مقایسه نرخ بیکاری در سال ۹۰ و ۹۱

۲۷فروردین۱۳،

مقایسه نرخ بیکاری جوانان در سالهای ۹۰ و ۹۱ نشان می دهد، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال قبل ۰.۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز ۰.۵ درصد در مقایسه با سال ۹۰ افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ بیکاری در کشور در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۰٫۱ درصد کاهش داشته و از ۱۲٫۳ درصد به ۱۲٫۲ درصد رسید ولی این مقایسه در مورد نرخ بیکاری جوانان نتیجه دیگری دارد.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۰ برابر ۲۶٫۱ درصد بوده است که این رقم در سال ۹۱ با ۰٫۴ درصد افزایش به ۲۶٫۵ درصد رسید. این نرخ در سال ۹۱ در مردان ۲۲٫۹ درصد و در زنان ۴۲٫۷ درصد اعلام شد که در مقایسه با سال ۹۰ به ترتیب ۰٫۵ و ۱٫۲- تغییر داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۱ در نقاط شهری ۳۰ درصد و در روستاها ۱۹٫۸ درصد شد که نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۱٫۴ درصد افزایش و ۱٫۴ درصد کاهش دارد.

به گزارش تسنیم، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز در سال ۹۱ به ۲۴ درصد رسید که در مقایسه با سال ۹۰ بیش از ۰٫۵ درصد افزایش نشان می دهد. این نرخ در سال ۹۱ در مردان ۲۰٫۱ درصد و در زنان ۴۰٫۳ درصد اعلام شد که در مقایسه با سال ۹۰ به ترتیب ۰٫۸ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۹۱ در نقاط شهری ۲۶٫۵ درصد و در روستاها ۱۷٫۷ درصد شد که نسبت به سال ۹۰ به ترتیب ۰٫۹ درصد افزایش و ۰٫۷ درصد کاهش دارد.

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *