف گفت:

   سلام لطفا شماره و آدرس تون رو به ایمیلم ارسال کنید ممنون میشم

 86. Rahim گفت:

  سلام لطفا شماره تماس یا آدرس بدید برای خرید

 87. فرهاد گفت:

  سلام… مممنون از زحمات شما

 88. دادور گفت:

  خریدار ۴ حلقه لاستیک کمری GLX
  فروشنده لطفا با شماره تماس بگیرد.

 89. رضا گفت:

  عزیزان :موقع خریدلاستیک ازنظرمارک وکشورسازنده کاملاحواستون باشه چون ازنظرظاهری همه شبیه همند اگه هم فروشنده دروغ بخوادبگه که دیگه حتماجنس بنجل نصیبمون میشه

 90. میرزایی گفت:

  ۴عدد لاستیک۱۰۰% + رینگ اسپرت دوسایز برای خانوتده پژو سایز ۲۰۵R16-55 فروشی
  ضمنا این قیمتها برای چه تاریخی می باشد

 91. salim گفت:

  سلام آیا قیمت های هر ۴ حلقه لاستیک هست یا ۲ تا؟

 92. موسی ابراهیمی (افق تایر) گفت:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ تلگرام یا لاین و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین.
  ادرس ایمیل:mousa.7192@gmail.com
  شماره تماس موبایل :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷
  شماره تماس دفتر : ۰۰۹۷۱۶۵۵۵۰۸۳۱
  شماره فکس :۰۰۹۷۱۶۵۵۵۹۱۷۸
  کد پستی :۶۵۷۴۵

 93. سیوان گفت:

  لطفا قیمت لاستیک سایز ۲۳۵/۸۵ R16 را برام ایمیل کنید

 94. محمد نصيري گفت:

  با سلام من ٢جفت یعنی ۴ حلقه لاستیک نکسون کره برای خودروی سانتافه ٢٠٠٩ میخوام قیمت چند هستش ؟فوری باتشکر

 95. کاظمی گفت:

  با سلام

  یک جفت لاستیک ۲۱۵-۵۵-۱۶ بریحستون در تهران برای ماکسیما نیاز دارم اگر دارید فیمت و سال تولید بفرمایید حتی کار کرد کم

 96. فرشید گفت:

  TL30008000 مکسس میخوام

 97. طاهری گفت:

  لاستیک مکسس کد tl30008000 میخوام

  رینگ ۱۵ پاترول برای افرود

 98. فرشید گفت:

  سلام دوستان لاستیک فاق بلند برای رینگ پاترول ۱۵ میخوام افرود

  لطفا کسی داره خبر بده
  مثلا مکسس ۳۷_۱۲٫۵_۱۵
  ۴۰_۱۴٫۵_۱۵
  کد مکسس TL30008000

 99. ساسان گفت:

  سلام لطف کنید هر کس که رینگ و لاستیک فروشی داره اسم شهرشو بنویسه با تشکر

 100. علیشاهی گفت:

  لیست قیمت لاستیکهای یزد و بارز

 101. سپهر گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید چه لاستیکی برای پژو ۲۰۶مناسبتره ممنون

  • علیشاهی گفت:

   ۲۰۵-۶۰-۱۴ یزد مرکوری

 102. بهروز گفت:

  آقایون این قیمت ها مختص یک جفت لاستیک هست،
  یا یک دونه لاستیک؟؟؟
  آیا

 103. موسي ابراهيمي گفت:

  با عرض سلام.
  بنده موسی ابراهیمی ساکن دبی و عمده فروش لاستیک در(تمامی سایزا و برندها) هستم.
  از دوستان اگر کسی برند خاص یا سایز خاصی مد نظرتونه میتونین از طریق واتساپ و یا برنامه های دیگر به من پیام بدین. ممنون
  شماره تماس و واتساپ بنده :۰۰۹۷۱۵۵۲۸۸۹۵۹۷ ممنون

 104. احمد گفت:

  فروش استثنایی تعدادی لاستیک به قیمت عمده
  این یک حراج واقعی است.(هر سایز ۳۰ جفت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ نکسن کره(ت۲۶۰۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ نکسن کره(ت۲۴۵۰۰۰)
  ۳۱/۱۰.۵/۱۵ نکسن کره(۷۶۶۰۰۰ت)
  ۱۷۵/۶۰/۱۳ کندا چین(ت۱۶۹۰۰۰)
  ۱۶۵/۶۵/۱۳ کندا چین(ت۱۷۰۰۰۰)

  ارسال برای بوکان رایگان است.بقیه شهرها هزینه به عهده خودتان میباشد.

  • سلام 31/10/50/15میخواهم09131118640 گفت:

   نکسن لاستیکه خوبیه!

  • جواد گفت:

   سلام برادر با این شماره تماس بگیر من استان زنجان پنچری دارم استوک فروشی خونه خرابم کرد هرچی دوپوست و خراب بود انداختن بهمون نوکرتم

 105. سعید گفت:

  با سلام-لطفأ قیمت لاستیک کره ای برای رونیز با سایز ۳۴۵-۷۰-۱۶ را به ایمیل اینجانب اعلام فرمائید

 106. محمد جهاندیده گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت دوستان بنده جای طلبم لاستیک برداشتم هرکسی که مایل هست بخری تماس بگیرد(تعداد تقریبا ۹۰جفت) شماره تماس:جهاندیده

 107. هادی گفت:

  من امروز کندا چین ۱۶۵ گرفتم به قیمت ۲۱۵ !!!!

  • احمد ملکاری گفت:

   ما براتون میفرستیم هر جای ایران که باشید.قیمت خرده کمی بیشتره ولی بازم براتون به صرفه س.جهت اطلاع از اجناس تازه رسیده با این شماره تماس بگیرید.

  • احمد گفت:

   ما براتون میفرستیم هر جای ایران که باشید.

   • سعید گفت:

    سلام شماره تماس میخام برای سفارش لاستیک

 108. محمدباقر گفت:

  سلام قیمتهای زده شده از بازار هست،من خودم لاستیک فروشم

 109. صادق جعفری گفت:

  سلام،من امروز رادستون۱۵/۶۰/۲۰۵گرفتمبه قیمت۷۸۰۰۰۰هزار۴عدد حالا اینجا زده جفتی۵۱۰۰۰۰،البته من بندر گناوه گرفتم….

 110. کیوان رضایی گفت:

  به نظرمن قیمتها نسبتا خوبه وپیشنهاددارم که قیمتها بروز وازطریق پیام یا بازاراینترنت واسه عاملان فروش لاستیک فرستاده میشد بهتر بود.باتشکرازشما

 111. صمدزاده گفت:

  قیمت ها با بازار همخوانی دارد

 112. مجید طاهری گفت:

  باسلام و خسته نباشی
  اگر برایتان مقدور است لیست قیمت خرید به روز انواع لاستیک ایرانی و خارجی با ارزش افزوده و کرایه بار را برایم به شماره نمایید با تشکر فراوان

 113. حامد گفت:

  سلام
  مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم,تحویل درب مغازه شما, به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو بابقیه.

  • مهدی گفت:

   لطفا لیست قیمتها رو برام بفرستید

  • شهرام گفت:

   یک عدد لاستیک ۲۰۵/۵۵/۱۶مربوط به ام وی ام x22برند فابریکش چینی قیمت؟

  • افشین گفت:

   سلام امکان داره لیست قیمتتونو برام ارسال کنید
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
   هر کی لاستیک عمده میفروشه من خریدارم

 114. علی گفت:

  قیمت ها کاهش یافته است

 115. مهرداد گفت:

  سلام دوست عزیز. قیمت لاستیکها اومده پایین.

 116. علی حسام گفت:

  سلام لطفا قیمت انواع لاستیک کامین را ایمیل کنید

 117. توفیق فتحی گفت:

  سلام . در کرج میخواهم لاستیک فروشی (ماشین های سواری) باز کنم .لطفا راهنمایی کنید از کجا تهیه کنم؟ ممنون

  • alirezaنام شما... گفت:

   هرسایزی میخوای ایمیل بده بفرستم برات

   • نام شما...نوید گفت:

    شماره بدید لطفا۰۹۳۶۸۷۲۳۹۰۴

 118. سید نجیم گفت:

  lbbdsr;p.
  ‘;l;jglvkjn

 119. هادی گفت:

  ممنون از زحماتی که کشیدنی فقط میخواستم بگم چطوری میشه اینا رو خرید؟

  با تشکر

 120. قاسمى گفت:

  سلام من آقاى قاسمى هستم مىخواستم بدونم خریدار لاستک از دلى هستین؟

  اکر خواستید یا زنگ یا از واتس اپ بهم خبر بدید ممنون

 121. هدایت گفت:

  باسلام وعرض ادب واقعن ازاینکه قیمت زدین ممنونم.من خودم لاستیک فروشی دارم قیمت های منم همین هاست.من قسطی هم میدم چیزی روش نمیکشم البته باچک معتبروحداکثر۷۰روز…آدرس:خراسان رضوی تربت جام نیلشهر (رینگ ولاستیک کیان)

 122. حمید حاجی بابایی گفت:

  سلام چرا قیمت لاستیک خودروهای سنگین را اعلام نمیکنیدبا تشکر

 123. مرتضی مخبری گفت:

  ۴ عدد رینگ پراید نو به فروش می رسد (زیر قیمت)
  در منطقه ۷ در محل تحویل داده می شود.

 124. samadzadeh گفت:

  مقدار سرمایه برای تاستیک فروشی معمولیچقدره؟
  ادرس عمدهفروشی درگیلان کجاست؟

  • حامد گفت:

   سلام
   مادر کل کشور لاستیک پخش می کنیم به قیمت وارداتی فقط هم لاستیک چینی (ولی چین درجه یک) اگر نیاز به خرید دارید به من ایمیل بزنید و مقایسه کنید قیمت های ما رو

   • محبی گفت:

    سلام شماره تماس بدید.من همکارهستم از اصفهان

   • نعمت کریمی گفت:

    سلام چهار حلقه لاستیک مزدا وانت دورسفید میخواستم ۶لا باشه به قینت ممنون.۰۹۱۸۹۶۳

 125. ghaheri.hamed گفت:

  سلام دوستان زیر ماشین ۴تا میشلن هست لاستیکای جلوم خوب نیست میخوام لاستیک بگیرم ولی میشلن گرونه چی پیشنهاد میکنید که هم قیمت مناسبی داشته باشه هم کارای خوب گل شم زیاد متفاوت نباشه مرسی

 126. علی گفت:

  برای هیوندای النترا بهترین لاستیک کدام هست. الان ماشین من لاستیک کومهو داره، اما احساس می کنم لاستیک ها صدا میده و می خوام عوضون کنم

 127. میلانی گفت:

  سلام. من لاستیک فروش هستم تو تبریز- قیمت هام هم به روز هست-قیمت ها رو هم از سایت میتونین نگاه کنید.

 128. مرتضی جمشیدی گفت:

  ماکه قیمت لاستیک موردنیازخودمان راندیدیم ۱۴-۶۵۰ ایرانی مزدا

 129. mahdi elyasi گفت:

  سلام اگر بخواهم ۴ حلقه لاستیک کومهوی کره سفرش بدم در تبریز نماینگی دارید . ۲۵۵*۶۰
  لطفا راهنمایی نمائید . متشکرم

 130. تورج خاکی فیروز رئیس اتحادیه گفت:

  سلام
  هشدار هشدار هشدار
  لاستیکهای چینی غیر استاندار می باشد خواهشمند است به کلیه مردم اطلاع رسانی گردد

  • حامد گفت:

   این چه حرفیه؟؟؟ شوخی می کنی با مردم؟
   شرکت ما وارد کننده لاستیک سواری و سنگین هست ,از چین هم وارد می کنیم تمام محموله ها در گمرک نمونه برداری می شوند و در آزمایشگاه استاندارد تحت آزمایش قرار می گیرند,اتفاقا بسیار هم سخت گیر هستند در مورد لاستیک نسبت به سایر کالاهای وارداتی. اگر مطابق استاندارد نباشد اجازه ترخیص داده نمی شود,شما ۴ تا لاستیک چینی بدون کیفیت دیدی قابل تعمیم به همه نیست که عزیز من

   • افشین گفت:

    سلام لیست قیمتتونو میشه برام ارسال کنید
    به صورت عمده
    ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰

  • محمد گفت:

   با توجه باینکه بنده فروشنده عمده تایر در بازار (خیابان ملت) هستم قیمتهای درج شده تا حدودی نزدیک به قیمتهای بازار میباشد ….اما چیزی که بیشتر توجه بنده را جلب کرد یکی از معرفه های تایر بعنوان میزان کارکرد میباشد و برای هر برند تعیین شده است سوال اینجاست که ملاک و معیار برای مقدار کارکرد لاستیک بر مبنای کیلومتر چه چیزی بوده است مثلا سایزی در یک برند مرغوب ژاپنی ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعیین ودر برند چینی اتفاقا آنهم مرغوب ۷۰۰۰۰ کیلومتر تعیین شده است !!! درحالیکه کارکرد بیشتر هر تایر نسبت به دیگری به عوامل بسیاری وابسته است از جمله : طرح آج تایر و میزان چسبندگی به سطح جاده ؛وضعیت جادهها ؛ میزان باد تایرها ؛ وضعیت تعلیق خودرو یا همان جلوبندی و فرمان و … ؛ وضعیت آب و هوایی از نظر خشکی و رطوبت ؛ از همه مهمتر چگونه رانندگی کردن فرد در دفعات و شدت ترمز گیری و …… در صورتیکه مقایسه دو یا چند برند در شرایط یکسان و با رعایت موارد مذکور انجام گرفت نتیجه بدست آمده صحیح و قابل اعتماد میباشد .

   • افشین گفت:

    سلام لیست قیمتتونو میشه برام ارسال کنید
    به صورت عمده
    ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
    ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰

 131. حمید گفت:

  سلام بهتریت لاستیک خارجی برای براید البته ۱۷۵ در حاله حاضر چه برندی و قیمته بروز با تشکر بسیار .

 132. وحيد گفت:

  لطفا آخرین قیمت های لاسیک خوروهارا بگذارید ممنون

 133. هادی گفت:

  سلام من لاستیک ۱۸۵/۶۵/۱۴ تویو میتونم ت یزد گیر بیارم ممنون میشم راهنماییم کنید

 134. محسن ت گفت:

  یه جفت لاستیک سمند ۱۵*۶۵*۱۸۶ خوب دارم برای فروش ۱۶۵۰۰۰هزارتومن

 135. hesam گفت:

  سلام دوستان لظف کنید بگید لاستیک یوکوهاما یا کوموهو برای پاترول به سایز ۲۹۵/۵۰ (۱۵) از کجا می توانم پیدا کنم با قیمت مناسب

 136. رحمتي از تبريز گفت:

  ببخشید لاستیک P235/60R18 102H برای کدام خودروست

  • محسن گفت:

   سلام دوست عزیز
   به سانتافه میخوره
   اگه موجود دارین من خریدارم
   با این شماره تماس بگیر لطفا
   ۰۹۱۲۲۸۱۹۶۱۶

 137. هومن گفت:

  سلام من ۵ حلقه رینگ و لاستیک در حد نو bmw 750li دارم بازدید در ظفر

 138. امیر گفت:

  ۴ حلقه لاستیک کارکرده مارشال اسپرت جهت انواع پژو سمند و… بفروش میرسد ۲۰۵/۱۶/۴۵

 139. اکبر آقاخانی گفت:

  با سلام دو جفت رینگ و لاستیک با زاپاس پژو ۴۰۵ دست دوم به فروش می رسد

 140. shahab گفت:

  تــــیــزروتـــــــایــــــر

  نماینده فروش تایرهای سواری و اسپرت رودستــون و کــومـهـو کره جنوبی

  فروش انواع لاستیک های ایرانی و خارجی

  پخش عمده لاستیک های سواری ، اسـپـرت و فابریک در سـراسـر کشـور

  تهیه و توزیع رینگ و لاستیک سواری فابریک و اسپرت اتومبیلهای وارداتی ۲۰۰۶ به بالا

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع پــورشــه :

  باکسـتـر ۹۱۱ _ کایمن S _ پـانـامـرا _ کاین S

  لاستیک فابریک و اسپرت انـواع مـرسـدس بـنـز :

  C CLASS – E CLASS COUPE CABRIOLET – SLK – SL – CLS CLASS – S CLASS – GLK – SLS CLASS – E CLASS

  لاستیک فابریک و اسپرت انواع بی ام دابلیو :

  ۳ SERIES SEDAN – ۵ SERIES – ۶ SERIES – ۷ SERIES – Z4 – X1 – X3 – X6 – ۶۵۰I GRAN CUOPE

  لاستیک فابریک و اسپرت تــویــوتــا :

  اریون – پرادو – کمری – کرولا – لندکروز – FJ کروز – FT 86 – RAV4 – یاریس

  لاستیک فابریک و اسپرت لکــسوس :

  ES250 -ES350 – RX350 – GS460 – S300 – IS300 – LX570 – LX580

  لاستیک فابریک و اسپرت کـیــــا :

  اپتیما – اپیروس – اسپورتیج – پیکانتـو – سراتـو – سراتـو کوپه – سورنتـو – کادنـزا – مـوهـاوی

  لاستیک فابریک و اسپرت هیونـــدا :

  آزرا – گرنجور – آوانـتــه – اکسنـت – النترا – توسانIX35 – – جنسیس – سانتافه IX45- سنتینـال – سونـاتـا YF- ورنا – ولــوستر – وراکروز I20 – I30 – IX55

  لاستیک فابریک و اسپرت هونــدا :

  آکـــورد ACCORD – سیـویک CIVIC

  لاستیک فابریک و اسپرت نیسـان :

  تـیـانـا – مـاکسـیـما – مـورانـو – رونیـز – قشـقایی – پاترول

  لاستیک فابریک و اسپرت مــزدا :

  مــزدا۲ – مــزدا۳ – مــزداNEW 3 – مــزدا ۶

  لاستیک فابریک و اسپرت سـوزوکـی :

  ویتارا – کیزاشی

  لاستیک فابریک و اسپرت سانگ یانگ :

  REXTON W – ACTYON – KYRON – RODIUS

  لاستیک فابریک و اسپرت آلـفـــا رومـو :

  MITO – GIULIETTA

  لاستیک فابریک و اسپرت ولــوو :

  C30 – C70

  لاستیک فابریک و اسپرت رنـــو :

  SCALA – SCALA COUPE – MEGANE – LATITUDE – KOLEOS – DUSTER – SAFRANE – TRAFIC – LAGUNA

  پخش عمده لاستیک های فابریک به نــازلتــرین قیمت در ســراســر کشـــور

  برای کسب اطلاعـات بیشتر در خصوص قیمت انواع لاستیک های فابریک و اسپرت خارجی

  تـمـــاس بگیـریــد.

  ( رودستون و کومهو ) MADE IN KOREA

  • محسن گفت:

   با سلام خدمت دوستان عزیز می خواهم در زاهدان لاستیک فروشی باز کنم لطفا کسانی که میتونن لاستیک ها ی ایرانی وخارجی ر
   روباقیمت مناسب به من بفروشند بااین شماره تماس یا در واتساپ پیام بدید ۰۹۳۳۵۴۶۴۴۸۸ باتشکر

  • افشین گفت:

   سلام لیست قیمتتونو میشه برام ارسال کنید
   به صورت عمده
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰

 141. fyjdtyk گفت:

  این قیمت ها مال یک حلقه لاستیک یا ۴ تا؟

 142. احمد كيايي گفت:

  با سلام

  من نیاز به لاستیک ساز زیر دارم لطفا راهنمایی بفرمایید از کجا تهیه کنم و اگر پیدا نکردم از چه سایزی می توانم به عنوان جایگزین استفاده کنم

  ۲۱۵/۵۵ ۹۳V R17

  باتشکر
  کیایی

 143. lind گفت:

  لطفا نام فرشنده ای که از آن استعلام شده را نیز درج نمائید. تا به هنگام مراجعه به بازار یا همان فروشنده بتوان لاستیک را با قیمت اعلام شده تهیه نمود.
  من دیروز در خیابان امیرکبیر قیمت لاستیک بارز را با ۱۰ درصد بیشتر از شما قیمت گرفتم

 144. حمید رضا گفت:

  من نتونستم از شما خرید کنم

 145. kamiar گفت:

  سلام دنبال لاستیک دور سفید ۲۲۵-۷۰-۱۵ هستم راهنمایی کنید

 146. امیرفرد گفت:

  سلام من میخام مغازه لاستیک فروشی بزنم لطفا راهنمایی کنید باید از کجا به صورت عمده خرید کنم لاستیک ایرانی وخارجی

 147. masa گفت:

  با سلام. من در کردستان عراقم.یه مشتری لاستیک میخاستم نه در حد خیلی بالا ….انواع لاستیک میشلن. ..برجستون و مارکهای دیگه.حتی جفتی میتونم براش بفرسم

  • نصیر گفت:

   سلام برای خودروی سمند لاستیک پهن وتاریخ روز می خوام تحویل تهران قیمت ؟ ممنون

  • احسان گفت:

   من تهران هستم عزیزم ۴ عدد ۲۱۵/۴۵/۱۷ میخوام ۰۹۳۹۸۱۴۲۲۲۱

  • افشین گفت:

   سلام لیست قیمتتونو میشه برام ارسال کنید
   به صورت عمده
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
   ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰

 148. محمد گفت:

  لیست قیمتها کامل نیست!
  هانکوک، سایز ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ میخوام. لطفا قیمت بدید.

 149. امید قم گفت:

  سلام میشه بگید این قیمت ها عمده ای هست یا جزی؟

 150. بهزاد کهنپور گفت:

  با سلام وخسته نباشید بنده حدود پنچ ماه است که لاستیک فروشی در شهرمرزی بیله سوار باز کرده ام واز شهرهای تبریز و اردبیل خر ید میکنم ولی بیشتر دوست دارم ازتهران خرید کنم لطفأ یک مرکز خوب برای من معرفی کنید با تشکر

 151. محمدرضا گفت:

  سلام
  شماره یا ادرس بدین برای خرید

 152. لیست ارائه شده ناقص هست گفت:

  لطفااعلام فرمایید قیمت انواع لاستیک سایز ۲۱۵/۷۵/۱۵

 153. رسول گفت:

  سلام من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی بازکنم ی مرکز خرید خوب برام معرفی کنید مرسی

 154. alavi گفت:

  متاسفانه قیمت بازار گران تر است چطور میتوان به این قیمت خرید کرد؟

 155. حسین گفت:

  با سلام من امروز لاستیک یزد برای ۴۰۵ در بازار شیراز قیمت گرفتم ۲۷۵۰۰۰هزار تا۲۸۵۰۰۰ بود لطفا نظارت بیشتری بشه .شماره لاستیک ۱۸۵بود

 156. علیرضا گفت:

  با سلام. ممنون اززحمات خوب شما.عالییییییی بود

 157. سیاوش گفت:

  با سلام.من تازه میخوام مغازه لاستیک فروشی باز کنم ولی هنوز وارد نیستم میخواستم منو راهنمایی کنید و یک مرکز پخش خوب با قیمت فروش مناسب لاستیک رو تو ایمیلم بهم معرفی کنید مرسی

  • امیر گفت:

   سلام.ما لاستیک چینی درجه یک ,کیفیت عالی وارد می کنیم, چکی هم می فروشیم عمده قیمت های ما واقعا استثنایی هست>
   سایز فابریک پراید ۱۶۵/۶۵R13 میفروشیم ۱۸۵,۰۰۰ تومان عمده

   • هاشم گفت:

    سلام.وقت بخیر .بزرگوار لیست قیمت تایر هاتون رو میخواستم.واینکه بغیر از لاستیکهای چینی هم دارید؟
    سایزهای ۱۶۵/۶۵/۱۳و۱۸۵/۶۵/۱۴و۱۵…
    ادرس ما هم.شاداباد .خ۱۷سهریور .نرسیده به ۱۵ متری اول .پلاک ۸۹هاشمی
    اگر محبت کنید تگرام کنید
    ۰۹۳۳۵۱۰۳۷۷۲

   • سلام یه صورت لاستیک تا سایز ۱۶ احتیاج دارم چینی بلاک لاین یا سایلوننام شما... گفت:

    لطفاً به شماره ۰۹۳۶۱۳۳۴۴۹۵ اگه موجود هست پیام بدید

   • افشین گفت:

    سلام امکان داره لیست قیمتتونو برام ارسال کنید
    ۰۹۳۶۸۳۴۳۲۳۰
    هر کی لاستیک عمده میفروشه من خریدارم

   • بابک گفت:

    سلام بزرگوار
    برای پراید یک جفت چینی میخوام سایز ۱۶۵
    اگر موجود دارید به من اطلاع بدید لطفا
    ۰۹۱۲۱۲۱۹۰۸۲

  • alirezaنام شما... گفت:

   هرسایزی میخوای ایمیل بده بفرستم برات

   • یونس گفت:

    سلام . من ۸عدد لاستیک ۱۵/۲۰۵/۶۰ژاپنی,رودستون میخوام کسی هست بفرسته برام

   • علی گفت:

    سلام من ۴ حلقه لاستیک بارز ۱۴ ۶۰ ۲۰۵ میخوام چطور ارتباط بگیرم با شما

 158. كاظم گفت:

  لطفا قیمت لاستیک پاترول رو برام ایمل کنید

 159. سهیل گفت:

  قیمت ها عالی ممنون

 160. شهرام گفت:

  سلام .کارتون خیلی عالیه. خسته نباشید.

 161. جواد گفت:

  قیمتی که شما زدید واسه خودتون خوبه بازار این خبرا نیست

  • Hamid گفت:

   لطفا دوحلقه لاستیک ام وی ام ۵۳۰ سایز ۱۹۵ لازم دارم لطفا قیمتش رااعلام نمایید شماره ۰۹۱۱۳۸۱۲۱۷۸

 162. محمد تاج ابادي گفت:

  باسلام لطفالاستیکmvm x33 اعلام کنید.باتشکر

 163. مهدی گفت:

  با سلام اطفا قیمت یک جفت لاستیک پراید را ایمیل بزنید

 164. رضا سعیدی گفت:

  سلام من به دو حلقه لاستیک ۲۰۵/۶۰/۱۵ گل ۵۱۲ نیاز دارم لطفا اگر کسی داره یا جایی هست که میدونه داره باهام تماس بگیره

 165. حسین رهنما گفت:

  چرا بعضی از قیمتهای شما با بازار متفاوت است .؟

 166. رضا گفت:

  خیلی قیمتها بالا هستن.

 167. سعید گفت:

  با سلام من لاستیک سایز۱۹۵*۴۵*۱۵ احتیاج دارم حتی شده دسته دوم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 168. رضا رفیعی گفت:

  پس چرا این همه تفاوت قیمت هست توبازار چرا اصناف نظارت ندارن..این قیمتی که زده اینجا تا بازار خدا تومن فرق داره

 169. محمد رضا گفت:

  با تشکر . لـطفا قیمت انواع تایر رو که به صورت عمده در بازار تهران به فروش میرسن رو بزارین .بازم ممنون

 170. محمد رضا گفت:

  با تشکر . لطفا قیمت انواع تایر رو به صورت عمده در بازار تهران بفروش میرسه رو بزارین .بازم ممنون

 171. Farzad گفت:

  با سلام چرا قیمت ها افزایش پیدا نمیکنه؟

  • admin گفت:

   عادت کردین قیمتا هر روز بره بالا؟

 172. شهلا محمدی گفت:

  ۳۸۵/۶۵R22.5
  ۳۱۵/۷۰R22.5
  ۲۹۵/۸۰R22.5
  سلام. لطفا قیمت تایر کامیون (بارز) در سایزهای فوق را اعلام فرمایید

  • طباطبایی گفت:

   ______طباطبایی …..هر لاستیکی که لازم دارید در اسرع وقت با بهترین شرایط تهیه و به درب منزل یا محل مورد نظر فرستاده می شود..

   • صوفی گفت:

    من رودستون میخوام برای سمند سایز ۱۸۵ میتونین بفرستین؟ ادرس بدم؟

   • قناعتنام شما... گفت:

    جنابچگونه میشه ارتباط برقرار کرد با شما

   • مرتضی گفت:

    سلام یه جفت لاستیک ۱۶-۷۰۰ میخوام قیمت؟؟؟

   • مرتضی گفت:

    سلام یه جفت لاستیک ۷۰۰R16 میخوام لطفا قیمت رو هم بفرمائید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *