مصرف بنزین کاهش یافت

مصرف بنزین کاهش یافت

مصرف بنزین کاهش یافت

ممتازنیوز: میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در اولین هفته از اولین ماه فصل پائیز ۳ درصد دیگر کاهش یافت و به ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید.

در فاصله روزهای یکم تا هفتم مهر ماه سال جاری، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که هفته پیش از آن با اندکی کاهش به ۶۸٫۴ میلیون لیتر کاهش یافته بود، با ۱٫۵ میلیون لیتر کاهش به ۶۶٫۳ میلیون لیتر رسید؛ این کاهش مصرف سراسری در کشور در شرایطی بود که مصرف بنزین پایتخت در این مدت ۱۲٫۳ درصد افزایش یافت.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ۷ مهر امسال به ۶۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر) ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر (۳ درصد) کاهش نشان می دهد.
بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله روزهای یکم تا هفتم مهر مربوط به روز پنج شنبه (۶ مهر) با ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۷ مهر) با ۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر است.
مصرف گازوییل کشور ۱۵٫۵ درصد کاهش یافت
طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در اولین هفته فصل پائیز کاهش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر به ۵۷۰ میلیون لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر) ۱۰۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر (۱۵٫۵ درصد) کاهش یافته است.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده مربوط به روز دوشنبه (۳ مهر) با ۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۷ مهر) با ۶۴ میلیون لیتر اختصاص دارد.
مصرف بنزین پایتخت ۱۲٫۳ درصد افزایش یافت
بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته با ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر، ۱۲٫۳ درصد افزایش یافته است.
میانگین روزانه مصرف بنزین تهران ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.
مصرف بنزین سوپر کشور اندکی کاهش یافت
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته گذشته، ۴۰۰ هزار لیتر (۱٫۶ درصد) کاهش یافته است.


پرشین خودرو | RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ