نحوه تفکر انسان‌های فقیر و ثروتمند

۱- آدمهای ثروتمند معتقدند: من زندگی خویش را می‌سازم آدمهای فقیر معتقدند: زندگی من تصادفی پیش می‌رود.

۲- آدمهای ثروتمند بر روی فرصت‌ها تمرکز می‌کنند. آدمهای فقیر بر روی موانع تمرکز می‌کنند.

۳- آدمهای ثروتمند، افراد موفق و ثروتمند را ستایش می‌کنند. آدمهای فقیر از آدمهای ثروتمند بیزار و متنفرند.

۴- آدمهای ثروتمند با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می‌کنند. آدمهای فقیر با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می‌کنند.

۵- آدمهای ثروتمند ترجیح می‌دهند تا بر اساس دستاورد‌ها به آن‌ها پول پرداخت شود. آدمهای فقیر ترجیح می‌دهند تا بر اساس زمان به آن‌ها پول پرداخت شود.

۶- ثروتمندان پول و سلامتی را با هم می‌خواهند. فقیران می‌پرسند که پول یا سلامتی را بخواهند.

۷- آدمهای ثروتمند برخلاف ترسی که دارند دست به عمل می‌زنند. آدمهای فقیر به ترس اجازه می‌دهند که متوقفشان کند.

۸- آدمهای ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یاد گرفتن هستند. آدمهای فقیر فکر می‌کنند که همه موارد را می‌دانند.

تا این لحظه ۱نظر ثبت شده
  1. الينا گفت:

    بهاره نظرمن انسان هرچه مطالعه اش درموردزندگى بیشترباشد وانسان روشنفکرى باشدوبتواندازحداکثرداشته هایشبیشترین استفاده روداشته باشد ثروتمنداست.
    ثروتمندواقعى کسى است بتونه تواین عصر دست نیازمندى روبگیره چه مالى چه علمشودراختیارش بزاره علم وذکات علمشوبده باآموزش درمناطق محروم.انسان فقیرفقط فکرش درحدسیرکردن شکمشه اماثروتمندبرعکس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *