نتایج وضعیت مصرف انرژی در خانوار شهری اعلام شد

چکیده: مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از وضعیت مصرف حامل های انرژی در خانوار شهری سال ۱۳۹۰ را منتشر کرد.

مرکز آمار ایران گزارش طرح آمارگیری از مصرف حامل های انرژی در بخش خانوار نقاط شهری (خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری کشور که از این پس به اختصار خانواده شهری نامیده می شوند)؛ سال ۱۳۹۰ را منتشر کرد.

بر پایه این گزارش، هدف از اجرای این طرح کسب آمار به منظور محاسبه میزان مصرف انرژی در خانوارهای شهری کشور است. نوع آمارگیری این طرح، نمونه گیری است و آمارگیری هر یک از خانوارها با مراجعه مستقیم مامور آمارگیری به خانوار و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری انجام می شود.

نگاهی به اهم نتایج طرح نشان می دهد در سال ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی شهری کشور ۱۵٫۴۱ میلیون نفر بوده است. از مجموع این تعداد خانوار شهری کشور، ۶٫۱۴ میلیون خانوار ( ۳۹٫۱۸ درصد) در واحدهای مسکونی آپارتمانی و ۹٫۲۶ میلیون خانوار ( ۶۰٫۰۹ درصد) در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می کنند و ۰٫۰۳ درصد از واحدهای مسکونی از نوع سایر است.

مجموع کل زیربنای واحدهای مسکونی معمولی شهری (آپارتمانی و غیرآپارتمانی)، ۱۶۹۹٫۳ میلیون متر مربع است که ۳۵٫۲ درصد متعلق به واحدهای مسکونی آپارتمانی و ۶۴٫۸ درصد متعلق به واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی است.

خانوارهای شهری کشور ۷۶٫۸ درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه های سرد سال، گرم و ۶۷٫۳ درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه های گرم سال، خنک می کنند.

بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی (آپارتمانی و غیر آپارتمانی) که گرم می شود نشان می دهد، استان های تهران (۹۱٫۷ درصد) و قزوین (۹۷٫۷ درصد) زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استان ها گرم می کنند و استان های هرمزگان (۲۰٫۰درصد) و بوشهر (۴۱٫۰ درصد) زیربنای کمتری را نسبت به سایر استان ها، گرم می کنند.

همچنین بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی (آپارتمانی غیر آپارتمانی) که خنک می شود نشان می دهد استان های تهران (۹۰٫۴ درصد) و قم تهران (۸۹٫۶درصد) زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استان ها، خنک می کنند.

استان های اردبیل (۱۳٫۹ درصد) و آذربایجان شرقی تهران (۲۳٫۹ درصد) زیربنای کمتری را نسبت به سایر استان ها، خنک می کنند. در میان وسایل گرمایشی، بخاری گازی با (۸۰٫۵درصد)، سهم عمده ای سهم عمده ای از وسایل و امکانات گرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می کند، دارا است و سهم واحدهای غیر آپارتمانی در استفاده از بخاری گازی برای گرمایش ۶۵٫۰ درصد است.

۹۶٫۲ درصد از خانوارهای شهری، حداقل یکی از وسایل و امکانات گرمایشی شوفاژ، فن کوئل، پکیج، اسپلیت، بخاری گازی و یا بخاری نفتی را برای گرم کردن واحد مسکونی در فصل زمستان استفاده می کنند که با توجه به اطلاعات به دست آمده، متوسط ساعت استفاده از وسیله گرمایشی در طول شبانه روز فصل زمستان ۱۷ ساعت است.

۷۰٫۹ درصد از خانوارهای شهری، از کولر آبی برای خنک کردن واحد مسکونی در فصل تابستان استفاده می کنند، که با توجه به اطلاعات به دست آمده، متوسط ساعت استفاده از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه روز در فصل تابستان ۱۲ ساعت است.


ارانیکو – آخرین اخبار و مقالات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *