نظرتون درمورد سوسیالیسم چیه؟

نظرتون درمورد سوسیالیسم چیه؟

توضیح:اندیشه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می‌کوشد، جامعه‌ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته‌باشند.
هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این «مالکیت اجتماعی» ممکن است مستقیم باشد، مانند مالکیت و اداره صنایع توسط شوراهای کارگری، یا غیر مستقیم باشد، از طریق مالکیت و ادارهٔ دولتی صنایع.

از نظام های سوسیالیسمی می توان به نازیسم وکمونیسم اشاره کرد که هردو درکل سوسیالیسم هستند.
نظام های سوسیالیستی بسیاری نیز وجود دارند.

نظر من به خصه این است که باهاش موافقم
انجمن های تخصصی فلش خور – تمامی انجمن‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ