ماهی سفید تازه هر کیلو ۱۰هزار تومان/ آیا می توان مرغ را باماهی جایگزین کرد؟+جدول

نرخنامه مصوب انواع ماهی و میگو از تاریخ ۰۸/۰۵/ تا اطلاع ثانوی ردیف انواع ماهی نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) ۱ تازه شمال اردک ماهی (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۷۱۵۰۰ ۲ اردک ماهی (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۶۶۰۰۰ ۳ سفید دریایی (بالای ۹۰۰ گرم) ۱۰۹۰۰۰ ۴ سفید دریایی (بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم) ۱۰۵۰۰۰ ۵ سفید دریایی ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم ) ۱۰۲۰۰۰ ۶  سوف(بالای ۸۰۰ گرم) ۶۰۵۰۰ ۷  سوف(بین ۴۰۰تا ۸۰۰ گرم) ۴۹۵۰۰ ۸  سیم ۱۵۰۰۰ ۹ کفال ( بالای ۹۰۰ گرم ) ۸۶۹۰۰ ۱۰ کفال ( بین ۶۰۰ تا ۹۰۰۰ گرم ) ۸۳۵۰۰ ۱۱ کفال( زیر ۶۰۰ گرم ) ۷۹۰۰۰ ۱۲ انواع ماهیان تازه پرورشی قزل آلای رنگین کمان (بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۵۸۰۰۰ ۱۳ قزل آلای رنگین کمان ( ۱۵۰تا ۳۰۰ گرم) ۵۶۵۰۰ ۱۴ آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای ۱۵۰۰ گرم) ۵۰۰۰۰ ۱۵ آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۴۵۰۰۰ ۱۶ فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۴۹۵۰۰ ۱۷ فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (۸۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۴۶۰۰۰ ۱۸ فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم) ۴۳۰۰۰ ۱۹ بیگ هد (کپور سر گنده) ( بیشتر از ۲۰۰۰ گرم) ۵۰۰۰۰ ۲۰ بیگ هد (کپور سر گنده) ( ۱۵۰۰ تا۲۰۰۰ گرم) ۴۷۰۰۰ ۲۱ کپور پرورشی (بالای ۱۵۰۰ گرم) ۶۰۰۰۰ ۲۲ کپور پرورشی ( ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۵۵۰۰۰ ۲۳ کپور پرورشی ( ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۵۱۰۰۰ ۲۴ انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو) سفید دریایی کانادایی (وارداتی) منجمد ۸۵۰۰۰ ۲۵  بچه شیر منجمد ۱۱۳۰۰۰ ۲۶ سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) ۳۵۰۰۰ ۲۷ سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) ۳۲۰۰۰ ۲۸ حسون منجمد ( سایز L ) ۲۴۵۰۰ ۲۹ حسون منجمد ( سایز S ) ۱۸۰۰۰ ۳۰ هوکی منجمد وارداتی ( سایز L و XL ) ۷۵۰۰۰ ۳۱ ماهی سالمون منجمد وارداتی ۱۳۸۰۰۰ ۳۲  سرخو منجمد ( سایز L ) ۵۹۰۰۰ ۳۳ ماهی سیت منجمد وارداتی ۴۳۵۰۰ ۳۴ ماهی کاهاوایی منجمد وارداتی ( سایز M ) ۳۷۲۰۰ ۳۵ ماهی سابالو منجمد وارداتی ۴۵۰۰۰ ۳۶  سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) ۴۱۰۰۰ ۳۷ ماهی طلال منجمد ( سایز L ) ۲۸۰۰۰ ۳۸ ماهی رد کات منجمد وارداتی ( سایز L ) ۴۹۰۰۰ ۳۹ ماهی سیلور وار هو منجمد وارداتی( سایز L ) ۵۳۰۰۰ ۴۰  ماهی بلو وار هو منجمد وارداتی ( سایز L ) ۴۹۵۰۰ ۴۱  شوریده داخلی ( سایز XL ) ۱۰۶۰۰۰ ۴۲  شوریده داخلی ( سایز L ) ۱۰۴۰۰۰ ۴۳  شوریده داخلی ( سایز M ) ۱۰۲۰۰۰ ۴۴  شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) ۷۵۰۰۰ ۴۵  سنگسر – سایر انواع(سایز L و M ) ۵۵۰۰۰ ۴۶  سنگسر طلایی ( سایز L ) ۶۸۰۰۰ ۴۷  کتر دم سبز منجمد ۴۳۰۰۰ ۴۸  شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم  ۱۰۹۰۰۰ ۴۹  حلوا سیاه ( سایز XL ) ۱۰۱۰۰۰ ۵۰  حلوا سیاه ( سایز L )  ۹۸۰۰۰ ۵۱  راشکو منجمد وارداتی ( سایزL و XL ) ۱۰۲۰۰۰ ۵۲  کفشک ( سایز XL )  ۷۰۰۰۰ ۵۳  کفشک ( سایز L ) ۶۷۰۰۰ ۵۴  گیش معمولی( سایز L ) ۳۹۰۰۰ ۵۵  گیش مقوایی ( سایز L ) ۵۱۰۰۰ ۵۶  میش ( شکم خالی ) ۸۳۰۰۰ ۵۷  میگوی دریایی با سر منجمد (سایز ۶۰-۵۱) ۱۲۹۰۰۰ ۵۸  میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز ۵۰-۴۰) ۱۳۹۰۰۰ ۵۹  میگوی دریایی با سر منجمد (سایز ۴۰-۳۰ ) ۱۵۹۰۰۰ ۶۰  هامور منجمد ( سایز XL ) ۷۵۰۰۰ ۶۱ انواع ماهی شوریده ممتاز (بین ۳۰۰تا ۵۰۰ گرم) ۹۵۰۰۰ ۶۲ شوریده درجه ۱ ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۷۹۰۰۰ ۶۳ شوریده درجه ۱ (بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم) ۷۴۰۰۰ ۶۴ حلوا سفید (بالای ۴۰۰ گرم) ۱۵۹۰۰۰ ۶۵ حلوا سفید (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم) ۱۵۶۰۰۰ ۶۶ حلوا سفید ( بین ۱۵۰ الی ۳۰۰ گرم ) ۱۵۲۰۰۰ ۶۷ شیر خلیج فارس با سر و دم ( بالای ۳۰۰۰ گرم ) ۱۲۵۰۰۰ ۶۸ شیر خلیج فارس بدون سر و دم – شکم خالی ۱۴۰۰۰۰ ۶۹ بچه شیر (بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم ۷۹۰۰۰ ۷۰ سکن (بالای ۲۰۰۰ گرم) با سر و دم ۵۵۰۰۰ ۷۱ کتر دم سبز (بالای ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم ۸۰۰۰۰ ۷۲ کتر دم سبز (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم ۷۵۰۰۰ ۷۳ کتر دم سیاه (بالای ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم ۶۰۰۰۰ ۷۴ کتر دم سیاه(بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم ۶۵۰۰۰ ۷۵ قباد (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۷۵۰۰۰ ۷۶ راشکو (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۱۵۰۰۰۰ ۷۷ راشکو ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱۵۹۰۰۰ ۷۸ سنگسر طلایی (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۷۴۵۰۰ ۷۹ سنگسر طلایی (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۷۰۰۰۰ ۸۰ سنگسر شهری (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۵۹۰۰۰ ۸۱ سایر انواع سنگسر (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۴۹۰۰۰ ۸۲ سرخو (بالای ۱۵۰۰ گرم) ۹۹۰۰۰ ۸۳ سرخو (بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) ۱۰۵۰۰۰ ۸۴ میش (بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم ) و شکم خالی ۶۸۰۰۰ ۸۵ میش (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) و شکم پر ۵۵۰۰۰ ۸۶ حلوا سیاه (بالای ۷۰۰گرم) ۱۱۰۰۰۰ ۸۷ حلوا سیاه (بین ۳۰۰تا ۷۰۰ گرم) ۹۵۰۰۰ ۸۸ سارم (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۴۲۰۰۰ ۸۹ سارم (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۴۵۰۰۰ ۹۰ کفشک (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۵۹۹۰۰ ۹۱ کفشک (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) ۵۵۰۰۰ ۹۲ انواع گیش (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۳۵۰۰۰ ۹۳ انواع گیش(بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۳۳۰۰۰ ۹۴ عروس (بالای ۷۰۰ گرم) ۳۹۹۰۰ ۹۵  میگوی دریایی تازه   ( میکس ) ۱۲۵۰۰۰ ۹۶ هامور (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) ۶۴۰۰۰ ۹۷ هامور (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۶۹۰۰۰ ۹۸ بیاح ۲۲۰۰۰ ۹۹ زیبا (بالای ۳۰۰۰ گرم) ۳۴۹۰۰ ۱۰۰ زیبا (بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۳۹۹۰۰ ۱۰۱ صبور (بالای ۲۵۰ گرم) ۲۵۰۰۰ منبع: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران    


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *