کنترل جرایم جدید نیاز به ایجاد ستاد راهبردی بین نهادهای کشور دارد

مشاور معاونت قوانین مجلس گفت: کنترل جرایم جدید نیاز به ایجاد ستاد راهبردی بین نهادهای کشور دارد.

مجید نصیرپورسردهایی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران درباره لزوم برخورد با جرایم یارانه‌ای اظهار داشت: تکنولوژی‌ها در کشور رو به رشد است و متناسب با آن جرایم جدید در حال توسعه است.

مشاور معاونت قوانین مجلس افزود: رشد تکنولوژی و فرهنگ و تغییر هرم سنی جمعیت کشور باعث شده که جامعه در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از توسعه جرایم جدید باید راهکارهای تازه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: برای کنترل جرایم باید ستاد راهبردی بین نهادها و دستگاه‌ها به وجود آید تا از طریق این نهاد راهکارهای متوازن و قانونمندی برای مقابله با جرایم جدید دنبال شود.

نصیرپور با تاکید بر نقش رسانه‌های جمعی در کاهش جرایم گفت: رسانه‌های تصویری و مکتوب می‌توانند با ایجاد آگاهی در بین توده‌های مختلف مردم زمینه گسترش جرایم جدید از جمله جرایم یارانه‌ای را کاهش دهند.

این کارشناس حقوق با تاکید بر همگرایی مجلس و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مجلس با تصویب قوانین بازدارنده و قوه قضاییه با اجرای این قوانین می‌تواند زمینه لازم برای برخورد با این جرایم را ایجاد کنند.

انتهای پیام/پ۳


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.