مناطق مختلف بحرین شاهد برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه بود

جهان > خلیج‌فارس
مناطق مختلف بحرین شاهد برگزاری تظاهرات علیه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه بود.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه اللؤلؤه، شرکت کنندگان در تظاهرات در منطقه العالی با سردادن شعارهایی کشته شدن شهید حسام الحداد در شهر المحرق را محکوم کردند و خواستار مجازات عاملان قتل وی شدند.

تظاهرکنندگان بر حق ملت بحرین برای تعیین سرنوشت خود تاکید کردند و خواست خود در مورد پایان حکومت دیکتاتوری و پایان سیاستهای تبعیض آمیز در این کشور را بار دیگر مطرح کردند.

منطقه الدیر نزدیک فرودگاه بین المللی منامه هم شاهد برگزاری تظاهرات مردمی در محکومیت رژیم دیکتاتوری حاکم بود. شرکت کنندگان در الدیر، پادشاه بحرین را مسئول ادامه برخوردهای امنیتی با مردم دانستند.

مردم الدیر سیاستهای تبعیض طایفه ای رژیم بحرین و ادامه سرکوب و مجازات دسته جمعی مردم را محکوم کردند. تظاهرکنندگان بر خواسته های دموکراتیک خود تاکید کردند و متعهد شدند به اعتراضات تا زمان تحقق خواسته های مشروع خود ادامه خواهند داد.


RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.