مکمل درمانی با امگا ۳ و پیشگیری از سنگهای ادراری

فاکتورهای فیزیولوژیکی و محیطی دو عامل موثر درایجاد سنگ‌های ادراری هستنند. در افرادی که زمینه تشکیل سنگ وجود دارد ..

فاکتورهای فیزیولوژیکی و محیطی دو عامل موثر درایجاد سنگ‌های ادراری هستنند. در افرادی که زمینه تشکیل سنگ وجود دارد رژیم غذایی نامناسب می‌تواند بر تشکیل سنگ تاثیرگذار باشد. در این افراد مصرف زیاد مواد غذایی حاوی ترکیبات اسید اگزالیک و پورین بالا، تشکیلسنگ را تسریع می‌کند. تشکیل سنگ‌های ادراری در افرادی که در محیط‌ های گرم زندگی می کنند،کم تحرک هستند و کسانی که آب و مایعات کمتری مصرف می کنند نیز شایع تر است.حدود ۸۰ درصد سنگ‌های کلیوی از جنس کلسیم (بیشتر اگزالات کلسیم و کمتر فسفات کلسیم هستند.) می باشند البته سنگ کلیه می‌تواند از جنس اسیداوریک، استرووایت (  Struvite) و ندرتا سیستئین هم باشد.

تناقض در یافته های محققین پیشین در زمینه تاثیر مکمل درمانی با اسیدچرب امگا ۳ بر دفع کلسیم و اگزالات وپیشگیری از تشکیل سنگهای ادراری، دانشمندان اورولوژی دانشگاه بن را بر این داشت تا به بررسی اثر مکمل درمانی با ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید بر عوامل خطر تشکیل سنگهای کلسیمی و اگزالاته بپردازند.

برای این منظور مطالعه ای بر ۱۵ فرد سالم انجام گرفت. افراد مورد مطالعه برای ۵ روز تحت رژیم استاندارد، سپس ۲۰-۲ روز تحت رژیم آزاد و مجددا ۵ روز تحت رژیم استاندارد قرار گرفتند. این افراد در طی فاز های مختلف مداخله غذایی همواره  mg900EPAو  mg600DHAبه صورت روزانه دریافت می کردند. در طول مدت مطالعه ادرار ۲۴ ساعته این افراد جمع آوری شد.

در طی فاز کوتاه مدت اولیه مداخله هیچ گونه تغییری در شاخص های ادراری افراد دیده نشد؛ ولی پس از گذشت ۳۰ روز مکمل یاری با EPA  و DHA، اشباعسازی با کلسیم اگزالات به طور معنی داری تا ۲۳% کاهش پیدا کرد. پژوهشگران معتقدند که، اسیدچرب امگا ۳ سبب کاهش تبادل سلولی اگزالیک اسید شده که این امر می تواند منجر به تغییر الگوی اسیدچرب غشای فسفولیپیدی و همچنین تغییر در فعالیت انتقال دهنده های اگزالات شود.

نکته عملی: ۳۰ روز مکمل یاری با اسید چرب امگا ۳ دفع ادراری اگزالات و ریسک تشکیل سنگهای اگزالات کلسیم را کاهش می دهد. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه فوق می توان مکمل یاری با اسید چرب امگا ۳ و استفاده بیشتر از منابع غذایی حاوی این اسیدچرب را در پیشگیری از تشکیل سنگهای اگزالات کلسیم تاثیرگذار دانست. رعایت توصیه فوق به خصوص در افرادی که سابقه تشکیل سنگهای کلیوی در آنها وجود داشته است مهمتر به نظر می رسد.

منبع:  J Urol.2011 Feb;185(2):719-24


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ