نزول سکه آتی آبان به ۸۶۱۰۰۰ تومان/ انتظارات از قیمت سکه در ماه های آینده (سه شنبه)+جدول و نمودار

بازار آتی سکه سه شنبه را با نزول نرخ ها ادامه می دهد. در حالی که قیمت سکه در بازار نقدی برابر ۷۳۳۵۰۰ تومان است، فعالان بازار انتظار دارند قیمت سکه تا پایان مرداد به ۷۴۳۰۰۰ تومان، تا پایان شهریور به ۷۸۱۰۰۰ تومان، تا پایان مهرماه به ۸۱۸۰۰۰ تومان و در نهایت تا پایان آبان به ۸۶۱۰۰۰ تومان برسد.

سه شنبه ۱۰ مرداد، ساعت ۱۲:۳۰:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه سه شنبه را با نزول نرخ ها ادامه می دهد. در حالی که قیمت سکه در بازار نقدی برابر ۷۳۳۵۰۰ تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است: 

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید مرداد برابر ۷۴۳۰۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر ۷۸۱۰۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر ۸۱۸۰۰۰ تومان و در نهایت قیمت سکه آتی آبان برابر ۸۶۱۰۰۰ تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان مرداد ۱٫۳ درصد، تا پایان شهریور ۶٫۵ درصد، تا پایان مهرماه ۱۱٫۵ درصد و تا پایان آبان ۱۷٫۴ درصد است.     

به این ترتیب فعالان بازار انتظار دارند قیمت سکه تا پایان مرداد به  ۷۴۳۰۰۰ تومان، تا پایان شهریور به ۷۸۱۰۰۰ تومان، تا پایان مهرماه به ۸۱۸۰۰۰ تومان و در نهایت تا پایان آبان به ۸۶۱۰۰۰ تومان برسد.                                                    

 بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده
بازار آتی سکه، سه شنبه، ساعت ۱۲:۳۰
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۳۳,۵۰۰ -۱,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰ -۲۹,۵۰۰  
    -۰٫۲۰% ۳٫۱۶% -۳٫۸۷%  
آتی مرداد ۷۴۳,۰۰۰ -۵,۵۰۰ ۱۷,۹۰۰ -۱۰۳,۹۰۰ ۹۵,۰۰۰
    -۰٫۷۴% ۲٫۴۷% -۱۲٫۲۷% ۱٫۳۰%
آتی شهریور ۷۸۱,۰۰۰ -۸,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰ -۱۰۷,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
    -۱٫۰۲% ۱٫۷۲% -۱۲٫۰۵% ۶٫۴۸%
آتی مهر ۸۱۸,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ -۱۱۲,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
    -۱٫۲۲% ۱٫۲۴% -۱۲٫۰۴% ۱۱٫۵۲%
آتی آبان ۸۶۱,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ ۱۶,۱۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
    -۱٫۱۶% ۱٫۹۱% ۱۷٫۳۸%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.       

دوشنبه ۹ مرداد، ساعت ۱۹:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه دوشنبه را با نزول نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه در بازار نقدی برابر ۷۳۵۰۰۰ تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است: 

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید مرداد برابر ۷۴۸۵۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر ۷۸۹۰۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر ۸۲۸۰۰۰ تومان و در نهایت قیمت سکه آتی آبان برابر ۸۷۱۰۰۰ تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان مرداد ۱٫۸ درصد، تا پایان شهریور ۷٫۳ درصد، تا پایان مهرماه ۱۲٫۶ درصد و تا پایان آبان ۱۸٫۵ درصد است.     

به این ترتیب فعالان بازار انتظار دارند قیمت سکه تا پایان مرداد به  ۷۴۸۵۰۰ تومان، تا پایان شهریور به ۷۸۹۰۰۰ تومان، تا پایان مهرماه به ۸۲۸۰۰۰ تومان و در نهایت تا پایان آبان به ۸۷۱۰۰۰ تومان برسد.                                                    

 بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده
بازار آتی سکه، دوشنبه، ساعت ۱۹
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۳۵,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰  
    ۰٫۹۵% ۵٫۱۵% -۵٫۱۶%  
آتی مرداد ۷۴۸,۵۰۰ -۱,۲۰۰ ۲۹,۰۰۰ -۷۰,۱۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
    -۰٫۱۶% ۴٫۰۳% -۸٫۵۶% ۱٫۸۴%
آتی شهریور ۷۸۹,۰۰۰ -۶,۵۰۰ ۳۴,۳۰۰ -۸۶,۱۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
    -۰٫۸۲% ۴٫۵۴% -۹٫۸۴% ۷٫۳۵%
آتی مهر ۸۲۸,۰۰۰ -۱,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰ -۸۳,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
    -۰٫۱۲% ۴٫۶۵% -۹٫۱۱% ۱۲٫۶۵%
آتی آبان ۸۷۱,۰۰۰ -۳,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰
    -۰٫۳۹% ۵٫۵۸% ۱۸٫۵۰%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.       


پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *