مجلس تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت برای ۳ ماهه ابتدای ۹۲ را تصویب کرد

ایران > قانونگذاری– با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار شد دولت برای هزینه های دریافتی و پرداختی خود در سه ماهه اول سال ۹۲ از سه دوازدهم کل بودجه مصوب سال ۹۱ استفاده نماید.

با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه دوازدهم ارقام مصوب لایحه بودجه سال ۹۱ به عنوان تنخواه برای دریافت ها و پرداخت های دولت در سه ماهه اول سال۹۲ به دولت اختصاص داده شد.

بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده می گردد در سه ماهه اول سال ۹۲مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

به گزارش مهر، رقم بودجه سال ، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۱۴۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای عمومی و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

سه دوازدهم بودجه سال ۹۱ که قرار است دولت به عنوان تنخواه برای سه ماهه ابتدای سال ۹۲ دریافت کند ۴۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول و یا دریافت علی‌الحساب تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.  


RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.