قیمت پایه خودروهای سایپا ۱۳۲ , ۱۴۱ ( تمامی مدل ها )

قیمت پایه خودروهای سایپا 132 , 141 ( تمامی مدل ها )   مشاهده ی قیمت پایه خودروهای سایپا ۱۳۲ , ۱۴۱ ( تمامی مدل ها ) , .
اخبار خودرو – فروش اقساطی خودرو

 

 

تمامی قیمت ها به ریال میباشد .

 

ردیف نوع خودرو رنگ قیمت پایه غیر متالیک
۱ سایپا SL 131 رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۶٫۱۰۰٫۰۰۰
۲ سایپاSX 131 رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۹٫۴۰۰٫۰۰۰
۳ سایپاSL131 رینگ آلومینیومی رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۸٫۳۴۰٫۰۰۰
۴ سایپا SX 131 رینگ آلومینیومی رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۱٫۶۴۰٫۰۰۰
۵ سایپا SL 131  ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۵۸٫۲۲۰٫۰۰۰
۶ سایپا SX 131  ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۱٫۵۲۰٫۰۰۰
۷ سایپاSL131 رینگ آلومینیومی ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۰٫۴۶۰٫۰۰۰
۸ سایپاSX 131 رینگ آلومینیومی ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۳٫۷۶۰٫۰۰۰
۹ سایپا SL 131  پایه گاز سوز رنگهای موجود در نمایندگی ۱۶۸٫۳۱۰٫۰۰۰
۱۰ سایپا SL  ۱۱۱ رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۸٫۱۲۰٫۰۰۰
۱۱ سایپا SX  ۱۱۱ رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۱٫۴۲۰٫۰۰۰
۱۲ سایپا SL  ۱۱۱ رینگ آلومینیومی رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۰٫۳۶۰٫۰۰۰
۱۳ سایپا SX  ۱۱۱ رینگ آلومینیومی رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۳٫۶۶۰٫۰۰۰
۱۴ سایپا SL  ۱۱۱ ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۰٫۲۴۰٫۰۰۰
۱۵ سایپا SX  ۱۱۱ ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۳٫۵۴۰٫۰۰۰
۱۶ سایپا SL  ۱۱۱ رینگ آلومینیومی ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۲٫۴۸۰٫۰۰۰
۱۷ سایپا SX  ۱۱۱ رینگ آلومینیومی ارتقا یافته رنگهای موجود در نمایندگی ۱۷۵٫۷۸۰٫۰۰۰

 

 

اختلاف قیمت متالیک جهت انواع سایپا ۱۳۲ و ۱۴۱   ۲٫۰۲۰٫۰۰۰ ریال است .

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.