قیمت لب تاپ دوشنبه ۲ مرداد ۹۱

70654863200514589689  قیمت لب تاپ دوشنبه ۲ مرداد ۹۱

قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ طی روزهای گذشته تا حدودی بالا رفته‌اند و مدل‌های ارزان اینک با قیمت بالاتر از قبل به فروش می‌رسند…

 

Dell Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
Inspiron 5110 Inspiron 5110 Intel core i5 2.0 –> 2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB nVidia GF 525M / 3 GB Bluetooth/WiFi/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۱۲۰,۰۰۰
Inspiron 5110 Inspiron 5110 Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1066 ۶ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB nVidia GF 525M / 3 GB Bluetooth/WiFi/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۳۲۰,۰۰۰
Inspiron 5110 Inspiron 5110 Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1066 ۸GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB nVidia GF 525M / 3 GB Bluetooth/WiFi/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۳۹۰,۰۰۰
Inspiron 5110 Inspiron 5110 Intel core i5 2.0 –> 2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB nVidia GF 525M / 3 GB Bluetooth/WiFi/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۱۰۰,۰۰۰
Vostro 1540 Intel Core i3 2.53 GHz 3MB-1066 ۲ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲ ۱۲۸ MB Intel GMA X4500 / 1.5 GB Bluetooth/WiFi/CAM 1.3/HDMI DOS ۸۲۰,۰۰۰
Vostro 1540 Intel Core i3 2.53 GHz 3MB-1066 ۲ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲ ۱۲۸ MB Intel GMA X4500 / 1.5 GB Bluetooth/WiFi/CAM 1.3/HDMI DOS ۸۴۰,۰۰۰
Sony Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
EH 1CFX/B Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۵″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۱ GB nVidia GT 410M / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۷۰۰,۰۰۰
EH 2KFX/B Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۵″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۱GB nVidia GT 410M / 2.5 GB WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷P ۱,۶۷۰,۰۰۰
F 23EFX./B Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (7200 rpm) ۱۶٫۴″ ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰ Full HD LED ۲٫۹ ۱ GB nVidia GT540M / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۲,۰۰۰,۰۰۰
EH 12FX/L Intel Core i3 FSB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۵″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱۲۸ MB Intel 4500 MHD / 1.5 GB WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۳۱۰,۰۰۰
F 22KFX/B Intel core i7 1.73 –> 2.93 GHz 6MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۶٫۴″ ۱۶۰۰ * ۹۰۰ LED ۲٫۹ ۵۱۲ MB nVidia GF 310 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۸۳۰,۰۰۰
F 23CGX/B Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۶٫۴″ ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰ Full HD LED ۲٫۹ ۱ GB nVidia GT540M / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۲,۰۸۰,۰۰۰
F 22MOE Intel core i7 1.73 –> 2.93 GHz 6MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۶٫۴″ ۱۶۰۰ * ۹۰۰ LED ۲٫۹ ۱ GB nVidia GF 425M / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۹۸۰,۰۰۰
EG 2AGX/B Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۱ GB nVidia GT 410M / 2.5 GB WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۱,۷۳۰,۰۰۰
CA 15FG/B Intel core i5 2.53 –> 3.06 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB AMD 6630 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۱,۹۵۰,۰۰۰
CB 37FD/B Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۶ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB ATI HD 6470 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷P ۱,۷۴۰,۰۰۰
CA 16FG/W Intel core i7 2.7 –> 3.5 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱ GB AMD 6630 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۲,۴۰۰,۰۰۰
EG 3BFX/W Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۱ GB nVidia GT 410M / 2.5 GB WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۱,۶۹۰,۰۰۰
EH 3KFX/B Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۵″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۱GB nVidia GT 410M / 2.5 GB WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷P ۱,۷۵۰,۰۰۰
Acer Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
Aspire 4750 Intel Core i3 2.4 GHz 3MB-1333 ۲ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۱۲۸ MB Intel 4500 / 1 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۹۷۰,۰۰۰
Aspire 5760 Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۱ GB nVidia GF 520M / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۱۲۰,۰۰۰
Travelmate 4750G Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۲ ۱ GB nVidia GF 520M / 3 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۱۲۰,۰۰۰
Aspire 4752ZG Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۲ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۱ GB nVidia GF 520M / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Aspire 5742 Z Intel Pentium P6200–>2.2-1066 ۲ GB (DDR 2) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۱۲۸ MB Intel 4500 MHD / 1.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۷۵۰,۰۰۰
Aspire 5744 َ Intel Pentium P6200–>2.2-1066 ۲ GB (DDR 2) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۱۲۸ MB Intel 4500 MHD / 1.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۷۲۰,۰۰۰
Aspire 5755 Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۲ GB nVidia GT 540M / 4 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Aspire 5755 Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۸ ۲ GB nVidia GT 540M / 4 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۰۸۰,۰۰۰
MSI Laptop
Lenovo Laptop
Apple Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
MacBookPro MC700 Intel core i5 2.53 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۳٫۳″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۱ ۱۲۸ MB Intel X3100 / 1 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI Mac ۲,۰۷۰,۰۰۰
MacBookPro MC723 Intel core i7 2.2 GHz 6MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۴″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۱ ۱ GB ATI HD 6750 / 2 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI Mac ۳,۵۵۰,۰۰۰
MacBookPro MD314 Intel core i7 2.2 GHz 4MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۳٫۳″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۱ ۱۲۸ MB Intel X3100 / 1 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI Mac ۲,۷۹۰,۰۰۰
MacBookPro MD318 Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۴″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۴ ۵۱۲ MB ATI RADEON 6750 / 2 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI Mac ۳,۴۵۰,۰۰۰
MacBookPro MD322 Intel core i7 2.4–>2.93 GHz 8MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۴″ ۱۲۸۰ * ۸۰۰ LED ۲٫۴ ۱ GB ATI RADEON 6770 / 1000 MB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI Mac ۳,۸۰۰,۰۰۰
Toshiba Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
satellite C660-M203 Intel Core i3 2.4 GHz 3MB-1066 ۲ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۱۲۸ MB Intel 4500 MHD / 1 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۷۸۰,۰۰۰
satellite L 745 W Intel core i5 2.4 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۱ ۱ GB nVidia GF 1 GB / 2 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۱,۳۴۰,۰۰۰
Asus Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
A43 SV Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲ GB ATI GT540M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۴۳۰,۰۰۰
A53 SV Intel core i5 2.4 –> 3.06 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۳۲۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۶ ۲GB nVidia GT540M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۴۱۰,۰۰۰
N 43SM Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲GB nVidia GT630M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۶۸۰,۰۰۰
K43 SD Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۸GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲ GB ATI HD 6770 / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۴۸۰,۰۰۰
K53 SD Intel core i7 2.0–>2.93 GHz 8MB-1066 ۸GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۲ GB nVidia GT 540M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۶۳۰,۰۰۰
K43 SD Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۸GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (7200 rpm) ۱۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲ GB nVidia GF 610 / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۴۸۰,۰۰۰
K53 E Intel Core i3 203–>2410M 3MB-1066 ۳ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۶۴M Intel 5200 / 128 MB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۱,۱۷۰,۰۰۰
A43 SA Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲ GB ATI RADEON 6790 / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷ ۱,۴۵۰,۰۰۰
N 43SL Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲GB nVidia GT540M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۵۲۰,۰۰۰
N 55SL Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰ Full HD LED ۲٫۸ ۲GB nVidia GT550M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۹۶۰,۰۰۰
K53 SD Intel core i7 2.0–>2.93 GHz 8MB-1066 ۶ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۴ ۲ GB nVidia GT 540M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۵۷۰,۰۰۰
X54 X54 Intel Core 2 Dou 1.40 GHz 3MB-1066 ۴ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۴″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۱ GB ATI HD 7470 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۹۷۰,۰۰۰
N 45SF Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲GB nVidia GT540M / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۱,۵۴۰,۰۰۰
Gateway Laptop
HP Laptop
Model CPU/Cache/FSB RAM HDD Display Weight Graphic Featurs OS Price
Probook 4530 Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۷ ۱ GB ATI HD 6370 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 2.0/HDMI DOS ۱,۳۲۰,۰۰۰
G6 1250SE Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۶ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۵ ۱ GB ATI 5650 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/HDMI ۱,۲۵۰,۰۰۰
Pavilion DV6 6B00 Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1333 ۸GB (DDR 3) ۱ TB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۸ ۲٫۵ GB ATI HD 6770 / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/FP/HDMI ۷ ۲,۳۱۰,۰۰۰
Pavilion DV6 6190 Intel core i7 2.0 –> 2.9 GHz 6MB-1333 ۸GB (DDR 3) ۱ TB (7200 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۸ ۲٫۵ GB ATI HD 6770 / 5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/FP/HDMI ۷ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Compaq 57 AMD Athlon II p360–>2.3 GHz 1MB-1333 ۲ GB (DDR 3) ۲۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲۵۶ MB AMD 4250M / 1.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI ۷HP ۷۰۰,۰۰۰
Compaq 435 AMD Athlon II p360–>2.3 GHz 1MB-1333 ۲ GB (DDR 3) ۵۰۰ GB (5400 rpm) ۱۴٫۱″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۲ ۲۵۶ MB AMD 4250M / 1.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 1.3/HDMI DOS ۷۱۰,۰۰۰
Probook 4530 Intel core i5 2.3–>2.9 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۷۵۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۷ ۱ GB ATI HD 6370 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 2.0/HDMI DOS ۱,۳۸۰,۰۰۰
Probook 4530 Intel Core i3 2.4 GHz 3MB-1333 ۴ GB (DDR 3) ۶۴۰ GB (5400 rpm) ۱۵٫۶″ ۱۳۶۶ * ۷۶۸ LED ۲٫۷ ۱ GB ATI HD 6370 / 2.5 GB Bluetooth/WiFi/Reader/CAM 2.0/HDMI DOS ۱,۱۴۰,۰۰۰
Fujitsu Siemens Laptop

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ