مردم تونس در اعتراض به هرگونه تلاش برای عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی /۰۷/۲۵
۰۰:۴۷:۴۳٫۱۸
مردم تونس با برگزاری تجمع اعتراض آمیزی در برابر ساختمان مجلس مؤسسان با هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت کردند و خواستار گنجانده شدن بندی در این باره در قانون اساسی شدند.
مراد الدلانسی خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در تونس با تهیه گزارشی درباره تظاهرات گسترده مردم تونس علیه هرنوع تلاش برای عادی سازی روابط سیاسی کشورشان با رژیم صهیونیستی اعلام کرد: احتمال دارد در قانون اساسی جدید تونس جرم بودن عادی سازی روابط با اسرائیل گنجانده نشود که این امر سبب شد گروه ها و احزاب مختلف برای برگزاری تظاهرات گسترده در برابر ساختمان مجلس ملی مؤسسان فراخوان بدهند.
گزارشگر این شبکه افزود: تظاهرات مردم در چارچوب تلاش ملی مردم برای دفاع از فصل بیست و هفتم قانون اساسی تونس صورت گرفت.

البشیر الصید، رئیس جنبش مرابطون، در این باره به خبرنگار این شبکه گفت: «شرکت کنندگان در ین تظاهرات از دولت و مجلس موسسان تونس می خواهند که متن صریحی در قانون اساسی گنجانده شود و در آن هر نوع عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی جرم قلمداد شود.»

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی دولت، به ویژه جنبش النهضه را متهم کردند که تسلیم خواست محافل صهیونیستی در جهان می شوند، به ویژه اینکه نمایندگان این جنبش در داخل مجلس موسسان درباره این مسئله دو دسته شده اند که برخی آن را عقب نشینی این جنبش از وعده های قبلی خود قلمداد کردند که وعده داده بود از فصل جرم بودن عادی سازی روابط با اسرائیل دفاع خواهند کرد.

مراد العمدونی، عضو فراکسیون جنبش الشعب در مجلس موسسان تونس در این باره گفت: «هیئت هایی از کشورهای دیگر با سفر به تونس و دیدار با نمایندگان مجلس موسسان تونس تلاش کردند فشارهایی در این باره اعمال کند. آنها با سازمان های مرتبط با صهیونیستی ارتباط دارند.»

مردم تونس با برگزاری این تجمع اعلام می کنند که با هرگونه تلاش عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی مخالف هستند و باید در قانون اساسی جدید بندی در این باره گنجانده شود.
۰۰:۴۹:۳۹٫۱۶


IRIBNews RSS PoliticNews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *