مجوزهای “شهرک‌های سلامت” آماده است

ممتاز نیوز : معاون درمان وزیر بهداشت درباره رویکرد این وزارتخانه در مورد تاسیس
«شهرک‌های سلامت»، گفت: بهتر است تاسیس شهرک‌های سلامتی با سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی اتفاق ‌افتد.

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات صورت گرفته برای تاسیس «شهرک‌های سلامت» در کشور گفت: مصوبات مربوط به شهرک‌های سلامت را داده‌ایم.وی افزود: از نظر ما بیشتر باید بخش خصوصی به ساخت و تاسیس شهرک‌های سلامتی
اقدام کند. البته بخش‌های دولتی نیز در چندین مورد از جمله در شیراز، مشهد
و تهران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.معاون درمان وزیر بهداشت گفت: اما به نظر می‌رسد که بهتر است تاسیس شهرک‌های سلامتی بیشتر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق ‌افتد.وی گفت: وزارت بهداشت مجوزهای تاسیس شهرک‌های سلامت را آماده کرده است و
اگر در این زمینه درخواستی از بخش خصوصی باشد، مجوزهایش ارایه خواهد شد.

منبع: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ