مصلحت نظام سلامت در اجرای پزشک خانواده

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اجرای پزشک خانواده به مصلحت نظام سلامت است و باید ساماندهی شود.

وسکویی، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: ایجاد بستر پژوهشی مناسب در خدمات پرستاری بیمارستان های تابعه دانشگاه تهران جزو اهداف برنامه عملیاتی مصوب سال ۹۱ است.

وی گفت: مصلحت نظام سلامت کشور در اجرای برنامه پزشک خانواده است و باید با اجرای پزشک خانواده مسیر خدمات بهداشتی- درمان ساماندهی شود.

وسکویی اظهار داشت: گسترش گرایش های تخصصی پرستاری نیازمند نگاهی ویژه به این دانش است و این موضوع نیازمند همکاری بدنه پرستاری کشور است.

وی در پایان یاد آور شد: همچنین برای گسترش گرایش های تخصصی علاوه بر تمایل سیاست گذاران، پرستاران نیز باید مشتاق باشند چرا که در غیر این صورت این موضوع پیشرفتی نمی کند./ح


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *