مصرف مکمل ویتامینD در پیشگیری از شکستگی

پوکی استخوان از عوارض یائسگی در زنان سالمند است که احتمال شکستگی استخوان را افزایش می دهد.چند سال قبل و بعد از یائسگی، عدم تعادل بین تشکیل و تحلیل استخوان ها شدت زیادی یافته..

پوکی استخوان از عوارض ویتامینD  در زنان سالمند است که احتمال شکستگی استخوان را افزایش می دهد.چند سال قبل و بعد از یائسگی، عدم تعادل بین تشکیل و تحلیل استخوان ها شدت زیادی یافته و یک زن ممکن است در این زمان سالانه ۲-۵درصد از توده استخوانی خود را از دست بدهد.مطالعات قبلی به بررسی اثر مصرف مقادیر مکفی ویتامین Dمی تواند بر کاهش خطر شکستگی استخوان موثر پرداختند اما نتایج این مطالعات قطعی نمی باشد.

مطالعه ای جدید در همین راستا به منظور بررسی اثر ویتامین Dبا دوزبالا،  برروی  ۳۴۳۲ زن ۶۵ تا۷۱ ساله صورت گرفت. ۱۵۸۶ نفر در گروه مطالعه و ۱۶۰۹ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله به این صورت بود که: روزانه ۸۰۰ واحد ویتامین D و ۱۰۰۰ میلی گرم کلسیم به مدت سه سالبه افراد گروه مورد مطالعه داده شد.

نتایج مطالعه حاکی از آن بودند که احتمال انواع  شکستگی در گروه مصرف کننده ویتامین D  وکلسیم،۱۷% کاهش داشته است. به طور اختصاصی تر می توان گفت که احتمال خطر شکستگی ساعد ۳۰%  و احتمال خطر شکستگی دیگر استخوان های بدن غیر از ستون مهره ها ۱۳% نسبت به گروه کنترل که مکمل دریافت نکرده بودند کاهش یافت.  همچنین خطرهرگونه شکستگی اندام فوقانی ۲۵ %کاهش داشت. درحالیکه خطرشکستگیهای اندام تحتانی با مکمل درمانی رابطه مستقیمی نداشته و بدون تغییر بوده است.  نکته قابل توجه این که هیچکدام از این نتایج از لحاظ آماری معنادار نبوده است.

نکته عملی: از آنجا که احتمال شکستگی استخوان ها در زنان یائسه و سالمند بیشتر است؛ مصرف روزانه مکمل ویتامین Dوکلسیم ( البته با نظر پزشک ) توصیه می گردد. اما نتایج این مطالعه اخیر نشان می دهد که مصرف مکمل ویتامین D وکلسیم مانع از بروز شکستگی در زنان یائسه نمی شود. البته به نظر می آید مطالعات آتی برای نتیجه گیری نهایی ضروری است.

منبع: J Bone Miner Res.2010 Jul;25(7):1487-95


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ