مجوز استخدام هشتصد عضو هیات علمی صادر شد

مجوز استخدام هشتصد عضو هیات علمی صادر شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از صدور مجور استخدام ۸۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش وب­دا دکتر مرضیه وحید دستجردی گفت: در عرض سه سال گذشته سه بار مجور استخدام عضو هیات علمی از معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری دریافت کرده ایم.

وی افزود: بار اول ۲۰۰۰ نفر، بار دوم ۱۲۰۰ نفر و این بار ۸۰۰ عضو هیات علمی به استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در می آیند.

وی ادامه داد: سعی می کنیم برای توزیع مناسب نیروی انسانی این مجوزها را بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور توزیع کنیم.

وی تامین نیرو برای عضویت در هیات علمی دانشگاه ها را یک ضرورت خواند و گفت: با توجه به توانمندی هیات امنای دانشگاه ها و اختیارات آنان در تصمیم گیری ها بسیاری از مشکلات نیرویی قابل حل است.

مجوز استخدام

 

عضو هیات علمی


آگهی استخدام ۹۰

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.