نسخه ۰۳ پزشک خانواده تهیه می گردد

بهمن ۱۴۰۰

ممتاز نیوز : رئیس
انجمن پزشکان عمومی ایران از تهیه نسخه ۰۳ طرح پزشک خانواده با هدف رفع
نقاط ضعف نسخه ۰۲ این طرح خبر داد و گفت: برای برون رفت از بحران در نظام
سلامت کشور، ناگزیر به اجرای این برنامه هستیم.

دکتر عباس کامیابی در گفتگو با مهر به برگزاری گردهمایی هیئت
مدیره تازه پزشکان عمومی اشاره کرد و افزود: محور اصلی این گردهمایی، پزشک
خانواده است.

وی با تاکید بر اینکه توانمند سازی پزشکان عمومی مرتبط با برنامه پزشک
خانواده است، تصریح کرد: متاسفانه بعضی همکاران از اجرای دستورالعمل
توانمندسازی پزشکان عمومی برداشت نادرست دارند. در حالی که این دستورالعمل
قصد پیاده سازی همان اهداف و وظایف پیش بینی شده در این دستورالعمل را دارد
و قرار نیست پزشکان عمومی وارد حوزه های تخصصی شوند.

کامیابی با اشاره به تغییرات در مدیریت سازمان نظام پزشکی ایران و وزارت
بهداشت، تاکید کرد: این گردهمایی پزشکان عمومی از آن جهت اهمیت پیدا کرده
است که مدیریت در راس نظام سلامت دچار تغییر و تحول شده است.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران از ارائه گزارشی از فعالیتهای هیئت مدیره
جدید انجمن در این گردهمایی خبر داد و افزود: قرار است برای اولین بار
برنامه راهبردی انجمن پزشکان عمومی کشور طی ۴ سال آینده ترسیم و تهیه شود.

وی با تاکید بر تعامل با سایر انجمنهای پزشکی و دستگاههای دست اندرکار
نظام سلامت، گفت: در این گردهمایی می خواهیم ضمن ارائه راهکار برای نسخه ۰۲
و تعامل با وزارتخانه های بهداشت و رفاه، سازمان نظام پزشکی و تامین
اجتماعی برای اجرای بهتر طرح پزشک خانواده در کشور، به دنبال تهیه نسخه ۰۳
خواهیم بود.

کامیابی، مهمترین مشکل اجرای طرح پزشک خانواده را فارغ از بودجه و
زیرساختهای لازم، پذیرش مردم و جامعه پزشکی برای اجرایی شدن این طرح دانست و
افزود: پزشکان عمومی در سطح اول برنامه پزشک خانواده قرار دارند و موفقیت
سطح اول این برنامه، موفقیت آن در سطوح ۲ و ۳ برنامه را تضمین می کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم و جامعه پزشکی باید به پزشک خانواده اعتقاد
داشته باشند، تصریح کرد: مردم باید به راحتی بتوانند پزشک خانواده خود را
انتخاب کرده و به او اعتماد کنند. از طرفی، می طلبد جامعه پزشکی نیز در
اجرای این برنامه همکاری کند.

کامیابی، تهیه نسخه ۰۳ پزشک خانواده را منوط به توافق و تفاهم با وزارتخانه های بهداشت و رفاه، سازمان نظام پزشکی و بیمه ها دانست.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان این مطلب که ناگزیر به اجرای
برنامه پزشک خانواده هستیم، افزود: تنها راه برون رفت از بحران در نظام
سلامت، اجرای همین برنامه است.

کامیابی در ادامه به دستورالعمل توانمندسازی پزشکان عمومی اشاره کرد و
گفت: اجرای این دستورالعمل به معنای تخصصی شدن خدمات پزشکان عمومی نیست
بلکه استقرار یک طب عمومی و جامع نگر است.

وی تاکید کرد: قطعا پزشکان عمومی با اجرای این دستورالعمل به کار تخصصی ورود نخواهند کرد و نگرانی در این زمینه بی مورد است.

کامیابی ادامه داد: دوستانی که از بابت اجرای این دستورالعمل نگرانی می باشند، به دقت آن را مطالعه نکرده اند.

گردهمایی ۲ روزه نمایندگان پزشکان عمومی ایران، در روزهای پنجشنبه و جمعه
۱۱ و ۱۲ مهرماه جاری در مجتمع آدینه تهران و طی سه جلسه متوالی برگزار
خواهد شد

health Rss :salamatnews.com
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *