مردم چقدر چک‌های رمزدار مبادله می‌کنند؟

از ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در شهریور امسال ۶۱.۹ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۸.۱ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

مردم چقدر چک‌های رمزدار مبادله می‌کنند؟

به گزارش ممتاز نیوز، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از ۷.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۶.۶ میلیون فقره عادی و بالغ بر ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۶ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۴ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۳۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.

بر این اساس، در کل کشور ۶۱.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۸.۱ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

کدام استان چک‌های وصول شده رمزدار بیشتری دارد؟

طبق این گزارش، در شهریور امسال در کـل کشـور بیش از ۵۲۹ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۷ و ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۷۶ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۷۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۳ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۳.۳ درصـد)، اصفهان (۹.۵ درصد) و خراسان رضوی (۷.۵ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۷۰.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۹.۳ درصــد)، اصفهان ( ۶.۲ درصد) و خراسان رضوی ( ۴.۶ درصد) وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.

این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ