نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

جلیل باقری نماینده پرتاب وزنه کشورمان در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن با رکورد شکنی مدال طلا را به دست آرود.

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نخستین طلا برای کاروان پارالمپیک ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *