مدافع برزیلی وردربرمن به ولفسبورگ پیوست

نالدو مدافع میانی قرار است روز چهارشنبه قرارداد خود را امضا کند.

این دو باشگاه به مبلغ و مدت زمان این قرارداد هیچ اشاره*ای نکرده*اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین، این مدافع بلندقد بیست و نه ساله برزیلی در سال دو هزار و پنج میلادی به وردربرمن پیوست. وی در صد و هفتاد و سه بازی برای وردربرمن بیست و دو گل به*ویژه با ضربات آزاد به ثمر رسانده است.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.