نتایج نهایی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری +جدول

شفاف: چند ساعت پس از پایان رای گیری، کار شمارش آرا در سراسر شعب اخذ رای داخلی و خارجی آغاز شده است. اهم اخبار مربوط به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به طور لحظه‌ای به روز رسانی می‌شود:

۲۰:۳۲ نتایج نهایی شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام و طی آن، حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب مردم معرفی شد.

بر اساس شمارش کل آرا، حسن روحانی حائز اکثریت آرا و در نتیجه به عنوان رییس‌جمهور منتخب مردم معرفی شد.

نتایج نهایی آرا به ترتیب میزان آرا بدین شرح است:

۱- حسن روحانی: ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رای

۲- محمدباقر قالیباف: شش میلیون و ۷۷ هزار و ۲۹۲ رای

۳- سعید جلیلی: چهار میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۴۶ رای

۴- محسن رضایی: سه میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۱۲ رای

۵- علی‌اکبر ولایتی: دو میلیون و ۲۶۸ هزار و ۷۵۳ رای

۶- سیدمحمد غرضی: ۴۴۶ هزار و ۱۵ رای

ساعت ۱۹:۰۰ مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرای صحیح شمارش‌شده را ۳۲ میلیون ۱۸۹ هزار و ۶۲۱ رای اعلام کرد.

کل آراء ماخوذه: ۳۲ میلیون ۱۸۹ هزار و  ۶۲۱ رای

آراء صحیح:  ۳۱ میلیون  ۱۰۶ هزار و  ۸۶۵ رای

حسن روحانی:  ۱۶ میلیون  ۴۱۳ هزار و  ۲۸۱ رای

محمدباقر قالیباف: ۵ میلیون و  ۷۳ هزار و  ۶۵۲ رای

سعید جلیلی:  ۳ میلیون  ۶۶۵ هزار و  ۲۳۴ رای

محسن رضایی:  ۳ میلیون  ۵۹۳ هزار و  ۵۰۷ رای

علی‌اکبر ولایتی:  ۱ میلیون و  ۹۶۹ هزار و  ۳۵۱ رای

سید محمد غرضی:  ۳۹۱ هزار و  ۸۴۰ رای
ساعت ۱۷:۰۰     حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات کشور جدیدترین نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۵ خرداد ماه از مجموع ۵۸ هزار و ۷۶۴ شعبه اخذ رای نتیجه را در ۴۴ هزار و ۷۴۵ شعبه به شرح زیر اعلام کرد.

کل آرای مأخوذه ۲۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۷۱۹ رای

کل آرای صحیح ۲۶ میلیون ۶۸۲ هزار ۸۴ رای که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارند:

۱-  حسن روحانی ۱۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۳۹

۲- محمدباقر قالیباف ۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۸۵ رای

۳- سعید جلیلی ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۱۱ رای

۴- محسن رضایی ۳ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۴ رای

۵- علی‌اکبر ولایتی یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۰۰ رای

۶- سید محمد غرضی ۳۲۶ هزار و ۵ رای.

ساعت ۱۵:۵۷ حسنعلی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آراء شمارش شده را به شرح زیر اعلام کرد:

 

کل آراء ماخوذه: ۲۳ میلیون ۱۴ هزار و ۸۷۳ رای

آراء صحیح: ۲۲ میلیون ۲۴۷ هزار و ۳۶۴ رای

حسن روحانی: ۱۱ میلیون ۷۵۴ هزار و ۱۳ رای

محمدباقر قالیباف: ۳ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۹۳۸ رای

محسن رضایی: ۲ میلیون ۷۲۳ هزار و ۲۰۲ رای

سعید جلیلی: ۲ میلیون ۵۹۳ هزار و ۱۶۹ رای

علی‌اکبر ولایتی: ۱ میلیون و ۴۰۵  هزار و ۵۴۳ رای

سید محمد غرضی: ۲۷۶ هزار و ۴۹۹ رای

 

تا ساعت ۱۵:۳۰، مجموع آرای اخذ شده ۲۳,۰۱۴,۸۷۳ و مجموع آرای صحیح ۲۲,۲۴۷,۳۶۴ است.

براین اساس حسن روحانی ۱۱,۷۵۴,۰۱۳ محمدباقر قالیباف۳,۴۹۴,۹۳۸، محسن رضایی ۲,۷۲۳,۲۰۲، سعید جلیلی۲,۵۹۳,۱۶۹، علی‌اکبر ولایتی ۱,۴۰۵,۵۴۳ و سید محمد غرضی۲۷۶,۴۹۹،رای کسب کردند.

۱۴:۱۳وزیر کشور آخرین نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

به گفته مصطفی محمدنجار تعداد کل رای‌های شمرده شده ۱۶,۷۱۶,۹۳۷ و تعداد آرای صحیح ۱۶,۱۶۶,۳۹۲

۱- حسن روحانی ۸,۴۳۹,۵۳۰

۲- محمدباقر قالیباف ۲,۵۶۰,۳۸۳

۳- محسن رضایی ۲,۱۰۱,۳۳۰

۴-سعید جلیلی ۱,۸۹۰,۴۶۲

۵- ولایتی ۹۷۷,۷۶۵

۶-غرضی ۱۹۶,۹۲۲

 

۱۲:۱۰ نتایج شمارش آرا تا ساعت ۱۲:۱۰

کل آراء ماخوذه ۱۲٫۰۹۱٫۶۹۹ و کل آراء صحیح ۱۱٫۶۸۶٫۱۳۹ است که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارد:

۱- حسن روحانی: ۶٫۰۴۹٫۶۵۵
۲- محمدباقر قالیباف: ۱٫۸۴۴٫۴۶۳
۳- محسن رضایی میرقائد: ۱٫۵۱۸٫۹۶۴
۴- سعید جلیلی: ۱٫۴۰۰٫۷۱۲
۵- علی‌اکبر ولایتی: ۷۲۹٫۰۴۴
۶- سیدمحمد غرضی:۱۴۳٫۳۰۱

۱۱:۴۰ نتایج شمارش آرا تا ساعت ۱۱:۳۰

کل آراء ماخود

۱-حسن روحانی: ۵,۰۰۳,۶۳۳

۲-محمدباقر قالیباف: ۱,۵۸۲,۷۲۴
۳-مسحن رضایی میرقائد: ۱,۲۹۸,۵۹۷
۴-سعید جلیلی: ۱,۲۲۹,۱۵۱
۵-علی‌اکبر ولایتی: ۶۲۰,۹۰۸
۶-سیدمحمد غرضی:۱۲۴,۱۲۹


۱۰:۳۵ نتایج شمارش آرا تا ساعت ۱۰:۳۰

کل آراء ماخوذه:۸٫۳۱۹٫۷۶۸؛ کل آراء صحیح:۸٫۰۵۰٫۷۳۸ که به ترتیب به نامزدها زیر تعلق دارد:
۱-حسن روحانی:۴٫۱۲۵٫۰۳۲

۲-محمدباقر قالیباف:۱٫۳۴۱٫۹۴۷

۳-سعید جلیلی:۱٫۰۵۶٫۳۲۷

۴-محسن رضایی‌میرقائد:۹۰۲٫۱۲۱

۵-علی‌اکبر ولایتی:۵۲۱٫۰۹۷

۶-سیدمحمد غرضی:۱۰۴٫۲۱۴

 

 

 


۹:۳۲ نتایج شمارش آرا تا ساعت ۹:۳۰

کل آراء ماخوذه:۶,۵۹۸,۳۰۰؛ کل آراء صحیح:۶,۳۸۷,۳۱۷ که به ترتیب به نامزدها زیر تعلق دارد:

۱-حسن روحانی: ۳,۲۱۹,۳۲۲

۲-محمدباقر قالیباف: ۱,۰۹۵,۶۷۱

۳-سعید جلیلی: ۸۶۸,۳۰۱

۴-محسن رضایی‌میرقائد: ۷۰۸,۹۴۱

۵-علی‌اکبر ولایتی: ۴۱۲,۹۴۱

۶-سیدمحمد غرضی: ۸۲,۱۴۱

 


۹:۰۲ تا ساعت ۹ صبح نتیجه شمارش آراء در ۱۰,۷۱۸ شعبه:

کل آراء ماخوذه:۵٫۳۷۸٫۷۱۴؛ کل آراء صحیح:۵٫۲۱۱٫۲۴۵

۱-حسن روحانی:۲,۷۲۰,۱۴۴

۲-محمدباقر قالیباف:۹۰۳,۳۸۹

۳-سعید جلیلی:۶۷۹,۵۲۴

۴-محسن رضایی‌میرقائد:۵۳۶,۷۲۵

۵-علی‌اکبر ولایتی:۳۰۵,۵۲۹

۶-سیدمحمد غرضی:۶۵,۹۳۴

 


۸:۰۵ تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۵ خردادماه از مجموع ۵۸۷۶۴ شعبه اخذ رای، نتیجه شمارش آراء در ۵,۸۷۶ شعبه به شرح زیر اعلام می‌شود:

کل آراء ماخوذه: ۳,۰۲۴,۴۳۴

کل آراء صحیح: ۲,۹۲۷,۹۴۷

که به ترتیب به نامزدها زیر تعلق دارد:

۱-حسن روحانی ۱,۴۵۹,۹۹۸

۲-محمدباقر قالیباف ۴۸۷,۵۴۹

۳-سعید جلیلی ۳۸۳,۸۲۰

۴-محسن رضایی‌میرقائد ۳۸۳,۴۸۹

۵-علی‌اکبر ولایتی ۱۸۴,۴۹۴

۶-سیدمحمد غرضی ۳۸,۱۹۷

 


۷:۵۵ جدیدترین نتایج جدید شمارش آرا اعلام شد. در ۴ هزار و ۱۴۸ شعبه اخذ رای، ۲ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۶۹ رای شمرده شده که ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۳ رای آن صحیح بوده است، تعداد آرا به تفکیک هر نامزد به شرح زیر است:

روحانی:  یک میلیون و ۳۵ هزار و ۸۰۵ رای

– محمدباقر قالیباف: ۳۷۷ هزار و ۷۳۳ رای

– سعیدجلیلی ۳۰۲ هزار و ۷۴۸ رای

– محسن رضایی: ۲۴۰ هزار و ۲۸۰ رای

– علی‌اکبر ولایتی: ۱۲۸ هزار و ۴۹ رای

– سیدمحمد غرضی ۲۹ هزار و ۴۴۸ رای

 


۷:۱۵ سید صولت مرتضوی دقایقی پیش جدیدترین نتایج انتخابات را اعلام کرد:

از ۵۸ هزار و ۷۶۴ شعبه اخذ رای، یک میلیون و ۸۱۹ هزار و ۹۸۴ رای شمرده شده که تعداد آرای صحیح آن یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۹ است، نتایج زیر بدست امده است:

– حسن روحانی ۸۳۴ هزار و ۸۵۹ رای

– محمدباقر قالیباف ۳۲۰ هزار و ۵۶۲ رای

– سعید جلیلی ۲۵۷ هزار و ۸۲۲ رای

– محسن رضایی ۲۱۴ هزار و ۳۶۸ رای

-علی‌اکبر ولایتی ۱۰۶ هزار و ۱۴۴ رای

– سیدمحمد غرضی ۲۵ هزار و ۳۲۴ رای


۵:۵۷ مصطفی محمد نجار وزیر کشور نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزیر کشور، از مجموع آرای ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ رای شمارش شده، ۸۲۶ هزار و ۶۴۹ رای صحیح نتایج ذیل بدست آمده است.

۱- حسن روحانی با ۴۰۱ هزار ۹۴۹ رای

۲- محمدباقر قالیباف ۱۲۶ هزار ۸۹۶ رای

۳- سعید جلیلی ۱۱۹ هزار ۲۹۴ رای

۴- محسن رضایی ۱۰۹ هزار و ۸۹ رای

۵- علی اکبر ولایتی ۵۵ هزار و ۹۹۰ رای

۶- سید محمد غرضی ۱۳ هزار ۴۳۱ رای

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *