برای محاسبه شاخص سلامتی (BMI) خود، روی دکمه شروع کلیک کرده و سپس جنسیت، سن، قد و وزن خود را مشخص نموده و در مرحله بعد با انتخاب میزان تحرک خود شاخص BMI و میزان اضافه یا کمبود وزن خود را مشاهده نمایید