قیمت روز مسکن در تهران (شهریور ۱۴۰۰) و قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران امروز

طبق آخرین بررسی های میدانی برای تخمین قیمت روز مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران را در شهریور ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر اعلام کردند.

قیمت روز مسکن در تهران

قیمت مسکن امروز در تهران

علی‌رغم کاهش نسبی قیمت مسکن در تهران در روزهای اخیر، از میزان ثبت معاملات در شهریور ۱۴۰۰ به شدت کاسته شده است. زیرا در شرایط نامعلوم بازار مسکن، فروشندگانی که صاحب یک واحد مسکونی هستند ترجیح می‌دهند که اصلا معامله‌ای انجام ندهند، زیرا از آینده پیش‌رویشان هیچ خبری ندارند.

توجه نمایید که قیمت های جدول زیر مربوط به قیمت آپارتمان نوساز در مناطق ۲۲ گانه تهران بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی میباشد زیرا قیمت روز مسکن در مناطق مختلف تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله مالک در فروش تغییر میکند.

قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدسنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله طباطبایی پورنو ساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله واعظینو ساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله سعد آبادنوساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله فناخسرونوساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله جعفرآبادنو ساز۵۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله شریفی منشنوساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله گلنارنوساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله خزر شمالینوساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله کوهیارنو ساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کیهاننو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مردانینوساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مقدس اردبیلینوساز۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کوه سفیدنو ساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله انتهای آصفنوساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله پسیاننو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله فیروز کوه غربینوساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله سالارنو ساز۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله ملکینو ساز۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله اردیبهشتنوساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله صفای اصفهانینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله پارک وینوساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک صدفنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله ساساننو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله بلوار دانشجونو ساز۶۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله خیابان نهمنوساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله گلستاننو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله میدان دانشگاهنوساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک شهید محلاتی۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک دانشگاهنوساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک گلهانوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در درکه محله کوهسارنوساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار قائمنوساز۶۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله گلچین جنوبینو ساز۶۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله خیابان درختینوساز۶۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار صدرنژادنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله میدان میوه و تره بارنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رستم آبادنوساز
قیمت مسکن در دار آباد محله بلوار هاشمی۱۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله محدوده موزه دارآبادنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله ۲۰ متری آفرینشنو ساز۶۰,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله میدان دارآبادنو ساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیرنوساز۶۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیرصبورینوساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله محدوده کمیته امدادنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله شهید احمد ازگلینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله سوهانینو ساز۵۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بیدستاننو ساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بشارتنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در منظریهنوساز۶۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بلوار کاوهنوساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله محدوده پارک قیطریهنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله صاحبینوساز۶۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بهار جنوبینو ساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله چیذرنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله سه راه قیطریهنوساز۶۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله دستور شمالینوساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک کوثرنو ساز۶۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک ابوذرنو ساز۶۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله اوشاننو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک لالهنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله مقصود بیگنوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدسنوساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک ابوذرنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نورنوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی محله خیابان ثروتینوساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله کوهستاننوساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله سلیمینوساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله فروردیننو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله اندرزگونوساز۷۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در صاحبقرانیهنوساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله رمضانینوساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله محدوه آتش نشانینوساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله بوعلینو ساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جماران محله حسن پورنوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – مژدهنوساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – امیدوارنوساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – همایوننوساز۶۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – شمال کاخنو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – پارک مهرنو ساز۶۸,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – اسدالهینو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – محدوده کلانترینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – بعد از کاخ سعدآبادنو ساز۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – گلابدرهنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان جنوبینوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان شمالینو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان گلزارنوساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان سپندنوساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله بلوار مجدینوساز۶۷,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده باشگاه بانک ملینوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله کوچه ۲ شرقینوساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان صومعه زادهنوساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله پورابتهاجنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان آذرمینوساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله بهزادنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده پارک شطرنجنوساز۶۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوده مترو قیطریهنو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله گلستاننو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله محدوده پمپ بنزیننو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله ناصرینو ساز۶۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله بوسنی هرزگویننو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله آقا بزرگینو ساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله تختینو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله چهارراه کامرانیهنو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله شیبانینو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله کلهرینو ساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله دژم جونو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله پرستونو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی شمالینو ساز۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک صدفنو ساز۶۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک نفتنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک قائمنوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کوهسارنو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله درکهنوساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کچوئینوساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آراجنو ساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۲ نوساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۵ نوساز ۵۳,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فاز ۶ نوساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۲۷نوساز۵۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۳۳نوساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۳۶نوساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان ۴۰نوساز۵۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله نیلوفرنو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله مینانو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کوی فراز محله شهرک بوعلینو ساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد بلوار فرحزادنو ساز۵۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد محله بلوار ۲۴ مترینو ساز۵۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سعادت آباد محله بلوار پاک نژادنو ساز۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله فلامکنوساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله بلوار دریانوساز۵۶,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک غرب محله سپهرنوساز۵۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله خیابان پیروزینوساز۵۴,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در گیشا محله جلال آل احمدنوساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ایثارنوساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ابراهیمینوساز۵۳,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله سپهرنوساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله اطاعتی جنوبینوساز۵۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله خرم رودینوساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله البرزنوساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مرزداران محله ناهیدنوساز۵۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد محله پل آزمایشنوساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جلال آل احمد محله پل گیشانوساز۴۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله جواد حسینینوساز۴۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله امام منتظرنوساز۴۳,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران ویلا محله رحیم زادهنوساز۴۲,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله کاشانی پورنوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله بهبودینوساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله همایونشهر جنوبینوساز۳۹,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله بلوارگلابنوساز۳۷,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ستارخان محله رحیمی اصلنوساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۳ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله غفورینو ساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله محدوده مسجد صاحب الزمان۷۵۱,۴۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله دوقوزنوساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه شمالی محله میدان اختیاریهنوساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اختیاریه محله مسعودنوساز۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله برادران جوزینوساز۵۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله منظریهنوساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله عین آبادینوساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی جنوبی محله گرکانینوساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله سورینوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله یارمحمدینوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله راستواننوساز۵۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله احتشامیهنوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دروس محله وارستهنوساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله یخچالنوساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله پورمشکاتینوساز۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قلهک محله محدوده مترو قلهکنوساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده محله خاقانینوساز۵۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زرگنده محله عمرانی۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان مینا محله داراب نیانوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ضرابخانه۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان ونک محله برزیل شرقینوساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله شهرک سئولنوساز۵۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله شهرک فجر۵۰۴۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سئول محله محدوده مجموعه ورزشی انقلاب۵۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله روبروی جام جمنوساز۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله خیابان جام جمنوساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله محدوه پارک وینوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله ۴ راه پارک وینوساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولیعصر محله خاکزادنوساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آفریقا محله چهارراه جهان کودکنوساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۴ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه محله مجتمع ولیعصرنوساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک حکیمیه محله پگاهنوساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در حکیمیه محله شهرک والفجرنوساز۳۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله زهدینو ساز۳۵,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله درختینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله اسفندانینو ساز۳۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله ۱۵ متری مطهرینو ساز۳۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله امیننو ساز۳۷,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جشنواره محله شهید نقدینو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله ۴ راه خاورنو ساز۳۹,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله تقاطع فرجام و سراجنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله عبادی جنوبینو ساز۳۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرجام غربی محله حیدرخانینو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهران پارس محله شهرک پارسنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امیدنوساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله والاییان شمالینو ساز۳۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله تکاوران شمالینو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دلاوران محله آزادگان شمالینو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در هنگام محله چهارراه استقلالنو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فلکه سوم تهرانپارسنوساز۳۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی محله کشورینو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهید عراقی محله پایدار فردنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی محله ظابطینو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هروی محله مکران جنوبینو ساز۴۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان محله شیان ۳نو ساز۴۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در لویزان محله شاه رضایینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله لاهیجانینو ساز۳۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله کرمان شمالینو ساز۳۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله ۱۶ متری دومنو ساز۳۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله استاد حسن بنا شمالینو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله میدان ملتنو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی محله کرمان جنوبینو ساز۳۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه جنوبی محله ۳ راه ارامنهنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله شهید ساسانینو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله بلوار بعثتنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله بهارستاننو ساز۴۰,۶۵۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله اقاقیانو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله گلزار شرقینو ساز۴۲,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله شهرک مبعثنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله ۲۲ متری شقایقنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جنت آباد شمالی محله حصارکنو ساز۴۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آبشناساننو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله وسکنو ساز۴۳,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله کوهسارنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله محدوده پاسگاهنو ساز۴۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهران محله فلکه اولنو ساز۴۲,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله میدان پونکنو ساز۴۳,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله سردار جنگلنو ساز۴۳,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله بلوار کمالینو ساز۴۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در پونک محله بلوار همیلانو ساز۴۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بلوار آلالهنو ساز۴۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بهنامنو ساز۴۳,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آیت اله کاشانی محله بلوار اباذرنو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض محله طالقانینو ساز۴۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فیض محله ۲۲ بهمننو ساز۴۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله شربیانی غربینو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله مرادینو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهر زیبا محله قدسنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اندیشه شمالینو ساز۴۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک امیدنوساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۶ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در یوسف آباد محله خیابان ۱۱نو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله باباطاهرنو ساز۵۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله کارگر شمالینو ساز۵۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در امیر آباد محله محدوده پارک لالهنو ساز۵۰,۴۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قائم مقام فراهانی محله مشاهیرنو ساز۵۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جمشیدیه محله جبلینو ساز۵۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان فلسطیننوساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محدوده پارک ساعینو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله جهان آرانو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله بوعلی سینانو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله جهان مهرنو ساز۵۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در یوسف آباد محله بیستوننو ساز۵۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۷ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خواجه نظام محله مانگار۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی محله ابن یمیننو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان جنوبی محله ۱۰ متری بانکنو ساز۳۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله ابراهیم حسنینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله نوبختنو ساز۳۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان سپاهنو ساز۳۴,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله حقیقت پسندنو ساز۳۴,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله ملک۶۳۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا محله نوبختنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ صبانو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله شهید علیپورنو ساز۳۵,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی جنوبی محله زنده دلان۳۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آپادانا محله مرغابنو ساز۳۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ترکمنستاننو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله داوودآبادینو ساز۳۵,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خواجه نظام محله اجاره دار۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سهروردی شمالی محله اندیشهنو ساز۳۹,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سبلان شمالی محله محسن آزادینو ساز۳۵,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله پایین تراز بهار شیرازنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوه پل صدرنو ساز۴۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله ماهرو زادهنو ساز۴۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله سهیلنو ساز۴۳,۹۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۸ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله امیر نیانو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله حسینینو ساز۳۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله استاد حسن بنانو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مجیدیه شمالی محله کرمان شمالینوساز۳۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جانبازان غربینو ساز۳۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله ۴۶ متری غربینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۱۶نو ساز۳۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مرجاننو ساز۴۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله سمنگاننو ساز۳۹,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله دمیرچینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مهرنو ساز۴۰,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان هلال احمرنو ساز۴۰,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۹۷نو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله میدان ۴۶نو ساز۳۹,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله مدائن شمالینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله چهارراه تلفنخانهنو ساز۳۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نارمک محله دردشتنو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحیدیه محله تسلیحاتنو ساز۳۷,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله اردیبهشتنو ساز۳۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله اردیبهشت ۱۵۴نو ساز۴۱,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله رشید جنوبینو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محلهخیابان ۲۲۰نو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله فلکه ۴نو ساز۳۹,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله دماوندنو ساز۳۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله بلوار پرویننو ساز۳۷,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تهرانپارس محله بلوار شاهدنو ساز۳۷,۷۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۹ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در فتحنو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آذرینو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آزادی محله بلوار استاد معیننوساز۲۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بوتاننوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۰ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در سبحانینو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بلوار زنجاننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سی متری جینو ساز۲۶,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جیحوننو ساز۲۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بریانکنو ساز۲۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان هاشمینو ساز۲۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رودکی جنوبینو ساز۲۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان شهید عظیمینو ساز۲۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاروننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آذربایجاننو ساز۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کمیلنو ساز۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قصرالدشتنو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان گمرکنو ساز
قیمت مسکن در کاشاننو ساز
قیمت مسکن در مولوینو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان منیریهنو ساز
قیمت مسکن در میدان راه آهننو ساز
قیمت مسکن در معیرینو ساز
قیمت مسکن در میدان حق شناسنو ساز
قیمت مسکن در امیریهنو ساز
قیمت مسکن در کارگر جنوبینوساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در وحدت اسلامینو ساز
قیمت مسکن در میدان حرنو ساز۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان ابن سینانو ساز
قیمت مسکن در میدان شاهپورنو ساز
قیمت مسکن در پامنارنو ساز
قیمت مسکن در میدان دربندنو ساز
قیمت مسکن در سبزه میداننو ساز
قیمت مسکن در چهارراه سیروسنو ساز
قیمت مسکن در لاله زار نونو ساز
قیمت مسکن در رینو ساز
قیمت مسکن در میدان اعدام / محمدیهنو ساز
قیمت مسکن در میدان فردوسینو ساز۲۵,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان قیامنو ساز
قیمت مسکن در میدان بهارستاننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مازندراننو ساز۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در خراساننو ساز
قیمت مسکن در چهار راه سرچشمهنو ساز۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در چهارراه کوکاکولانو ساز
قیمت مسکن در تهران نونو ساز۲۸,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فلکه روز مادرنو ساز
قیمت مسکن در میدان آشتیانینو ساز۲۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیروی هوایینو ساز
قیمت مسکن در کوی زینبیهنو ساز
قیمت مسکن در میدان لوزینو ساز
قیمت مسکن در شهبازینو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – غدیرنو ساز
قیمت مسکن در افروزنو ساز
قیمت مسکن در تهران نو – هاشمینو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۴ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در درودیاننو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – نبرد شمالینو ساز
قیمت مسکن در ده حقی / آهنگنو ساز
قیمت مسکن در پاسدار گمنامنو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – مقدادنو ساز
قیمت مسکن در اصفهانکنو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – شکوفهنو ساز
قیمت مسکن در خاوراننو ساز
قیمت مسکن در صد دستگاهنو ساز
قیمت مسکن در فرح آبادنو ساز
قیمت مسکن در محلاتینو ساز
قیمت مسکن در پرستارنو ساز
قیمت مسکن در پیروزی – پرستار شمالینو ساز
قیمت مسکن در افسریهنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۵ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در کیان شهرنو ساز
قیمت مسکن در فلکه اول مشیریهنو ساز
قیمت مسکن در افسریهنو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه آزادگاننو ساز
قیمت مسکن در خاوران / جاده خراساننو ساز
قیمت مسکن در ذوالفقارینو ساز
قیمت مسکن در شهرک سجادیهنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۶ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان بهمننو ساز
قیمت مسکن در نازی آبادنو ساز
قیمت مسکن در هزار دستگاهنو ساز
قیمت مسکن در خانی آبادنو ساز
قیمت مسکن در میدان ابریشمنو ساز
قیمت مسکن در پارک بعثتنو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانینو ساز
قیمت مسکن در بزرگراه بعثتنو ساز
قیمت مسکن در خیابان جوادیهنو ساز
قیمت مسکن در میدان باربرینو ساز
قیمت مسکن در ترمینال جنوبنو ساز
قیمت مسکن در میدان رباط کریمنو ساز
قیمت مسکن در میدان وصالنو ساز
قیمت مسکن در خزانهنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۷ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در خزانه فلاحنو ساز
قیمت مسکن در زهتابینو ساز
قیمت مسکن در امین الملکنو ساز
قیمت مسکن در وصفناردنو ساز
قیمت مسکن در قلعه مرغینو ساز
قیمت مسکن در یافت آبادنو ساز
قیمت مسکن در ابوذرنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۸ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در میدان جانبازاننو ساز
قیمت مسکن در ابراهیم آبادنو ساز
قیمت مسکن در میدان الغدیرنو ساز
قیمت مسکن در کوی مهرزادنو ساز
قیمت مسکن در نوروز آبادنو ساز
قیمت مسکن در اسماعیل آبادنو ساز
قیمت مسکن در شهرک طالقانینو ساز
قیمت مسکن در میدان معلمنو ساز
قیمت مسکن در سعید آبادنو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در عبدل آبادنو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد غربینو ساز
قیمت مسکن در نعمت آبادنو ساز
قیمت مسکن در شهرک بستاننو ساز
قیمت مسکن در شهرک ابوذرنو ساز
قیمت مسکن در دولت خواهنو ساز
قیمت مسکن در میدان جهادنو ساز
قیمت مسکن در شهرک شریعتینو ساز
قیمت مسکن در صالح آباد شرقینو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۰ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در دیلمان جنوبینو ساز
قیمت مسکن در حمزه آبادنو ساز
قیمت مسکن در اقدسیهنو ساز
قیمت مسکن در مالک آبادنو ساز
قیمت مسکن در شهررینو ساز
قیمت مسکن در شهرک شهردارینو ساز
قیمت مسکن در دیلمان شمالینو ساز

قیمت مسکن در منطقه ۲۱ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تهرانسرنو ساز
قیمت مسکن در شهرک استقلالنو ساز
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه تهراننو ساز
قیمت مسکن در افسریهنو ساز 

قیمت مسکن در منطقه ۲۲ تهران

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در زیبادشت پاییننو ساز
قیمت مسکن در زیبادشت بالانو ساز
قیمت مسکن در شهرک چشمهنو ساز
قیمت مسکن در شهرک صدرانو ساز

تا این لحظه ۱۲۱نظر ثبت شده
 1. محسن گفت:

  منطقه فلاح ابوذر هفته پیش بنده به عنوان سازنده ۴ واحد فروختم متری ۲۲ میلیون ، وقتی روز به روز مصالح افزایش داره معلومه قیمت خونه هم میره بالا ، البته که جالبه قراره سال اینده تمامی مصالح ۱۵ درصد افزایش داشته باشند

 2. نسرین گفت:

  این قیمتا از کجاست؟ خیلی کمن که آدم شک میکنه…ماه پیش تو دوولت آپارتمانا همه متری ۶۰بودن بعد دروسو زدید ۳۸؟ امکان نداره

 3. پیتم زرگر گفت:

  بخدا اگه این قیمت گیر بیاد.نو ستز که سحله ده ساله هم منطقه یک نیست زیر متری ۴۰. تازه بعضی محله هاش که بافت قدیمی دالن هنوز.وگرنه نیاوران و آژدانیه و… بالای متری ۹۰ هست

 4. امین گفت:

  واقعا کاش قیمت همینی که شما زدید باشه و یا خودتو ن ملکی با همین قیمتا داشته باشید تا بتونم ازتون بخرم

 5. لاریسا گفت:

  یعنی حتی لونه سگم نمیشه خرید دنبال ی خونه ۳۰ متری کلنگی سمت اهنگ و ابوذر میگردم قیمتا وحشتناکه میخوام زندگیمو شروع کنم نمیتونم خدا لعنتشون کنه جوونیمون رفت😔

 6. امیرمحمدصدری گفت:

  با سلام،نمیدونم کسی که سایت رو بارگزاری میکنند یک نگاه اجمالی به قیمت ها میندازند یا خیر.قیمت در دروس متری ۳۰؟ در زعفرانیه ۳۵؟ قیمت هاتون کم کم پونزده میلیون کمتر از قیمت واقعی هست،البته شاید این پونزده تومن حق دلالی هست اما به هر حال قیمت مسکن اصلا اینی نیست که شما میگید،الهیه حداقل متری ۴۵/۵۰ تومن هست،شاید بشه خونه ۳۵ تومنم پیدا کرد اما نوساز؟!!!!!!دقت بفرمایید لطفا

 7. ارام گفت:

  اشتباه نوشته شده الان قیمت اپارتمان در بریانک حدودا یازده میلیون است چطور شما نوشته اید نه ملیون و نهصد لططفا قبل از اعلام قیمت مطمئن باشید

 8. سحر گفت:

  ببخشید الان ۴ ماهه دارم تو منطقه ولنجک دنبال خونه میگردم و میدونم زیر متری ۴۰ تومن خوه نوساز یا ۵ الی ۶ ساله پیدا نمیشه بقیه مناطق رو نمی دونم و لی در مورد این منطقه اشتباه قیمت دادید

 9. ن.س گفت:

  حداقل بروزش کن الان قیمتا این نیست

 10. علی گفت:

  به هیچ عنوان اقتصاد ایران و توزیع نقدینگی توان رونق در ساختمان را با این وضعیت ندارد مصزف کننده واقعی که نهایتا باید خریدار باشد از میدان خرید بیرون می رود و در صورت نیاز ضروری به حاشیه شهر کشیده میشود تا مدتی افرادی که میخواهند ارزش پول خود را حفظ کنند رونق نسبی به مسکن میدهند ولی نهایتا با رکود چند ساله و تا حدی کاهش قیمت بخش زیادی از سرمایه کسانی که هیجانی وارد بازار شده اند از دست خواهد رفت

 11. مازیار گفت:

  به هیچ عنوان اقتصاد ایران و توزیع نقدینگی توان رونق در ساختمان را با این وضعیت ندارد مصزف کننده واقعی که نهایتا باید خریدار باشد از میدان خرید بیرون می رود و در صورت نیاز ضروری به حاشیه شهر کشیده میشود تا مدتی افرادی که میخواهند ارزش پول خود را حفظ کنند رونق نسبی به مسکن میدهند ولی نهایتا با رکود چند ساله و تا حدی کاهش قیمت بخش زیادی از سرمایه کسانی که هیجانی وارد بازار شده اند از دست خواهد رفت

 12. زهرا شجاعی گفت:

  فکر نمی کنید با این قیمت ها سر مردم را کلاه می گذارید ملک در خیابان مهر نارمک خریدم نوساز آن متری ۲۵ میلیون تومان بوده لااقل منبعتان موثق باشد

 13. زارعی گفت:

  الان قیمت آپارتمان نوساز لاله از ۲۰ ملیون هست …بستگی به متریال و …. تو این قیمت ها میچرخه …الان ۲۰سال ساختشم متری ۱۵ تومن کمتر نمیدن …

 14. عليرضا گفت:

  ممنون از اینکه قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را قرار دادید فقط خواهشا قیمت منطقه ۲۲ را هم قرار دهید

 15. امید گفت:

  سلام به شما ایرانی با غیرت که لقمه حرام نمیخوری به خاطر بچه هات چنین کاری کردی ومن به تمام با غیرتهای تهران که همشهری خودم هستند خواهش میکنم که به این شماره کارت کمک کنند مردانه احتیاج داره بخاطر بچه هاش کمک کنید خودتون بودید چه حالی داشتید کمک کردید پیام بزارین …..دختر وپسرهای با حال تهران جون این بچه ها رو نجات بدید ما خیلی با حالیم……….

 16. مینا خانم گفت:

  یوسف آباد جزو مناطقی هست که قیمت خونه تقریبا بالاست…آخرین آماری که ازش دارم نوساز متری یازده دوازده میلیونه…در ضمن بهترین خیابون یوسف آباد که مستوفی باشه رو قیمتشو نزدین…به سیزده میلیون هم میرسه تو مستوفی…

 17. محمدی گفت:

  من قیمت ابن یمین رو دارم نوساز
  حداقل متری ۲۲ و حداکثر ۲۶-۲۷میلیون اعلام میشه:
  ولی خریدار نیست

 18. پوریاعبدلی گفت:

  من میخوام یه آپارتمان صدمتری توی شهرک غرب بخرم.خودم تو شهرمون ۲۰۰متری دارم اما تهران قیمتهاش تخته گاز میره مال شهرای دیگه خر شله

 19. امیر گفت:

  گرانی مسکن با توجه به گرانی سر سام آور ارز و سکه

 20. ابراهیم گفت:

  سلام والا من ۲ ماهه دنبال خونه تو منطقه ۵ هستم نوساز متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ کمتر نبوده پونک ۳۲۰۰۰۰۰۰ تا ۲۹۰۰۰۰۰۰ اینا چون نظارت روشون نیست هر قیمتی میخان میدن لطفاً پیگیری کنن مسئولین

  • محمدنام شما... گفت:

   دقیقاً، منم زیر ۱۹ میلیون گیر نیاوردم

 21. عباس گفت:

  قیمت ها رو بردن بالا بخاطر زلزله، همیشه ایران کاراش برعکسه، واسه همین ۲۱ قرن عقبیم

  • فریبا گفت:

   خخخخخخ وای خیلی خنده داره ۲۱ قرن عقب

 22. عباس گفت:

  خدا خیرتون بده، آگه زحمتی نیست قیمت جداگانه آشپزخانه، پذیرایی، سرویس بهداشتی، اتاق خواب و.. رو اعلام کنید شاید توان خرید داشته باشیم

 23. سودابه امیری گفت:

  قیمت آپارتمان نوساز ۱۰۰ متری – انتهای صیاد خیابان گلزار سابق

 24. سودابه امیری گفت:

  انتهای صیاد خیابان گلزار سابق

 25. مانیا گفت:

  سلام ما مرداد ماه یه آپارتمان تو خیابان پاتریس خریدیم ۱۱ ساله متری ۵و سیصد الان با قیمت های شما نمیخونه اصلا متریال خاصی نداره

 26. مریم گفت:

  سلام ما مرداد ماه یه آپارتمان تو خیابان پاتریس خریدیم ۱۱ ساله متری ۵و سیصد الان با قیمت های شما نمیخونه اصلا متریال خاصی نداره خیلی خیلی معمولی هست.

 27. ملی گفت:

  چرا از منطقه ۱۱ به بعد قیمتها نزده؟!

 28. صادق گفت:

  قیمت زمین و املاک در آینده ای نزدیک به شدت کاهش پیدا می کنه

  • امیر گفت:

   با توجه به این روند کاهش ارزش پول ؛ فکر نکنم ..

 29. farzin گفت:

  قیمت آپارتمان نوساز در شهرآرا ۱۰ میلیون میباشد لطفا قیمت ها رو از مینیمم تا ماکسیمم بنویسید
  آپارتمان ها بسته به موقعیت – متریال – امکانات و غیره متفاوت میباشد

 30. yousef mohammadi گفت:

  میخواستم ببینم در منطقه نوزده قیمت اپارتمان چنده؟؟؟

 31. املاک بزرگ مزدا گفت:

  ممنون از زحمتی که کشیدید… این قیمت ها حدودی هست و بسته به نوع ساختمان و خیابان ویا عجله فروشنده تغییر میکند

 32. MasoumehRabiei گفت:

  تجاری توی میردامادمتری چنده؟۱۰سال ساز.

 33. اسعدی گفت:

  دردشت قیمتش از مرجان ومدائن پایین تر می باشد..قیمت هر متری آپارتمان قدیمی بالای ۱۰سال ساخته ۱۹ الی ۱۹ ونیم در مرجان می باشد..اما آپارتمان نوساز به ۲۲ونیم الی۲۴هم رسیده.

 34. Amin گفت:

  سلام بیایین آبادی ما متری صد هزار تومن زمین و بنای دو سال ساخت متری چهار صد تومن
  شمال. اکازیون. همراه با باغ و….

 35. بانک اطلاعات املاک بزرگ ایران گفت:

  با توجه به شروع تابستان و فصل خرید و فروش مسکن انتظار رونق بازار خرید و فروش بدون افزایش قیمت محسوس مسرود

 36. مهران گفت:

  به نظر من باید سایتهایی ایجاد بشه که خریدار و فروشندهمواردشان را در آن سایت ها بگذارند و از این طریق با هم آشنا شده و معامله کنند.بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی دست آژانسها کوتاه شده و آنها مجبور خواهند شد تا بکارهای دیگری بپردازند و از این مفت خوری دست بردارند.

 37. اردلان گفت:

  من بعنوان یک فروشنده در منطقه سهروردی در هنگام فروش با بنگاهی اینطور قرارداد میبندم که کمیسیون مربوطه را باید از خریدار بگیرد و من هیچ پولی بابت کمیسیون به آژانس نمیدهم.

 38. همشهری گفت:

  کار خوبیه..اما چرا فقط قیمت مناطق بالای شهررا نوشتید..مناطقی را که ما میخواستیم نبود…مناطق مرکزی وغرب تهران نبود

 39. م.ص گفت:

  لطفا قیمت یک ساختمان ۴طبقه با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر را در منطقه یوسف آباد و خیابان پرستار و نبرد شمالی بذارید.

 40. سعيد محمدي گفت:

  چند تا نکته به نظرم میرسه
  تقریبا تمام خیابان ها به بنگاهی و بانک تبدیل شده
  جهان سوم جایی است که برای آباد کردن خانه خود حتما باید دیوار همسایه راخراب کنی
  در کل در جیب مردم چیزی نمونده که معاملات با این سطح قیمت اتفاق بیفتد
  این قیمتها را به این دلیل زدید که
  ۱-سواره از پیاده خبر نداره
  ۲- قبول ندارید روزی رسون خداست
  انشاالله خدا ما و شما رو به راه راست هدایت کنه

  • حمید گفت:

   بخدا که توی این مملکت دیگه سواره وجود نداره

 41. عسیی گفت:

  قیمت منطقه ۲۲چیتگر

 42. محسن امیری گفت:

  سلام. آخه با این حقوق کم چه جوری میشه خونه خرید . لعنت به این مسعولین که همه دزدن آدمها قیمتارو می بینه افسردگی میگیره . جوونا نمیتونن ازدواج کنن چه برسه که خونه بخرن . من که حلالشون نمیکنم .

 43. محسن گفت:

  معلوم نیس شما شیادان از کجا این قیمت ها رو در آورید. همش دروغ محضه. معلوم نیس که از کجا باج گرفتید که این همه دروق و دونگ و اینجا ثبت کردید. لعنت به همه شماها. همین شماها هستین که گند زدین به این ملت. برید و گرتون و از این جامعه بردارید تا ملت یه نفس راحت بکشند.

  • رها گفت:

   آره واقعا یه مشت دزد و شیاد مثل اینا جامعه رو به گند کشیدن .

 44. فرهاد گفت:

  ارزو می کنم قیمت خونه به پایین ترین رقم برسه تا همه بتونند صاحب خانه شوند

  • امین گفت:

   عاقلاتش اینه که شما آرزو کنی قدرت خرید مردم بره بالا تا همه بتونن خونه دارشن .

 45. فرهاد گفت:

  به نظر من باید قیمتها نصف این رقمها باشد من الان یه اپارتمان تو منطقه ۵ به نصف قیمت گذاشته کسی نمیاد

 46. محمد رضا رفیع پور گفت:

  این قیمت ها درست هستش
  من همین الان در آصف میشینم برج کوهستان البته اشمش دقیق نیست پدر و مادرم میدونن همونجا متری ۳۶ میلیون

 47. نام شما... گفت:

  لطفا قیمت همه مناطق رو بزارید

 48. میثم گفت:

  ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم

 49. صدرا علایی گفت:

  همه قیمتهای بالا نسبت به قیمت واقعی ۲۰درسدبیشتر است اینها کار یک تعداد افرادفرصت طلب می باشد.طبق آمار نفوس مسکن در۱۰سال اخیر آنقدر آپارتمانسازی انجام شده که تا ۱۱ سال دیگر حتی اگر یک خانه هم ساخته نشود ،خونه های مازاد وخالی کفاف می کند.

 50. مهسا گفت:

  قیمت ها رو بالا زدید مگه میشه قیمت شهرزیبا گرانتر از جنت اباد باشه؟!مگه میشه؟مگه داریم؟!شهر زیبا قیمتش باید خیلی پایینتر از جنت اباد باشه،واقعا تعجب کردم

 51. حجت ا لله گفت:

  قیمتها خیلی گران هست

 52. مصی گفت:

  سلام
  منبع و ماخذ قانونی قیمتها تون معلوم نیست خوب قبول کنین که اعتماد مردم به واقعی بودنش کم میشه ضمنا شما قیمت کل مناطق تهران را ننوشته اید مثلا قیمت منطقه ۲۲ وبعضی از مناطق هم که نوشته اید قیمت نداده اید پس بنویسید قیمت بعضی از مناطق دلخواه ما

 53. سياوش گفت:

  روستا جا به اون خوبی چرا اومدن تهران که حالا این همه سختی بکشن،مشالا همه هم بچه تهرانن هیچکی حاضر نیست به سرزمین مادریش برگرده…از بس این تهران باحاله،،،هر کی منکر بشه نا شکره،،از تهران هر جا بهتر بود اونجا شلوغ میشد پس تهران همه رقمه برتره و هم چنین بهترباید هم گرون باشه.

 54. بهروز گفت:

  قیمت یوسف آباد جهان آرا زیر متری ۴۰ میلیون نیست

 55. ماهتیسا گفت:

  من که چشمم به بودن اینا آب نمی خوره..

 56. فرنیان گفت:

  با تشکر خواهشمند است قیمت را تکمیل نمایید مثلاً در منطقه ۱۲ آپارتمان کلید نخورده متری چند میباشد. باتشکر

 57. بهمن بدری گفت:

  قیمت مسکن درتهران خیلی پایینه متری ۵۰ میلیون که چیزی نیست.متری ۱۵۰ میلیون هم همین طور.

 58. اشکان گفت:

  به نظر من به غیر از مناطق ۲و۲۲ بقیه جاها مفت هم گرونه چون هم شلوغه هم خیابوناش باریکه

 59. مجید گفت:

  این قیمتا شرووره یوسف آباد و نارمک انگاری هم قیمتن اخه همش واقعا چرته

 60. محمد گفت:

  منطقه ۲۲ یکی از بهترین منطقه های تهرانه
  تو جدول شما کجاست؟

 61. سمیر گفت:

  اقا سر کلاس کامپیوتر بودیم استاد داشت سخت افزارارو نشون میداد … یکی از دخترای کلاس سوال کرد
  استاد ؟؟ ویندوزش کجاااس..
  بچه ها میگن استاد رفته بالای درخت قایم شده نمیاد پایین .با سنگم بهش زدن نمیاد پایین .. میگه من کلاغم بال دارم …غار غر میکنه …. دختره ۲ ترم دیگه میخواد بشه استاد ورودی جدیداش.

 62. سمیر گفت:

  مسئولین لطفا رسیدگی کنن الان یک هفتس که آب نداریم .. گاز نداریم برق نداریم . با الکل خونمونو گرم میکنیم.

 63. zkh گفت:

  واقعا این چه طرز نوشتنه آخه؟؟منطقه اندیشه الان برای خودش یه سایت از قیمت ها و مسکن ها داره که همه چیز رو توش دقیق ذکر کرده و هر روز هم بروزرسانی میشه اونوقت تهران با این عظمتش ی همچین سایتی برای اطلاع کاربرا نداره،مسئولین واقعا باید رسیدگی کنن،از احتیاجات مردمه برای خرید مسکن،واقعا نمیدونم چرا کم کاری میکنین ،لطفا سریعا برای کمک به مردم رسیدگی بشه،باتشکر

 64. سمیرا گفت:

  چرا قیمت منطقه۱۱ به بعد رانمگید

 65. بهناز گفت:

  قیمت هارو بالا زدین یه قد کافی خودشون بالان شما هم پیاز داغشو زیاد کردین

 66. مهسا گفت:

  به نظر من جوونابرن بمیرن چون نه خونه داریم نه انگیزه نه خانواده با این قیمت ها زندگی ها داره منفک میشه از جمله زندگیه خودم

 67. رها الماسی گفت:

  باسلام وخسته نباشید

  م من پشنهادی دارم که شمامجریان محترم بیاییدقیمتهاراانقدرپایین منعکس کنید که قیمتها ی
  واقعابیادپایین چون مگن که آژانسهاباعث گرونی ملک شدن

 68. جعفر گفت:

  سلام.همین الان که رکود هستش نوساز تکاوران شمالی رو زیر۸تومن نمیدن

 69. اکبر گفت:

  قیمت مسکن در جنوب تهران را بنویسید

 70. محمد گفت:

  ب نظر شما تهران ۱۸ تا منطقه داره

 71. رها گفت:

  شما خیلی قیمتها را بیشتر از قیمت روز تهران نوشتید. با این کار شما هم دارید به گرونی مسکن تهران دامن میزنید.
  لطفا با تحقیق بیشتر قیمت ها را ثبت کنید.
  با تشکر

 72. امیر گفت:

  حالا هرکی میاد قیمت محله شو دوبله سوبله میگه . بنده خدا نصف همین قیمتها که این سایت پیشگوئی کرده معاملع نمیشه .

 73. سیروان گفت:

  با سلام بنده یه ملک تجاری واداری در میدان شمیران نو کنار اتوبان همت دارم قیمت دقیقشو میخواستم بدونم با تشکر

 74. بهاره شرفی گفت:

  قیمت اپارتمان سپاه در تهران سر . نوساز

 75. رفعتی گفت:

  محدوده معلم اول مرو دشت نرخ آپارتمان مشخص نیست لطفا بفرمایید ممنونم

 76. حسین گفت:

  قیمت آپارتمان تک واحدی و حداکثر پیلوت بعلاوه چهار طبقه واقع در سبلان شمالی و جنوبی با مترای حدود ۷۵ الی ۸۰ متر مربع را می خواستم. با تشکر

 77. ali گفت:

  شریعتی . محدوه پل صدر در منطقه ۷ نیست بین منطقه ۱و ۳ میباشد

 78. آذر گفت:

  بنگاهیها با بالا بردنهای کاذب قیمت مسکن اینقدر تو جامعه گند زدند که حالا خودشون توش ماندند بیچاره کسی که میخواهد خانه اش را بفروشد باید چوب حراج به مالش بزند ولی کو خریدار؟

 79. fihv گفت:

  کلا شما بنگاهی ها ملق های مشتی میزنید اینایی که گزاشتین متری ۲ میلیون سود واسه خودتون در نظر میگیرید وواقعا یکی از عوامل حباب شدن قیمت مسکن شما بنگاهی های شیاد هستید

  • نام شما... گفت:

   داعش ایران بنگاهی ها هستند اکثرم از ترکیه میان و اسپانسراش اونجا و امارات هستند.

 80. نیما گفت:

  قیمت را باتوجه به منطقه ۲۲ گانه تهران درج کنید بر حسب متر مربع و نقشه با تشکر از زحمات فراوان شما

 81. احمدپور گفت:

  قیمت متراژ مسکن در خیابان بهمن پور ناحیه ۹ ، اطراف استاد معین چند است.

 82. نام شما... گفت:

  من خودم یکی از مشاورین املاک هستم و ۵ ساله فعالیت دارم واقعا دیگه ار این بدتر نمیشه انگار همه بخیاله هستن نسبت به کشورشون حتی مسعولین چندین ماه هست که پولی کاسب نشده ام و فعالیت کردن در این زمینه واقعا فایده ندارد دیگر خریداری توی بازار نمانده همه این چند تا مشتری ماهان که خرجو دخل مسکن رو جواب نمیده با این کرایه های سنگین من خودم شاهد این بودم که چندین همکاران ذوبده مسکن از این کار خارج شدهاند لطفا به فکر باشید این قیمتها خای ذوقی ندارد واقعا افتزاح هست چون امنیتی توی بازار مسکن وجود ندارد امنییت باید ثابت باشد نه هفته ای.

  • هومن گفت:

   بخیاله ، ذوبده افتزاح – کاملا مشخصه مشاور املاک هستید

  • titaنام شما... گفت:

   شما لطفا کلاس زبان فارسی ثبت نام کن!

 83. شهروند تهران گفت:

  ممنون از شما
  خواهشا قیمت هاى منطقه هاى بعدى تهران هم ثبت کنید.تمام قیمت هاى منطقه ١٠ به بعد شما جایى خالى گذاشتید..
  باتشکر

 84. ارمین گفت:

  خواهان خرید اپارتمان در خیابان ازبایجان می با شم

  • حمید رضا گفت:

   اسکندری جنوبی ۱۶سال ساخت ۴۸متری دارم میفروشم…مالک هستم متری۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰

 85. محمد رضا فرهادی گفت:

  قیمت مسکن در منطقه ۲۲٫آپارتمانهای نگین غرب

 86. رضا احسانی گفت:

  ممنون از این قیمتهایی که گذاشتین حالا شیان متری ۹/۵۰۰ اما تهرانپارس متری ۱۱ میلیون قیمت آپارتمانه

 87. علی گفت:

  لطفا در خصوص روند تغییرات قیمت در آینده و پیش بینی علمی قیمت مسکن را بنویسید.

 88. محمد گفت:

  نمی دونم این قیمتها رو شما از کجا آورده ا ید می دونم پایین تر از اینهاست فکر کنم شریک دزد و رفیق قافله هستید

 89. محمدرضا جمشیدی گفت:

  باسلام خدمت دوستان محترم بنده به عنوان مشاور املاک در نارمک عرض می کنم قیمت های شما به صورت سوری است .قیمت هر اپارتمان بسته به موقعیت و متریال ساخت وبسیاری مسائل مختلف متغیر است.

 90. نرگس گفت:

  قیمت آپارتمان در خیابانهای مختلف پیروزی

 91. sanaz گفت:

  ,سلام ممنونم از سایتتون …قیمتا طرفای شاهین شمالی منطقه۵ رو هم لطف کنین…مرسی

 92. دنیا گفت:

  منطقه ۱۸ به بعد را بحساب نیاورده اید بخصوص منطقه ۲۲ که بدلیل خوش اب وهوائی وتراکم کم شرایط بهتری دارد

 93. راحله گفت:

  چه خبره سرسام گرفتم

 94. mina گفت:

  yyyyyyyy khoda ma chekar konim ba en gerooni !!! ey kash ma poole rahn dashtim,,,kharide khoone ke joze arezoohaye mahale mast.man doost daram ye aparteman tooye marzdaran dashte basham amaaaaaa!!!!!!!ey khoda

  • سینا گفت:

   سلام، خدا خیلی بزرگه، وقتش که برسه میخرید، اصلا نمیفهمید که پولش چطوری و از کجا جور میشه، نگران نباشید.

 95. بهروز گفت:

  سلام
  قیمت آپارتمان در چیتگر؟
  قیمت آپارتمان نوساز در پروژه آفتاب ۲۲ در غرب تهران(چیتگر)متری چند تومان است؟

 96. مریم گفت:

  باسلام اززحمتی که می کشید متشکریم خواهشمند است قیمت منطقه تهرانپارس توحید (پارک پلیس )هم بنویسید و اینکه آیا این قیمت ها واقعی ومستند است با تشکر

 97. koorosh گفت:

  vaghean che khonehaye khobiii

 98. ممد گفت:

  باید از تهران گریخت و در ده بزیست

 99. کیمیا گفت:

  به نظر من قیمتها خیلی کمتر ازاین که شما نوشته اید داره خرید و فروش میشه

 100. milad گفت:

  سلام خواهشا قیمتهای منطقه ۲۱ و ۲۲ تهران مثل منطقه تهرانسر و شهرک گلستان رو هم بزارید

 101. رضا گفت:

  ار اظلاعات شما ممنون همواره موفقو پایدار باشید

 102. سیروس گفت:

  الان توی نارمک خیابون مدائن چهار سال ساخت متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ نوساز متری ۳۲۰۰۰۰۰۰ در حال فروشه برو بقیه جاها رو هم ببین.

  • علی گفت:

   بدجور ذوق کردی, امثال شماها هستین که به هم نوع خودتون رحم نمیکنین

 103. احمد گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا در صورت امکان قیمت مسکن در بندرعباس و قشم را درج نمایید.
  با تشکر

 104. مهسا گفت:

  ممنون

  • مینا گفت:

   مثلا میدان شهدا متری ۲۲ هست . نمیدونم این قیمت ها رو از کجا در میارین.
   اینکه یه عده به این قیمت میدن ممکنه درست باشه ولی این دلیل نمیشه شما همون قیمت ها رو بزنین.
   معامله کمتر انجام میشه چون رکود در بازار حاکم است.

   • پژمان گفت:

    شهدا از چهارده داره تا ۱۸ تومن شما ناراحت نباشید

  • عرفان گفت:

   احمد جان دوست عزیز اگر هنوز به دنبال ملک در بندرعباس هستی با این شماره تماس بگیر:۰۹۰۱۷۴۴۸۸۱۷
   بنده مشاور املاک هستم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ