لبخند بزنید؛ به آنهایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.

باز هم میتونی بنویسی برای لبخندزدن دیگران!!!
لبخند بزنید؛ به آنهایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *