نظام آموزشی باید به دانش آموز عزت نفس ببخشد

رئیس جمهور در بیست و نهمین اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش مناطق کشور:

رئیس جمهور گفت:باید همه امور در نظام تعلیم و تربیت کشور به گونه ای سامان یابد تا هر فردی که به این نظام وارد می شود، صاحب احساس عزت و کرامت شود.

به گزارش حوزه دولتممتازنیوز، محمود احمدی نژاد ظهر امروز، (دوشنبه) در بیست و نهمین اجلاس سراسری مدیران آموزش و پرورش مناطق کشور با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سالهای اول دولت نهم هر گاه بحث آموزش و پرورش مطرح می شد، با وجود آنکه همگان بر اهمیت و اثرگذاری آن تأکید داشتند، گفت: در آن دوران دستور کار مدیریت روز کشور منحصر به ایجاد فضا، پاسخگویی به نیازهای اولیه و برخی تمهیدات برای حفظ وضع موجود اختصاص داشت و اینها در حالی بود که دغدغه اصلی جامعه فرهنگی ارتقاء محتوا و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی در عرصه آموزش و پرورش به عنوان بهترین و مؤثرترین ساختار فرهنگی کشور بود.

رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز همچنان در تأمین فضاهای آموزشی مناسب و کافی و فراهم نمودن امکانات و نیازهای اولیه آموزش و پرورش کمبودهایی وجود دارد، اظهار داشت: دغدغه اصلی جامعه فرهنگی کشور به دنبال رسیدگی و رفع بخش عمده نیازهای اولیه زیرساختها معطوف به محتوای تعلیم و تربیت است.

احمدی‌نژاد تدوین طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور را مهمترین و پرافتخارترین اقدامی توصیف کرد که به همت جامعه فرهنگی کشور و در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و اظهار داشت: تصویب این سند یک نقطه عطف در عبور از عقب ماندگیهای آموزش و پرورش در عرصه تأمین نیازهای اولیه و پرداختن به مأموریت اصلی نظام تعلیم و تربیت بود که اجرای موفق این مأموریت را باید به همه زحمتکشان و تلاشگران در مسیر تحقق آن تبریک گفت.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز فرصتی تاریخی برای تمرکز بر روی مأموریت اصلی نظام آموزش و پرورش کشور فراهم شده است، تصریح کرد: سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت در حقیقت منشور ارتقاء نظام آموزش و پرورش کشور در دهه های آینده است که باید معرفی، تجزیه و تحلیل و آموزش آن در دستور کار همه بخشها و سطوح نظام آموزش و پرورش قرار گیرد.

احمدی‌نژاد ادامه داد: باید همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور با محتوا، سازو کارها و الزامات این سند آشنا بوده و با همفکری و ذهنیتی مشترک، حرکتی هم افزا برای تحقق همه اجزا و بخشهای آن سامان دهند.

رییس‌جمهور مهمترین نکته سند تحول آموزش و پرورش کشور را متمرکز کردن توجه دستگاه عظیم تعلیم و تربیت کشور بر انسان و انسان سازی عنوان کرد و گفت : مأموریت اصلی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی انسان سازی و دستور کار، تمرکز و خمیرمایه آن توجه به انسان است تا بتواند نسلهای پی در پی را که برای آموزش تحویل آن می شود به شکلی مناسب پرورش دهد.

احمدی‌نژاد پاسخگویی به نیازهای فطری و اساسی انسان را کار اصلی نظام آموزش و پرورش آرمانی جمهوری اسلامی برشمرد و خاطر نشان کرد: هنر آموزش و پرورش این است که مسیری را پیش روی پرورش فرزندان ملت بگشاید که در نتیجه عبور از این مسیر فرصت شکوفایی همه استعدادهای الهی آنها فراهم شود.

رییس‌جمهور مهمترین مطالبه فکری انسان را برخورداری از احساس کرامت ذکر کرد و اظهار داشت: انسانی که احساس کرامت نکند همه وجود و استعدادهایش لگدمال شده و مجالی برای شکوفایی نخواهد داشت و هیچ مقطعی از زندگی انسان به اندازه دوران آموزش دیدن در نظام پرورشی و تربیتی در القاء و ایجاد احساس کرامت در انسانها مؤثر نیست.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش کشور باید تک تک فرزندان ملت را که وارد این عرصه می شوند بزرگ شمرده و او را انسانی به حساب بیاورند که در ذات و فطرت خود می تواند تبدیل به خلیفه الله شود، افزود: خداوند همه اسماء الهی را در انسان به ودیعه نهاده و انسان می تواند جلوه این اسماء الهی باشد و راه آن برخورداری او از احساس کرامت و عزت است و کوچکترین گفتار یا رفتاری که این کرامت را مخدوش کند مردود و غیر قابل قبول خواهد بود.

رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: باید همه امور در نظام تعلیم و تربیت کشور به گونه ای سامان یابد تا هر فردی که به این نظام وارد می شود، صاحب احساس عزت و کرامت شود چرا که انسان تحقیر شده به مثابه انسان مرده است و این هنر مربیان و معلمان است که احساس کرامت را در وجود دانش آموزان ایجاد و تقویت کنند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه انسانی که احساس کرامت داشته باشد به پستی ها تن نخواهد داد، گفت: همه سقوطها و پستی ها در طول تاریخ از ناحیه انسانهایی به وقوع پیوسته که احساس کرامت آنها تحقیر و لگد مال شده و از همین رو خمیرمایه معلمی باید بخشیدن و القاء کرامت و احساس عزت نفس باشد.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه نظام تعلیم و تربیت کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی با وجود سختیها و تنگناهای بیشمار امتحان بزرگی را با موفقیت از سر گذرانده است، افزود: نظام آموزش و پرورش کشور در مقابل همه سختی ها ایستاد و اجازه نداد عزت نفسش مخدوش شود و امروز لازم است تا این تجربه و احساس کرامت را در عالی ترین شکل و درجه به نسلهای آینده منتقل کند.

احمدی‌نژاد دمیدن عدالت و عدالت طلبی به روح و جان نسلهای آینده را عنصر دیگری دانست که باید در مرکز توجه آموزش و پرورش کشور قرار داشته باشد و اظهار داشت: محیط آموزش و پرورش باید سرشار از عدالت باشد، چرا که عدالت شرط محیطی لازم و ضروری برای شکوفایی انسان و استعدادهایش است.

رییس‌جمهور دلیل قرار گرفتن عدالت در صدر مأموریت همه انبیا و اهمیت آن نزد همه ملتها را نقش و جایگاه آن به عنوان بستر شکوفایی انسان عنوان و تصریح کرد: دلیل منفور بودن و مخالفت شدید خداوند با ظلم همین است که ظلم مجال تبلور حقیقت انسان، شکوفایی استعدادهایش و خدایی شدن را ذایل کرده و در نقطه مقابل عدالت قرار دارد؛ دانش آموزان باید در نظام تعلیم و تربیت کشور تمرین عدالت کرده و مطالبه عدالت در جان و کام آنها نهادینه شود.

احمدی‌نژاد محدود کردن عرصه و فرصتهای آموزشی را نوعی ظلم توصیف کرد و ادامه داد: سرفصل آموزش کشور باید تعلیم و تربیت عدالت بوده و عدالت باید در کتب درسی، محتوای آموزشی، نگاه و رفتار معلمان جریان داشته باشد.

رییس‌جمهور عنصر دیگر لازم در نظام آموزش و پرورش کشور را حق انتخاب آزادانه و برخورداری از آزادی عنوان کرد و گفت: آزادی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود و هر گاه انسان احساس کند امری بر او تحمیل شده بالاخره در موقعیت مناسب به آن عکس العمل نشان خواهد داد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه دانش آموزان باید در مدارس و مراکز آموزشی تمرین آزادی کنند، اضافه کرد: در محیط آزاد و شرایط مناسب برای انتخاب آزاد است که افراد و فرزندان ملت در مدارس می توانند انتخاب کمال دهنده کنند.

رییس‌جمهور اظهار داشت: ارزشهای الهی زمانی ارزشمند هستند که آزادانه انتخاب شوند و اگر از روی اکراه انتخاب شوند، اثر تخریبی آنها بیشتر از آثار سازنده آنهاست و به ویژه در آموزش و پرورش باید این ارزشها، زیبا و با منطق و بر اساس یک برنامه آموزشی عمیق و روانشناسانه ارائه شوند تا هر کس آزادانه ارزشهای الهی را که با فطرت او همخوانی دارد، انتخاب کند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه در عرصه دین هم وضع به همین منوال است و اجباری برای انتخاب وجود ندارد، به آیه «لا اکراه فی الدین» اشاره کرد و اظهار داشت: این دیگر آیه قرآن است و نمی‌توان آن را هر طور که خواست تفسیر کرد و مثل برخی اصول قانون اساسی نیست که تفسیرش ضد خودش باشد.

رییس‌جمهور تصریح کرد: ملت ایران نظام و حکومت خود را با آزادی کامل انتخاب کرد به آن رای داد و بهترین فرزندان خود را تقدیم راه دفاع از آن کرد و امروز باید فرزندان این ملت همین ارزش‌ها را در نظام آموزشی فرا گرفته و انتخاب آزادانه و ایستادن در مسیر دفاع از آنها بویژه در عرصه ارزش‌های الهی را تمرین کند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه سنجش و ارزیابی عملکرد نظام آموزشی در این زمینه با آمار دادن ممکن نیست و باید با معیارهای کیفی عملکرد نظام آموزشی در این عرصه سنجیده شود، خاطر نشان کرد: صرف برگزاری نماز جماعت در مدارس کافی نیست، بلکه باید به گونه‌ای عمل کرد تا آثار مترتب بر نماز از جمله نهی از فحشا و منکر در اثر نماز جماعت محقق می‌شود.

رییس‌جمهور خودباوری را عنصر دیگری دانست که باید در نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد و گفت: محتوای کتب درسی، نوع تدریس و ارزش‌یابی‌ها در نظام آموزشی باید معطوف به تقویت خودباوری در تک تک دانش‌آموزان باشد.

احمدی‌نژاد افزود: باید میراث عظیم فرهنگی ملت ایران به دانش‌آموزان معرفی و در ذهن و جان آنها نهادینه شده و در باور آنها رسوخ کند.

رییس‌جمهور اظهار داشت: تا چه زمانی باید شاهد آن باشیم که یافته‌های علمی که قرنها قبل در اختیار دانشمندان ایرانی قرار داشته، از سوی غربی‌ها مصادره شده و به اعتبار آن خروار، خروار ارزش‌های غربی به ملت‌های ما تحمیل شوند؟ باید سوابق علمی و دستاوردهای دانشمندان ایرانی را استخراج کرده و در کتب آموزشی به دانش‌آموزان آموزش دهیم تا با سوابق درخشان علمی، فرهنگی و تمدنی کشور آشنا شده و خود را باور کنند.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: باید حقایق را برای دانش‌آموزان بیان کنیم و ضعف‌ها را با زبان مناسب تشریح کنیم، چرا که این کار باعث ایجاد و تقویت خودباوری در آنها می‌شود.

رییس‌جمهور با بیان اینکه لازم است حتی سنت‌ها، غذاهای ایرانی و آداب غذا خوردن را به دانش‌آموزان آموزش دهیم، خاطر نشان کرد: متأسفانه عده‌ای هستند که هر وقت حرف حسابی زده شود، شروع به تخریب و هیاهوآفرینی می‌کنند، اما بهتر است به جای آنکه با غذاخوری‌ها، سینماها یا مراکز مشابه برخورد کرده و آنها را تعطیل کنیم، سنت‌های ناب ایرانی در این عرصه را به دانش‌آموزان آموزش دهیم و اجازه دهیم آزادانه انتخاب کنند و یقین بدانید، اگر حقیقت ناب در معرض دید افراد قرار گیرد آن را انتخاب خواهند کرد و این موضوع درباره کودکان که فطرتشان پاک، آرمانی و دست‌نخورده است، بیشتر صدق خواهد کرد.

احمدی‌نژاد تأکید کرد: نباید سراغ کارهای سطحی رفت؛ باید پایه‌ها و بستر را ساخت و اگر این کار انجام شد، دیگر لازم نیست برای برخورد و مقابله با ناهنجاری‌ها در خیابان هزینه صرف کرد.

رییس‌جمهور اضافه کرد: باید هدف آموزش و پرورش از اینکه صرفاً دانش‌آموزان را به آن طرف خط کنکور برساند، به انسان‌سازی تغییر کند؛ تحصیلات عالیه بسیار خوب است، اما لزوماً مترادف و برابر با انسان‌سازی نیست.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه امروز زمان آن است که همه اندیشه‌ها و همت‌ها در یک مسیر برای تحول محتوای آموزش و پرورش کشور بسیج و هم‌افزا شود، گفت: این وظیفه مربیان و معلمان است و هیچ‌کس جز اعضای جامعه فرهنگی کشور توانایی ایفای این نقش مهم را ندارد و شما نیز در ۳۳ سال گذشته به خوبی اثبات کرده‌اید که از عهده انجام این مهم بر خواهید آمد.

رییس‌جمهور افزود: تدوین کتب، ‌برنامه‌ریزی آموزشی، رویکرد و رفتار معلمان و همه امور دیگر در آموزش و پرورش باید با نگاهی عمیق و تیزبین معطوف به اصلاح مأموریت اصلی آموزش و پرورش یعنی انسان‌سازی شود.

احمدی‌نژاد محیط شاد و پرنشاط را عنصر دیگر دارای اهمیت در نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و اظهار داشت: ارزش‌های الهی برخلاف تبلیغاتی که برخی افراد که از مسیر مستقیم منحرف شده‌اند، می‌کنند در محیطی رشد و نمود کرده و نهادینه می‌شوند که انسان‌ها در آن آزاد، آگاه، امیدوار، شاد و بانشاط باشند.

رییس‌جمهور در ادامه با اظهار خوشنودی از قرار گرفتن ورزش و تربیت بدنی در متن و محتوای آموزش کشور و خروج آن از حاشیه، تصریح کرد: لفظ فوق برنامه غلط و بسیار بد و یک اصطلاح ترجمه شده است که به غلط برخی آموزش‌ها را از متن به حاشیه برده است.

احمدی‌نژاد با بی‌معنی توصیف کردن اصطلاح اوقات فراغت، تأکید کرد: مگر تفریح جدای از دیگر برنامه‌های روزمره یک انسان مثل غذا خوردن، کار کردن و درس خواندن است؟ تفریح نیز عین کار و جزئی لازم از فعالیت‌های روزمره انسان‌هاست و اطلاق اصطلاح فوق برنامه به این بخش از فعالیت‌های انسان یعنی خارج کردن آن از اولویت‌های زندگی روزمره که کاملاً غلط است.

رییس‌جمهور این نوع نگاه را متأثر از ادبیات نظام سرمایه‌داری عنوان کرد و گفت: در نظام سرمایه‌داری انسان یک موجود تولیدکننده اقتصادی صرف دیده می‌شود که فقط در ساعاتی که کار می‌کند، مفید است، اما مکتب ما انسان را اینگونه تعریف نمی‌کند، بلکه او را در تمامی که ساعاتی که کار کرده، در کنار خانواده حضور داشته، استراحت کرده، عبادت می‌کند، به خود می‌رسد یا تفریح و ورزش می‌کند به یک چشم نگاه می‌کند.

احمدی‌نژاد خطاب به دست‌اندرکاران نظام آموزش و پرورش کشور اظهار داشت: امروز مأموریت شما، سنگین‌ترین مأموریت‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ کاری به محیط بیرون از نظام آموزش و پرورش نداشته باشید و در فضاسازی‌ها و رقابت‌های سیاسی ورود نکنید و به جای آن با همکاری متقابل با خانواده‌ها نظام آموزش و پرورش کشور را به عرصه‌ای بی‌نقص برای انسان‌سازی تبدیل کنید.

رییس‌جمهور تصریح کرد: دولت امروز در سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب در چند جبهه به صورت شبانه‌روزی در حال نبرد است و در حالی که دشمن هر روز فشارهای خود را بیشتر می‌کند، عده‌ای نیز فرصت را برای عقده‌گشایی مناسب یافتند تا با سوءاستفاده از این مجال دولت را دچار مشکل کنند، اما اینها به هیچ وجه مهم نیستند، چرا که آنچه یک ملت را زنده و پویا نگه می‌دارد، جریان مستمر زلال تعلیم و تربیت است.

احمدی‌نژاد انسان‌های بزرگ و خودساخته را ضامن استقلال، آزادی و عظمت کشور دانست و خاطر نشان کرد: نظام آموزش و پرورش باید تمام توجه خود را مصروف تربیت انسان‌های بزرگ که حقیقت انسانی آنها شکوفا شده است، نماید و دولت با تمام وجود و با اشتیاق و افتخار حتی امسال که بودجه به شدت در فشار است، پشتیبان و حامی نظام آموزش و پرورش است.

رییس‌جمهور تأکید کرد: ملت ایران ملت خیلی بزرگی است؛ خیلی بزرگتر از آنچه دشمنانش تصور می‌کنند و با اقتدار از همه موانع پیشرفت عبور می‌کند.

احمدی‌نژاد گفت: دولت با کمال میل تأمین همه نیازهای اساسی آموزش و پرورش را در اولویت قرار می‌دهد و از دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت کشور انتظار دارد، در صرف هزینه‌ها ملاحظات لازم را بکار برده و تلاش نمایند، یک نظام آموزشی الگو ارائه دهند که به همه دنیا قابل عرضه باشد.

انتهای پیام/ش۳


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ